2019/46 Yurtdışı Pazar Destek Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisimizce KOSGEB arasında imzalanan ihracatçı firmalarımıza yönelik “TİM-KOSGEB İhracata İlk Adım Seferberliği İşbirliği Protokolü” kapsamında uygulamaya konulan “Yurtdışı Pazar Destek Programı” 16 Eylül 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Destek Programı başvuru formuna https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ sayfasından Yurt Dışı Pazar Destek diye aratarak ya da tüm hizmetlerin listelendiği https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler sayfasından erişilebilirsiniz. Protokole ilişkin detaylı bilgi ise aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize arz olunur.

 

TİM – KOSGEB protokollü

 

 

Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

 

          PROGRAMIN AMACI

·         KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

·         KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

·         KOBİ'leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

·         İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

·         E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.
 

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ 

o    Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ayolarak belirlendi.

o    Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.

o    Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.

o    İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.

o    Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri aşağıdaki Tablo 1'de yer alıyor. 

 

Tablo 1. Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

Gider Adı

Destek Üst Limiti (TL)

Personel Gideri

100.000

Yazılım ve Donanım Giderleri

100.000

Tanıtım Giderleri

100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alım Giderleri

100.000

 

 


Destek Programına Başvuru İçin: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ sayfasından Yurt Dışı Pazar Destek diye aratarak ya da tüm hizmetlerin listelendiği https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler sayfasından ilgili sayfaya erişilebilirsiniz.