Görev ve Fonksiyonlar

 • Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak,
 • İhracatın ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine çalışmak,
 • İlgili malların ihracatını dış talebe göre ayarlama noktasında ortak hareket etmek,
 • İhracatçıları bilgilendirmek maksadıyla kurslar ve seminerler düzenlemek,
 • Türkiye'nin ihracatı ve ihracatçılarına hizmet etmek amacıyla vakıflar, okullar, laboratuarlar, sosyal tesisler ve şirketler kurmak,                                      
 • Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.
 • Uluslararası fuarlarda, üye ihracatçı firmalar ile milli katılımlarda bulunmak ve firmalara teknik destek sağlamak,
 • Ticaret Müşavirliklerinden gelen talepleri üyeleri ilgili kesimlere ve üyelere duyurmak
 • Sorunların çözüme kavuşturulmasını teminen, İlgili Bakanlıklar ve Ticaret Müşavirlikleri ile işbirliği içinde çalışmak,
 • İhracat destekleri konusunda Ticaret Bakanlığının  vermiş olduğu görevleri yerine getirme,
 • Kayda bağlı ihraç malların onay işlevini yerine getirmek,
 • Güncel ihracat rakkamlarını kamuya duyurmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda üyelerinin ticari hak ve çıkarlarını korumak,
 • Üyeleri ve Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda uluslararası organizasyonlarla ilişkiler tesis etmek,
 • Sergi açmak ve açılan fuar ve sergilere iştirak etmek, tanıtma faaliyetlerinde bulunmak,
 • Dış ticaret politikalarının geliştirilmesi konusunda Türkiye İhracatçılar Meclisine ve Ticaret Bakanlığı'na destek olmak,
 • Ticaret Bakanlığının verdiği diğer görevler