Nasıl Üye Olurum

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne üyelik Giriş aidatı 200 TL' dir.

ÜYELİK FORMU VE  TAHHÜTNAME

EKLER :

1- Vergi Mükellefiyet Yazısı: (İlgili Vergi Dairesi Tasdikli Fotokopisi)

Gerçek Kişiler için (T.C. Kimlik Numarasının yer aldığı) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- İmza Sirküleri: (Fotokopisi)

3- Taahhütname: (Ekli Form)

4- a- Tüzel Firmalar için: Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)

b- Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortaklıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

c- Joint – Venture ve Konsersiyumlar için : Durumlarını belirtir Ortaklık Sözleşmesi

 

İlgili Dosyalar

UYELIK FORMU (1).doc63,50 KB