Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) nedir?
Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan, iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen mallara ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanan bir sistemdir.

Sistemden yararlanmak tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup, sistem çerçevesinde, sevk edilen mallara ilişkin bilgileri gümrük idaresine önceden sunan firmalara dış ticaret işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır.

 

BGH Sistemi neye dayanıyor?
Türkiye-Rusya arasında kurulan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Sisteminin hukuki dayanağını, 18 Eylül 2008 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” oluşturmaktadır.

Protokol, Rus tarafının 27.10.2008 tarihi itibariyle kendi açılarından onay sürecinin tamamlandığını bildiren 28.10.2008 tarihli yazılarının ardından, Türkiye tarafında da 05.11.2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 12.11.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığının Rus tarafına bildirimiyle yürürlüğe girmiştir.

 

Neden Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) ?

BGH, iki ülke arasında yapılmakta olan ticaretin güvenli, sürdürülebilir, rekabetçi, önceden bilenebilen maliyet hesaplamalarıyla, belirlenen süre içerisinde, risksiz yapılması ve bunun yanısıra kayıtlı bir dış ticaretin oluşması için gereklidir.

 

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Firmalara Neler Katar ?

• Risksiz ticaret,
• Hesaplanabilir maliyetler,
• Güvenli ve zamanında teslim imkanını,
• Rusya tarafında uygulanmakta olan Referans Fiyat Uygulamasından muafiyet,
• Rusya Gümrük işlemlerinde tam tespit uygulamasından muafiyet,
• Bu şekilde firmaların ticaret hacimlerinin artarak (Bazel2 kriterlerine uygun) kuvvetli bır mali yapıya kavuşması,
• Oluşabilecek ekstra maliyetlerin önüne geçilmesi.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Ülkeye Neler Katar ?
• Ülke imajını destekler,
• Türkiye malı ve markası algısını destekler,
• Kayıtlı Dış Ticaretin artışını sağlar,
• Kurumsal yapıların artmasını sağlar,
• Ülke adına sürdürülebilir dış ticareti oluşturur ve destekler.