Birliğimiz Hakkında

Ülkelerin gelişmelerinde büyük öneme sahip olan dış ticaretin en önemli ayağı ihracattır. İhracatın artması ülkede yaratılan zenginliği artırmakta, üretim verimliliğinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu önemi kavrayan ülkemiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 1937 yılında ilk İhracatçı Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Kuruluş amaçları arasında ihracatın artmasına katkı sağlamak, mesleki dayanışmayı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak ve yol göstermek olan İhracatçı Birlikleri bugün 58 adete ulaşmışlardır.

Hızla gelişen ekonomiye paralel olarak 48 noktada faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri, hizmeti ihracatçının ayağına götürme politikası çerçevesinde 31 ilde, 13 Genel Sekreterlik ve 35'i online irtibat bürosu olmak üzere ihracat merkezlerinin tamamına yakınını doğrudan hizmet kapsama alanına dahil etmişlerdir.

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği, Trabzon ihracatçılarına hizmet vermek üzere 1998 tarihinde Trabzon'da kurulmuş olup, daha sonra Bölge ihtiyaçları gözetilerek Bölgesel yapıya dönüştürülen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin yetki alanına Trabzon yanında Rize, Artvin ve Gümüşhane İlleri dahil edilmiştir. Bu kapsamda, Bölge Birliği statüsünde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerindeki ihracatçılara hizmet veren Birliğimizin hizmet birim olarak Rize ili ve Artvin Hopa İlçesinde İrtibat Büroları (Şube) bulunmaktadır.