2019/12 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2019/12)

1. Rusya Federasyonu Referans Fiyat Hakkında Bilgi;

2. ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hakkında Bilgi;

3. Ticaret Bakanımızın Güney Kore Ziyareti Hakkında Bilgi;

4. World Food Moscow Moskova/Rusya Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

5. Özbekistan Ziyareti Hakkında Bilgi;

6. MIHAS Fuarı Hakkında Bilgi;

7. Güvensiz Ürün Bildirimleri Hakkında Bilgi;

8. Ukrayna Kırım'a Yönelik Sevkiyat İddialar Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgi; ilerinize sunulmuştur.

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

1

RUSYA FEDERASYONU REFERANS FİYAT HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/03/2019 tarih 66-00712 sayılı yazıda, Rusya Federasyonu'na (RF) ihracatta, Rusya gümrüklerine beyan edilen faturalarda yer alan ihracat bedeli bilgilerine itibar edilmediği, referans fiyat adı verilen uygulama çerçevesinde her sevkiyat için RF Gümrük İdaresi tarafından belirlenen kıymet üzerinden gümrük vergisi tahsil edildiği ve bu durumun ihraç ürünlerimizin Rusya pazarındaki rekabet gücünü azalttığına dair şikâyetler alındığı belirtilerek, Rusya makamları ile yapılacak görüşmelerde gündeme getirmek üzere, gümrüklerde ihraç ürünlerinin faturada beyan edilen gerçek değerinin üzerinde bir meblağ ile gümrük vergisi tahakkuk ettirildiğine ilişkin bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğu ve söz konusu belgeler elde edilmeden Rus makamları nezdinde konunun gündeme getirilmesine devam etmenin fayda sağlamayacağı belirtilmekte olup, Rusya makamları nezdinde yapılacak görüşmelerde yararlanılmak üzere konu hakkında ihracatçı firmalardan bilgi ve belgeler talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ülkemiz ile Rusya Federasyonu (RF) arasındaki ticarette karşılaşılan sorunlar, muhtemel bilgi ve belgelerin en geç 22 Mart 2019 Cuma günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

2

ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/03/2019 tarih 63-00704 sayılı yazıda, Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun gözden geçirilmesi sürecinin başlatıldığı, gözden geçirme sürecinin 4 Mart 2019 tarihinde tamamlandığı ve kişi başı milli gelir, yoksulluk oranı, ihracatındaki sektör ve Pazar çeşitliliği gibi hususların Türkiye'nin ekonomik gelişiminin kanıtları olduğuna atıfla ülkemizin program dışı bırakılacağının açıklandığı, ABD mevzuatı (Trade Act) uyarınca ihracatçıların açıklamadan itibaren en az 60 gün boyunca (3 Mayıs 2019 tarihine kadar) GTS'den yararlanmaya devem edebileceğinin belirtildiği ifade edilerek, Ülkemizin GTS programından çıkarılması neticesinde ihracatçıların tabi olacakları gümrük vergilerini gösterir 2019 yılı ABD tarife cetveli ("General” adlı sütun) EK I'de ABD'nin GTS kapsamında ülkemizden ithal ettiği ürünler listesi (https://dataweb.usitc.gov/ adresinden temin edilen) EK II'de ve TİM Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Görüşü EK III'te sunulmakta olup, ihracatçı firmalarımızın bilgilendirilmesi ve ülkemizin GTS programından çıkarılmasıyla birlikte programdan yararlanan firmaların ABD pazarında önümüzdeki döneme dair ihracat fonksiyonları hakkında değerlendirmeler talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ABD pazarında önümüzdeki döneme dair ihracat fonksiyonları hakkında değerlendirmelerin en geç 22 Mart 2019 Cuma günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EK1: ABD 2019 Tarife Cetveli

EKII: ABD'nin GTS Kapsamında Türkiye'den ithal Ettiği Ürünler

EKIII: TİM Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Görüşü

3

TİCARET BAKANIMIZIN GÜNEY KORE ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/03/2019 tarih 157-00707 sayılı yazıda, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Sayın Yunmo SUNG ile ikili bir görüşme yapmak üzere 2019 yılının Nisan ayında Güney Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmekte olup, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; Güney Kore ile ticari ve ekonomik ilişkilerde Meclisleri ve İhracatçı Birliklerinin görev ve yetki alanlarına giren konularda son dönemde kaydedilen gelişmeler, gündeme getirilmesinde yarar görülen konular

ve ihracatçılarımızın Güney Kore pazarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ülkemiz ile Güney Kore arasındaki ticarette karşılaşılan sorunlara ve muhtemel taleplere ilişkin görüş ve önerilerinizin, en geç 22 Mart 2019 Cuma günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Formu

 

4

WORLD FOOD MOSCOW MOSKOVA/RUSYA MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan World Food Moscow Fuarı'nın yaş meyve sebze sektörüne yönelik Türkiye Milli katılımının Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin olarak AKİB'den alınan 15/03/2019 tarih 150-01712 sayılı yazı ekinde alınan fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Duyurusu (3 sayfa)

 

5

ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye-Özbekistan İş Konseyi organizasyonunda 14-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Taşkent'e özel sektör heyeti düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/03/2019 tarih OBZ/2019-0449 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: DEİK Yazısı ve Taslak Program (5 sayfa)

 

 

 

6

MIHAS FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Helal Akreditasyon Kurumu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/03/2019 tarih 156-00706 sayılı yazıda, Helâl Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) ülkemizde helal ürün ve hizmetlerin belgelendirmesinin akreditasyonunda tek yetkili kurum olarak 2018 yılında faaliyetlerine başladığı, anılan kurumun görevleri arasında uluslararası platformlarda helal akreditasyon konusunda ülkemizi temsil etmek ve Türkiye'nin helal belgelendirmesi ve akreditasyon alanındaki merkez konumunu güçlendirmek ve bu alanda yapılacak çalışmalara öncülük etmek olduğu, HAK'ın amaçları doğrultusunda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve dünya helal sektöründe faaliyet gösteren firma ve kuruluşları bir araya getiren organizasyonlarda ülkemiz firmalarının da yer almasının Türkiye'nin helal sektöründeki yerinin vurgulanması açısından önem arz ettiği belirtilerek, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kuala Lumpur/Malezya'da düzenlenmesi planlanan "Malaysia International Showcase (MIHAS)", dünya helal sektörünü bir araya getiren en önemli uluslararası fuarlardan biri olarak yer aldığı, anılan fuara helal sektöründe faaliyet gösteren ülkemiz firmalarının da katılım sağlamasında fayda görüldüğü değerlendirilmekte olup, Fuara ilişkin 2018 yılı raporu ile 2019 yılı broşürüne https://we.tl/t-lsPmMztuPY internet bağlantısından ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

7

GÜVENSİZ ÜRÜN BİLDİRİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/03/2019 tarih 62-00690 sayılı yazıda, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından işletilen ve gıda dışı ürünler için kullanılan Avrupa Birliği Hızlı Uyarı Sistemi'nin (RAPEX) 31 katılımcı ülke (tüm Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri) ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlığa ve güvenliğe risk arz eden ürünlerle ilgili bilgi paylaşımını sağlamak için kullanılmakta olduğu, ülkemizin sisteme katılımını teminen gerekli mevzuat çalışmaları ile uygulama altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü,

 

RAPEX sisteminde 2018 yılında 37'si çocuk kıyafeti, 8'i yetişkin kıyafeti, 5'i motorlu araç, 8'i elektrikli ekipman, 4'ü kozmetik, 10'u bebek kıyafeti olmak üzere 72 adet Türkiye menşeli ürün için bildirimde bulunulduğu, bildirimlerin çoğunun ağırlıklı olarak EN 14682 Standardına (Çocuk Giysilerinde Güvenlik-Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri Özellikleri) ve EN 12586 Standardına (Çocuk Bakım Eşyaları-Güvenlik Kuralları) uyulmadığından ötürü gerçekleştiğinin tespit edildiği, bildirim konusu giysilerin bel ve boyun bağlarının standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma risklerini içerdiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

 

EK: Bildirim Detayları Gösterir Tablo (3 sayfa)

 

 

8

UKRAYNA KIRIM'A YÖNELİK SEVKİYAT İDDİALAR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden almış olduğumuz 19/03/2019 tarih ve 2019/ 64-00709 sayılı elektronik imzalı yazıda Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen; Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Sputnik haber ajansında yer alan "Türkiye, Sivastopol'e çimento sevkiyatına başlıyor” başlıklı haber içeriğinde yakın dönemde Bartın Limanı'ndan Sivastopol Limanı'na taşıma yapılacağı bilgisinin yer aldığının bildirildiği belirtilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, resmi ülke politikamızın Kırım'da Rusya tarafından yaratılan fiili durumu zımnen bile olsa tanıdığımız anlamına gelebilecek ticari, ulaştırma ve taşımacılık faaliyetlerinden imtina edilmesini gerekli kıldığı ifade edilmekte ve bu kapsamda ilgili ihracatçı firmalarımızın konuya dair bilgilendirilmeleri ve olası ihlallere karşı uyarılmaları istenmektedir. Bilgileri önemle rica olunur.