2019/4 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2019/04)

 

1. T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın Ziyareti Vesilesiyle Romanya-Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

2. Azerbaycan'a Yapılan Tüm Taşımalarda Elektronik Ön Beyan Zorunluluğu Hakkında Bilgi;

3. İran'ın İthalat Yasaklamaları Hakkında Bilgi;

4. İhracat 2019 Raporu Hakkında Bilgi;

5. İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı - 7. Dönem Hakkında Bilgi;

6. Rusya Federasyonu X. Innoprom Uluslararası Sanayi Fuarı Tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. İSİB - Afrika Fuar Katılımları Hakkında Bilgi;

8. Meksika Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

9. Pakistan YDSK Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Hakkında Bilgi;

10. 2019/12 Sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği Hakkında Bilgi;

11. Irak Vasit Valiliğinin Türk Firmalarına Daveti Hakkında Bilgi;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgi; ilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

T.C. TİCARET BAKANI SAYIN RUHSAR PEKCAN'IN ZİYARETİ VESİLESİYLE ROMANYA-TÜRKİYE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; DEİK, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası (CCIR) ve Türk Romen İşadamları Derneği (TİAD) iş birliğiyle T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın 8 Şubat 2019 tarihinde Bükreş'e gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Romanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (CCIR) Romanya - Türkiye İş Forumu gerçekleştirileceğinden bahisle, anılan İş Forumu'nu T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Romanya Cumhuriyeti İş Çevreleri, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Sayın Ştefan-Radu Oprea tarafından onurlandırılacağı bildirilmektedir.

Romanya'nın önde gelen firma temsilcileri ile ikili görüşme imkanının bulunacağı toplantının taslak programının ekte yer aldığı; Romanya'ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güncel pasaportlarında geçerli Schengen vizesi veya Romanya vizesinin bulunması gerektiği; konaklama ve uçuş organizasyonlarının katılımcıların kendileri tarafından gerçekleştirilmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Romanya-Türkiye İş Forumu'na katılmak isteyen üyelerimizin, aşağıda yer alan kayıt formunu doldurarak, toplantı katılım bedeli için avans olan 250 Türk Lirası'nı kayıt formunda belirtilen DEİK hesap numarasına 6 Şubat 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilmektedir.

Katılım formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/845/12223

Detaylı Bilgi; i İçin:

DEİK, Aycan Damalı, Avrupa Direktörlüğü İş Konseyi Koordinatörü,

E-Posta: adamali@deik.org.tr

Tel: 0212 339 50 74

Bilgi; i: Romanya'nın GSYİH'sı 2018 verilerine göre 245.590 dolar olmuştur ve yüzde 5,1 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2019 yılında ise yüzde 3,5 oranında artarak 265,3 milyar dolar olması beklenmektedir. Türkiye, Romanya'nın AB Üyesi olmayan ülkeler arasındaki en önemli ticaret ortağı konumundadır ve Romanya'nın gerçekleştirdiği ihracatta 7'nci, ithalatında ise 8'inci sıradadır. Türkiye ile ikili ticaret hacmi 5.5 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Romanya'da 14.000'in üzerinde Türk firması bulunmaktadır. Romanya'daki Türk yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle beraber 6 milyar dolar aşmıştır. 90'dan fazla Türk müteahhitimiz Romanya'da başarılı projeleri ile faaliyet göstermektedir.

Romanya'da ağır sanayi, otomotiv ve yan sanayi, tekstil, elektrik - elektronik, ağaç işleme, inşaat malzemeleri, tarım, perakendecilik, ulaştırma(otoyollar, demiryolu, havaalanları, kentsel ve sosyal altyapı), turizm, tarım ve hayvancılık, finans, sağlık ve sağlık turizmi, inşaat (konut, alışveriş merkezi, gayrimenkul, otel), tekstil, çelik, çimento, lastik sanayileri ve medya alanlarında yatırım ve iş birliği imkanları bulunmaktadır. Romanya'da yeni gelişmekte olan kamu - özel sektör ortaklığı (PPP) modelinde iki ülke iş dünyası arasında iş birliği imkanlarının gelişmesi beklenmektedir. Aynı zamanda eğitim alanında da iş birlikleri gerçekleştirilmesi mümkündür.

Doğal gaz üretimi yıllar içinde azalmış, başta Rusya'dan olmak üzere doğalgaz ithalatı toplam tüketimin yüzde30'luk kısmına ulaşmıştır. Romanya son 25 yılda üretimde yaşanan azalmaya rağmen Merkezi ve Doğu Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi olma konumunu korumaktadır.

Ek: Romanya-Türkiye İş Forumu Taslak Programı (1 sayfa)

 

2

AZERBAYCAN'A YAPILAN TÜM TAŞIMALARDA ELEKTRONİK ÖN BEYAN ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) yazısına atfen, Azerbaycan Cumhuriyeti Sürekli Temsilciliği'nden alınan Bilgi; iye göre 01.02.2019 tarihi itibariyle tüm taşımaların Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük bölgesine giriş öncesinde ilgili giriş dairesine elektronik ön beyanda bulunmasının zorunlu hale getirileceği,

Bu kapsamda, IRU TIR EPD Sistemi'nin (elektronik özet ön beyan sistemi) Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük makamlarının şartlarına tam olarak uygun olduğu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yapılan taşımalarda kullanılabileceği ilgi yazı ile bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ücretsiz IRU TIR EPDSisteminin (elektronik özet ön beyan sistemi) Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük makamlarının şartlarına tam olarak uygun olduğu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yapılan taşımalarda kullanılabileceği belirtilmektedir.


Daha fazla Bilgi; i için:

(UND ilgili birim) :0 312 218 22 48 / 218 22 56

Teknik destek için : epd@tobb.org.tr

Azerbaycan'a ve Azerbaycan üzerinden taşıma yapan üyelerimizin Bilgi; ilerine sunulur.

3

İRAN'IN İTHALAT YASAKLAMALARI- YASAK LİSTESİNE YENİ İLAVELER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapıldığı, ithal edilecek malların 4 gruba ayrıldığı, 4. gruptaki malların ithalatının 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklandığı belirtilmektedir.

Bu defa, 15 Ocak 2019 tarihinde 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere içerisinde (08022100 – Kabuklu Fındıklar ve 08022200 – Natürel Fındıkların da yer aldığı) 215 ürünün daha eklendiği ifade edilmektedir.

EK: İthalatı Yasaklanan 215 Ürün Listesi (1 Sayfa)

4

İHRACAT 2019 RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, 2019 yılında hazırlanan; geniş kapsamlı ve katma değer yaratmaya yönelik bir eylem planı ve '5G Yol Haritası' gibi birçok başlığı barındırın "İhracat 2019 Raporu” Ek'te yer almaktadır.

EK: Yeni Vizyon Yeni Yol Haritasi Ihracat 2019 Raporu.pdf

5

İNOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI - 7. DÖNEM HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda; katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunan TİM tarafından yürütülmekte olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı'nın Kasım 2016 tarihinden bu yana devam ettiği hususu hatırlatılarak,

İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek; odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; katılım koşulları ve programın yürütülmesine ilişkin tüm detayları ekte belirtilen İnoSuit Programı'nın, 2019 yılı Nisan ayında başlayacağı belirtilmektedir.

EKLER:

1-İnoSuit Programı Bilgi; i Notu (5 Sayfa)

2- İnoSuit Programı E-Posta Örneği (2 Sayfa)

6

RUSYA FEDERASYONU X. INNOPROM ULUSLARARASI SANAYİ FUARI TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; Türkiye ve Rusya'nın ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinin katılımıyla 20-22 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı sırasında, 8-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında Yekaterinburg şehrinde düzenlenecek olan X. INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'na ülkemizin milli katılım organizasyonunun düzenlenmesi kararının alındığından bahisle, söz konusu Fuarla eşzamanlı olarak T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İş Forumu tertiplenmesinin planlandığı; anılan Fuara ilişkin Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Fuarlar Daire Başkanı Sergey Selivanov, Fuarın operatörlüğünü üstlenen Formika Şirketler Grubu temsilcisi Anton Atroşkin ve Ortak Ülke Sorumlu Direktörü Anastasia Boryak ve RF Ticaret Mümessilliği yetkililerinin katılımıyla 7 Şubat 2019 Perşembe günü 11:00-13:00 saatleri arasında River Plaza'da "X. INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/849/12249 adresli bağlantıda bulunan online kayıt formunu en geç 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Fuar Hakkında Detaylı Bilgi; i: https://www.innoprom.com/en/

Taslak Program:

10:30-11:00 Kayıt

11:00-11:20 Açış konuşmaları

11:20-12:00 X. INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı tanıtım sunumu

12:00-13:00 Soru-cevap

7

İSİB - AFRİKA FUAR KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (İSİB), 2019 yılında Afrika kıtasında gerçekleştirilecek aşağıda detayları yer alan fuarlara katılım gerçekleştirileceğinden bahisle, tabloda yer alan fiyatların İSİB'e özel olmakla birlikte Birlik üyeliğinin zorunlu olmadığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda; söz konusu fuarlara katılmak isteyen üyelerimizin OAİB Genel Sekreterliği (isib-pr@oaib.org.tr) ile iletişime geçmesi hususu Bilgi; ilerine sunulur.

TARİH

YER

FUAR ADI

KONSTRÜKSİYON
DAHİL FİYAT

11-13 Nisan 2019

Tunis / Tunus

Climexpo

185 €

11-13 Nisan

Chisamba / Zambiya

Agritech Zambia

100 €

9-11 Mayıs 2019

Addis Ababa / Etiyopya

Agrotech

340 €

20-22 Haziran 2019

Kazablanka / Fas

The Bıg 5 Construct North Africa

400 $

11-13 Temmuz 2019

Lagos / Nijerya

West Africa Hvac Expo

280 €

12 - 14 Eylül 2019

Darüssalem / Tanzanya

Climexpo Tanzanya

350 $

20-23 Kasım 2019

Algiers / Cezayir

Best Algeria Mega Clima Expo

280 €

8

MEKSİKA TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 13-17 Mart 2019 tarihleri arasında Birleşik Meksika Devletleri'ne yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği hususu İlgi'de kayıtlı sirküler ile duyurulmuştur. Bu defa; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri için kişi başı katılım ücretinin 14.300-TL olarak belirlendiğinden bahisle, azami 30 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete son başvuru tarihinin 4 Şubat 2019 Pazartesi günü olduğu; bu tarihe kadar https://bit.ly/2H1MHhl internet bağlantısında yer alan heyet başvuru formunun doldurulmuş ve ilgili katılım ücretinin yatırılmış olması gerektiği bildirilmektedir.

Ek: Meksika Heyeti Taslak Program_25.1.2019.pdf

9

PAKİSTAN YDSK TİCARET VE YATIRIM ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/01/2019 tarih 66-00246 sayılı yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 3-4 Ocak 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6. Toplantısının 2019 yılı içinde İslamabad'da düzenlenebilmesi için hazırlıklara başlanması talimatını verdikleri, bu kapsamda YDSK'nın Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ''Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma Grubu (OÇG)'' için hazırlıklara başlandığı, İslamabad'da gerçekleştirilecek toplantının tarihi kesinleştiğinde bilahare iletileceği, 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen ''Türkiye – Pakistan YDSK 5. Toplantısı'' marjında, Ticaret ve Yatırım OÇG Toplantısı 22 Şubat 2017 tarihinde yapıldığı ve bir örneği ekli Toplantı Tutanağının

imzalandığı ifade edilmekte olup, bu kapsamda, Ticaret ve Yatırım OÇG Toplantısında ele alınabilecek işbirliği konularına ilişkin Bilgi; i notları ve toplantı sonunda imzalanması öngörülen Toplantı Tutanağında yer almak üzere İngilizce madde önerileri talep edilmektedir.

Bu çerçevede, toplantıda ele alınabilecek işbirliği konularına ilişkin Bilgi; i notları ve toplantı sonunda imzalanması öngörülen toplantı tutanağında yer almak üzere İngilizce madde önerilerinin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 06 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle Bilgi; ilerinize sunarız.

Ek1: Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı (4 Sayfa)

Ek2: Görüş Formu

10

2019/12 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 29/01/2019 tarihli yazıda, 2019/12 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'nin 04/02/2019 tarihinde yürürlüğe gireceği, denetimlerin Tareks Sistemi üzerinden yürütüleceği, 2011/53 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği uyarınca Tareks kaydı yapılmasının gerektiği, Tareks başvuru ücretinin başvuru başına 100 TL olduğu denetimlerin risk esaslı olarak gerçekleştirildiği belirtilerek, başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde bu aşamada akredite kuruluşlardan alınacak test raporunun ibrazının gerektiği ifade edilmektedir.

11

IRAK VASİT VALİLİĞİNİN TÜRK FİRMALARINA DAVETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/01/2019 tarih 68-00248 sayılı yazıda, Vasit Valiliği'nin, Türk şirketlerini Kut şehrinde yer alan ve Vasit Vilayeti'nde bulunan en büyük alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Dubai Alışveriş Merkezi ve benzeri tamamlanmış yatırım projelerinde perakende satış noktaları açmaya davet ettiği belirtilmekte olup, Merkezi Irak'a bağlı Bağdat, Basra, Necef ve Kerbela gibi önemli vilayetlerde yer alan büyük alışveriş merkezlerinin hemen hemen hepsinde, özellikle hazır giyim ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerinin açtıkları birimlerde kendi markaları ile faaliyet göstermekte olduğu, Irak'ta anılan sektörlerde Türk malı ve hizmetinin kalite algısının yüksek olduğu, sözkonusu birimlerin Irak'la ticaretimize önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir.

EK: Irak Dışişleri Bakanlığı Notası (2 Sayfa)