2019/10 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2019/10)

1. Uluslararası Pazar Araştırması Ve Hedef Pazar Seçimi (Rekabetçi Stratejik İstihbarat) Semineri Hakkında Bilgi;

2. CIIE 2019 Fuarı ve ÇHC Ülke Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

3. G-20 İyi Uygulamaların Paylaşılması Hakkında Bilgi;

4. Kolombiya-Ekvator Heyet Ziyareti Hakkında Bilgi;

5. Orta Doğu İnşaat Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

6. Türkiye – Filistin İş Konseyi Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Ukrayna Sempozyumu Hakkında Bilgi;

8. CIIE 2019 Fuarı ve ÇHC Ülke Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

9. INNOPROM Fuarı Milli Katılım Hakkında Bilgi;

10. Kanada Gıda Güvenliği Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;

11. Afrika Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri Hakkında Bilgi;

12. PLMA 2019 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

13. World Food İstanbul 2019 Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Hakkında Bilgi;

14. Zeytinyağı Beyanname Kaydı Hakkında Bilgi;

15. Özbekistan'da Türk Vatandaşlarının Taşınmaz Satın Alma ve İkamet İzni Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgi; ilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMASI ve HEDEF PAZAR SEÇİMİ (REKABETÇİ STRATEJİK İSTİHBARAT) SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

2019 yılı faaliyet programı çerçevesinde Birliğimiz ve Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü müşterek organizasyonunda 21-22 Mart 2019 tarihlerinde Trabzon'da " ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMASI ve HEDEF PAZAR SEÇİMİ (REKABETÇİ STRATEJİK İSTİHBARAT) konulu 2 günlük bir Eğitim Semineri düzenlenecektir.

Bahsekonu s eminerde Uluslararası Ticarette Ticari Bilginin Önemi, Hedef Pazarın Tespiti, Hedef Pazarda Dağıtım Ağının Tespiti, Hedef Pazarda Rakiplerin ve Alıcıların Tespiti, Hedef Pazara Uygun Dokümantasyonun Hazırlanması ve Strateji-Senaryo ve Müzakere Sanatı vb. konular ele alınacak olup birebir katılımcılara uygulamalı olarak masa başı hedef Pazar araştırması uygulamalı eğitimi verilecektir.

Eğitim sonunda katılımcıların Pazarlama Planının Parçası Olarak Uluslararası Pazara Açılma, Hedef Pazar Seçimi Çalışmaları, Uluslararası Pazar Araştırması Yapılması (Stratejik Rekabetçi İstihbarat), Stratejik Rekabetçi İstihbarat Çalışmaları Yol Haritası ve Analitik Hedef Pazar Seçimi konularındaki yetkinliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim kalitesinin azami olması ve uygulamaya dönük etkileşimli bir modül içermesi nedeniyle katılımcı sayısının 25 ile sınırlandırılması uygun görülmektedir.

Bu itibarla, Bölgemiz ve dolayısıyla ülkemiz ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen ve ilişikte Program ve Katılım Şartları belirtilen bahse konu eğitim seminerine üye ihracatçı firmalarımızyetkili ve/veyaçalışanlarınca kontenjan şartları da gözönünde bulundurularak en geç 19 Mart 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurulabileceği hususunda bilgileri ve gereği arz olunur.

EKLER: 1- EĞİTİM DUYURU VE İÇERİK

2- BAŞVURU FORMU

3- EĞİTİMCİ CV

2

CIIE 2019 FUARI VE ÇHC ÜLKE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

İlki 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şangay / Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen "Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), 2019 yılında yine aynı tarihlerde düzenlenecek olan ikincisine ülkemizce milli katılım organizasyonu İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilecektir.

"China International Import Expo 2019” fuarının milli katılım organizasyonunun İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce ikinci kez düzenlenmesi ve tekstil, medikal malzemeler, hizmet ticareti, kozmetik, yiyecek, içecek gibi çok farklı alanlarda firmaların ürünlerini sergilemesinin planlandığı belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 11:30'da Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin, Çin Başkonsolosluğu ve Ticaret Müşavirliği yetkililerinin katılımıyla bir ülke bilgilendirme semineri düzenlenmesi ve eş zamanlı olarak ikinci kez düzenlenecek söz konusu fuarın potansiyeli hakkında üyelere bilgi verilmesinin amaçlanmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Çin'in ithalatını arttırması amacıyla yapılan söz konusu fuarın ihracatçılarımız açısından önemli bir fırsat olabileceği ve Türkiye milli pavilyonu altında katılımın güçlendirilmesinin ülke imajı açısından önemli olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini dkib@dkib.org.tr adresine iletmeleri önemle rica olunur.

3

G-20 İYİ UYGULAMALARIN PAYLAŞILMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/03/2019 tarih 148-00664 sayılı yazıda,

 

G-20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirildiği, söz konusu toplantıda sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik üye özel sektörün uyguladığı başarılı projelerin paylaşılmasının kararlaştırıldığı ve bu çerçevede, ülkemizde uygulanan başarılı özel sektör projelerinin bir örneği ekli formata uygun şekilde iletilmesi talep edildiği

bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, paylaşılabilecek nitelikteki projelere sahip üyelerimizin en geç 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar söz konusu projelerini Genel Sekreterliğimize iletmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Özel Sektör Formatı (5 sayfa)

 

4

KOLOMBİYA-EKVATOR HEYET ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Kolombiya ve Türkiye - Ekvator İş Konseyleri tarafından Kolombiya ve Ekvator'a yönelik düzenlenecek olan heyet ziyaretine ilişkin olarak DEİK'ten alınan 13/03/2019 tarih EKV/2019-0435 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: DEİK Yazısı (2 sayfa)

5

ORTA DOĞU İNŞAAT FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (GAİB) alınan13/03/2019 tarih 190-01630 sayılı yazıda; 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek olan "ORTADOĞU İNŞAAT FUARI 2019”a yönelik olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve GAİB organizasyonunda gerçekleştirilecek alım heyeti programı kapsamında, 15 Mart Cuma günü 11.00-17.00 saatleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde Türk firmaları ile yabancı firma/kurum yetkililerinin birebir görüşme imkanı bulacakları ikili iş görüşmeleri programının düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu programa katılım sağlamak isteyen üyelerimizin, en geç 14 Mart 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar http://www.gaib.org.tr/forms/diyarbakir/basvuru.htm adresinde bulunan başvuru formunu doldurmak suretiyle GAİB'e başvuru yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

 

EKLER:

1- Yurtdışı Katılımcı Listesi (1 sayfa)

2- Fuar Broşürü (2 sayfa)

 

6

TÜRKİYE – FİLİSTİN İŞ KONSEYİ HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde 13-16 Nisan 2019 tarihleri arasında Filistin'de düzenlenecek olan Türkiye – Filistin İş Konseyi Heyetine ilişkin olarak DEİK'ten alınan 12/03/2019 tarih FIL/2019-0415 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ek (4 sayfa)

 

7

UKRAYNA SEMPOZYUMU HAKKINDA BİLGİ;

19 Haziran 2019'da Kiev/Ukrayna'da düzenlenecek olan "Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar” konulu sempozyuma ilişkin olarak İktisadi Araştırmalar Vakfından alınan 11/03/2019 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ekleri (7 sayfa)

 

8

CIIE 2019 FUARI VE ÇHC ÜLKE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/03/2019 tarih 146-00661 sayılı yazıda, "China International Import Expo 2019” fuarının milli katılım organizasyonunun İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce ikinci kez düzenlenmesi ve tekstil, medikal malzemeler, hizmet ticareti, kozmetik, yiyecek içecek gibi çok farklı alanlarda firmaların ürünlerini sergilemesinin planlandığı belirtilmekte olup, konuyla ilgili olarak 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 11.30'da Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin, Çin Başkonsolosluğu ve Ticaret Müşavirliği yetkililerinin katılımıyla bir ülke bilgilendirme semineri düzenlenmesi ve eş zamanlı olarak ikinci kez düzenlenecek söz konusu fuarın potansiyeli hakkında üyelere bilgi verilmesinin amaçlandığı, ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Çin'in ithalatını arttırması amacıyla yapılan söz konusu fuarın ihracatçılarımız açısından önemli bir fırsat olabileceği ve Türkiye milli pavilyonu altında katılımın güçlendirilmesinin ülke imajı açısından önemli olacağı değerlendirilmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu bilgilendirme seminerine katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 18 Mart 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

9

INNOPROM FUARI MİLLİ KATILIM HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/03/2019 tarih 140-00630 sayılı yazıda;

 

Rusya Federasyonu'nun önemli sanayi etkinliklerinden birisi olan INNOPROM Uluslararası Fuarı'nın 08-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında Yekaterinburg şehrinde gerçekleştirileceği, dijital imalat temasıyla düzenlenecek etkinlikte ülkemizin "Ortak Ülke” statüsünde temsil edileceği ve bahse konu fuara Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizatörlüğünde milli katılım sağlanacağı belirtilmektedir.

 

Bir nüshası ilişik mezkûr yazıda devamla, Türkiye'nin ortak ülke statüsünde INNOPROM'a iştiraki, Rusya Federasyonu'nun dış ticaretimizde taşıdığı önem ve fuarın ülke nezdinde sahip olduğu itibar gibi hususlar dikkate alındığında, ülkemizden fuara geniş bir katılım sağlanmasının faydalı olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

 

Ek: TİM Yazısı (1 sayfa)

 

10

KANADA GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan 07/03/2019 tarih 54-00625 sayılı yazıda, Kanada'nın gıda güvenliği mevzuatının yenilenerek, mevzuatın bir bölümünün 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, söz konusu değişiklikle farklı tarihlerde muhtelif ürün grupları için ayrı ayrı çıkarılan 14 adet yönetmeliğin, "CFIA-Kanadalılar için Güvenli Gıda Yönetmeliği" (Ek-1) adı altında birleştirildiği, sadeleştirildiği ve ABD uygulamalarına yakınlaştırıldığı ifade edilmekte ve anılan yönetmeliğin, üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra gıda ithalatı ve ihracatı da düzenlediği bildirilmekte olup, yeni düzenlemelere göre, Kanada'ya gıda ihracatı yapan yabancı işletmeler için Kanada makamlarından ruhsat alınması gerekliliğinin bulunmadığı, ancak Kanadalı ithalatçıların ilgili makamlardan ruhsat almasının, önleyici koruma planına sahip olmasının ve satış sonrası izleme sisteminin bulunmasının zorunlu olduğu, ayrıca ithalatçıların yabancı tedarikçilerinin de Kanadalı üreticilerin tabi olduğu gıda güvenliği düzenlemelerine uygun imalat yaptıklarını kanıtlamalarının istendiği ve eski düzenlemeler çerçevesinde Güvenli Gıda Ruhsatı bulunan ithalatçıların ivedilikle mevcut ruhsatlarını yenilemelerinin gerektiği belirtilmektedir.

 

Ayrıca, Kanada'da yerleşik olmayan firmaların, Kanada'ya ithalat yapması mümkün olmakla birlikte, diğer Kanadalı ithalatçılar gibi Güvenli Gıda Ruhsatı sahibi olmalarının zaruri olduğu belirtilmekte olup konuya ilişkin olarak Kanada Federal Hükümetince hazırlanan ve aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 10 yabancı dilde düzenlenen kısa bilgi notları Ek-2'de ve Ek-3'te yer almaktadır.

 

Bu itibarla, Kanada'ya gıda ihracatı yapan firmaların, öncelikle Kanada ithalat referans sisteminin http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx adresinden, ürünlerin GTİP numaralan ile sorgulama yaparak ithalat için gerekli koşulları öğrenmelerinin, ithalatçı firmaların da yeni mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleriyle ilgili olası sorunlarından etkilenmemelerini teminen mümkün olduğunca vadeli satış yapmamalarının ve sözleşmelerinde yer alacak iade hükümlerinin düzenlenmesinde dikkatli olmalarının tavsiye edildiği ifade edilmektedir.

 

Ekler:

Ek1: Kanadalılar için Güvenli Gıda Yönetmeliği (266 sayfa)

Ek2: CFIA-Kanadalı ihracatçılar için Türkçe Not (3 sayfa)

Ek3: CFIA-Kanadalı ithalatçılar için Türkçe Not (2 sayfa)

Ek4: Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesi Hakkındaki Düzenlemeler (49 sayfa)

Ek5: Önleyici Kontrol Planı Hazırlama Rehberi (I0 sayfa)

11

AFRİKA KALKINMA BANKASI İŞ FIRSATLARI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

Afrika Kalkınma Bankası'nın (AFDB) finanse ettiği projelere ilişkin ihale fırsatları hakkında bilgilendirme yapılması ve iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi amacıyla AFDB tarafından 4-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan şehrindeki AFDB merkezinde İş Fırsatları Semineri düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 06/03/2019 tarih FDS/2019-0395 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

12

PLMA 2019 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

17-19 Kasım 2019 tarihleri arasında Chicago/ABD'de gıda ve gıda dışı sektörlere yönelik düzenlenecek olan "PLMA's 2019 Private Label Trade Show” Fuarı Türkiye milli katılımının 6. kez Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) organizasyonunda gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (AKİB) alınan 06/03/2019 tarih 239-01455 sayılı yazı ve katılım şartları ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Katılım Şartları ( 3 sayfa)

 

13

World Food İstanbul 2019 Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Hakkında Bilgi;

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food İstanbul 2019 27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 05/03/2019 tarih 46-01406 sayılı yazı ve söz konusu fuarın broşürü ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve World Food İstanbul 2019 Broşürü (3 sayfa)

 

14

İRAN, RUSYA VE KAZAKİSTAN ARASINDA BUĞDAY TİCARETİ ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Tahran Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 06/03/2019 tarih42295247 sayılı yazıda, İran'da basına yansıyan haberlere göre, İran, Rusya ve Kazakistan'ın Tarım Bakanlıkları arasında buğday ticareti konusunda üçlü bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtilmekte olup, söz konusu anlaşmanın beş yıl geçerli olacağı ve anlaşma kapsamında Rus ve Kazak buğdayının, gümrük vergileri ve ona eşdeğer diğer vergiler olmadan İran'a satılarak dahilde işleme kapsamında işleneceği ve ihraç edileceği ifade edilmektedir.

 

Ek: Tahran Ticaret Müşaviri Yazısı (2 sayfa)

 

15

ZEYTİNYAĞI BEYANNAME KAYDI HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (EİB) alınan 04/03/2019 tarih 1 555 sayılı yazıda, EİB tarafından sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracat kayıtlarında yapılan araştırma sonucunda, dökme zeytin/zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren bazı firmalara ait ihracat beyannamelerinde hatalı girişler yapıldığı ve söz konusu ürünlerin ambalajlı zeytin/zeytinyağı GTİP uzantılarından kayda alındığının anlaşıldığı belirtilerek, söz konusu hatalı girişlerin sektörde çok önem verilen ambalajlı zeytin/zeytinyağı rakamlarının doğru bir şekilde belirlenmesine engel olduğu, aynı zamanda ülkemiz zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamlarında da sapmalara yol açtığı, sektör ve ürün politikalarının doğru şekilde belirlenmesi başta olmak üzere, firmaların ihracat sıralaması da göz önüne alındığında birçok istatistiğin hatalı alınmasına neden olduğu ve bahsi geçen verilerin E-Birlik sistemine doğru kaydedilmesinin, önümüzdeki dönemde söz konusu ürünlerin ihracatına Bakanlıklarınca sağlanabilecek destek tutarlarının belirlenmesinde esas alındığı için önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, gümrük beyanname bilgilerinin üyeler tarafından E-Birlik sistemine girilmesi sırasında, özellikle zeytin ve zeytinyağı GTİP uzantılarının ihraç edilecek ürünle birebir aynı olacak şekilde ürün ambalajı, kilosu vb. kayıtları konusunda ekte yer alan GTİP listesinin dikkate alınması ve konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

 

Ek: GTIP Listesi (3 Sayfa)

 

16

ÖZBEKİSTAN'DA TÜRK VATANDAŞLARININ TAŞINMAZ SATIN ALMA VE İKAMET İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/02/2019 tarih 134-00578 sayılı yazıda, Özbekistan Cumhuriyeti'nde taşınmaz satın alma yoluyla ikamet izni alma şartlarına ilişkin aşağıdaki hususlar iletilmektedir:

 

"Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 05.01.2019 tarihindeki PF-5611 sayılı kararnamesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Özbekistan Cumhuriyeti'nde taşınmaz satın alma yoluyla ikamet izni almaları aşağıda gösterilen şartlara uygun olarak gerçekleşir:

- Taşkent şehri ve Taşkent ilçelerinde: en az 400.000 ABD Doları,

- Semerkand, Buhara, Harezm, Nemengan, Andican ve Fergana bölgelerinde: en az

200.000 ABD Doları,

- Karakalpakistan Cumhuriyeti ve diğer Özbekistan Cumhuriyeti bölgelerinde: en az 100.000 ABD Doları olmak üzere taşınmaz satın alma yoluyla Özbekistan Cumhuriyeti'nde ikamet etme hakkına sahip olabilir.”

 

EK: Özbekistan Cumhuriyeti Notası (1 Sayfa)