2019/06 Özel Sirküler- Birliğimiz 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

SİRKÜLER ( 2019 / 06 )

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

Sayın Üyemiz;

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 24 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Trabzon Ticaret Borsası 8. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda, belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 25 Nisan 2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu nedenle, aşağıda açıklanan Genel Kurul katılım kriterlerini sağlayan Birliğimiz üyelerinin Genel Kurula katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin varsa cari yıl dahil tüm aidat borçlarını ödemesi ve kendilerini Genel Kurulda temsil edecek temsilcilerine ait temsilci görevlendirme ve katılım bildirim yazılarını ekleriyle birlikte en geç 17 Nisan 2019 Çarşamba günü mesai saati sonu olan 17:30'a kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri ve belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri hususunda gereği önemle rica olunur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

EKLERİ:

1- Gündem ( 1 sayfa)

2- Genel Kurul Esasları ( 2 sayfa)

3- Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği ( 1 sayfa)

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABİLECEK ÜYE LİSTESİ