2019/08 ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMASI ve HEDEF PAZAR SEÇİMİ ( REKABETÇİ STRATEJİK İSTİHBARAT) EĞİTİM SEMİNERİ HK.

SİRKÜLER (2019/08)

Sayın Üyemiz;

2019 yılı faaliyet programı çerçevesinde Birliğimiz ve Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü müşterek organizasyonunda 21-22 Mart 2019 tarihlerinde Trabzon'da "ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMASI ve HEDEF PAZAR SEÇİMİ" (REKABETÇİ STRATEJİK İSTİHBARAT) konulu 2 günlük bir Eğitim Semineri düzenlenecektir.

Bahsekonu seminerde Uluslararası Ticarette Ticari Bilginin Önemi, Hedef Pazarın Tespiti, Hedef Pazarda Dağıtım Ağının Tespiti, Hedef Pazarda Rakiplerin ve Alıcıların Tespiti, Hedef Pazara Uygun Dokümantasyonun Hazırlanması ve Strateji-Senaryo ve Müzakere Sanatı vb. konular ele alınacak olup birebir katılımcılara uygulamalı olarak masa başı hedef Pazar araştırması uygulamalı eğitimi verilecektir.

Eğitim sonunda katılımcıların Pazarlama Planının Parçası Olarak Uluslararası Pazara Açılma, Hedef Pazar Seçimi Çalışmaları, Uluslararası Pazar Araştırması Yapılması (Stratejik Rekabetçi İstihbarat), Stratejik Rekabetçi İstihbarat Çalışmaları Yol Haritası ve Analitik Hedef Pazar Seçimi konularındaki yetkinliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim kalitesinin azami olması ve uygulamaya dönük etkileşimli bir modül içermesi nedeniyle katılımcı sayısının 25 ile sınırlandırılması uygun görülmektedir.

Bu itibarla, Bölgemiz ve dolayısıyla ülkemiz ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen ve ilişikte Program ve Katılım Şartları belirtilen bahse konu eğitim seminerine üye ihracatçı firmalarımızyetkili ve/veyaçalışanlarınca kontenjan şartları da gözönünde bulundurularak en geç 19 Mart 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurulabileceği hususunda;

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

EKLER: 1- EĞİTİM DUYURU VE İÇERİK

2- BAŞVURU FORMU

3- EĞİTİMCİ CV