2019/11 Sirküler- İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

SİRKÜLER (2019/11)

Sayın üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) iletilen yazıda, İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalarının sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak ''İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi'' programı oluşturulduğu, bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi- İİKS numarası) verildiği belirtilmiştir.

Söz konusu programda yurtdışındaki firmalar önemli ölçüde kayıt altına alındığı ve İİKS numaraları atanmış olup kayıtlı olmayan firmalarla ilgili Sistemin işleyişi aşağıdaki şekilde gerçekleştirileceği;

· Uygulamaya https://uygulama.gtb.gov.tr/iiks/ bağlantısından BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacağı,

· İthalatta gönderici firmanın İİKS numarası, söz konusu programda ''Firma Ara'' bölümünden firma adı ile sorgulanarak öğrenilebileceği,

· İthalat yapılacak firmanın İİKS numarasının bulunmaması halinde, söz konusu programın ''Firma Ekle'' bölümünde göndericinin gerçek veya tüzel kişi olarak türü seçildikten sonra, göndericinin adı ile ülkesi kaydedilmesi ile sistem tarafından otomatik olarak İİKS numarasının firmaya atanacağı,

Bilge Sisteminde; İİKS numarası ithalat beyannamesinin 2 no.lu ''Gönderici'' hanesinde yer alan ''Kimlik No'' bölümünde yazılması ile sistem tarafından firma unvanı ve ülke kodu bu haneye otomatik olarak getirileceği,

Söz konusu uygulamanın 25/03/2019 tarihinde devreye alınacağı, uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı olmayan yabancı firmaların unvan ve ülke bilgilerinin anılan programa girilmesi gerektiği ve İİKS numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu ''Gönderi'' alanına yazılmasının, sorun yaşanması halinde ise sorunun Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.