2019/13 -Özel Sirküler- KDV ve ÖTV İNDİRİM SÜRELERİNİN UZATIILMASI hk.

SİRKÜLER (2019/13)

 

Sayın Üyemiz;

 

21.03.2019 tarihli (bugünkü) Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) ile daha önce 31 Mart 2019 tarihinde sona ereceği belirlenen bazı mal ve hizmetlerdeki KDV ve ÖTV indirimlerinin süresi uzatılmıştır.

 

Söz konusu Karar ile;

 

· Mobilyada %8 KDV uygulamasında süre sonunun 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılması,

· Beyaz eşyada %0 ÖTV'nin 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılması,

· Otomobillerdeki ÖTV indiriminin 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılması, (Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının %45'ten, %30'a; fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda ise anılan oranın %50'den %35'e düşürülmesi)

· Konutta%8 olarak uygulanan KDV'nin de 31 Aralık 2019'a kadar devam etmesi,

· Ticari araçlarda KDV oranının 30 Haziran 2019 tarihine kadar %1 olarak uygulanması,

· Motosikletlerdeki 250 cc ve altında bulunanlar için ÖTV'nin sıfırlanması uygulamasının 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılması,

· Tapu harçlarında %3'lük oranın 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması,

düzenlemeleri getirilmiştir.

 

 

İlgili Karar, 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Karar'a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190321-4.pdf

adresinden erişilebilmektedir.

 

 

 

 

Bilgilerinize sunulur.


İdris ÇEVİK

Genel Sekreter