2019/23 - Özel Fatura Yükümlü Kılavuzu Hk.

     Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/05/2019 tarihli yazıda;

     Özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi uygulamasının 2019/15 sayılı genelge kapsamında 13 Mayıs 2019 tarihi itibariyle başladığı ve bahse konu uygulamaya ilişkin işlemlerin ekte yer alan "Yükümlü Kılavuzu" ve anılan Genelge kapsamında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

     Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Ek: Özel faturala işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin “Yükümlü Kılavuzu”