2016/62 DOKA Destekli İhracatta Güçlü Adımlar İçin İleri Seviye Dış Ticaret Eğtimi Projesi Hk.

İHRACATTA GÜÇLÜ ADIMLAR İÇİN İLERİ SEVİYE DIŞ

TİCARET EĞİTİM PROJESİ

Sayın Üyemiz;

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından hazırlanan ve DOKA- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen (TR90/16/TD/0039) referans nolu "İHRACATTA GÜÇLÜ ADIMLAR İÇİN İLERİ SEVİYE DIŞ TİCARET EĞİTİM PROJESİ” nin 02-24 Kasım 2016 tarihleri arasında yürütülmesi ve tamamlanması planlanmaktadır.

Bahsekonu eğitim projesi dahilinde; TR90 Bölgesinde (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinde) yerleşik firmalarımızın temsilcilerinin katılımına açık olan ve modüller halinde uygulamalı olarak etkileşimli grup eğitimine dayanan ekli program çerçevesinde verilecek eğitimler 4 hafta boyunca, periyodik olarak haftada iki gün (Çarşamba ve Perşembe günleri) olmak üzere 02/ 03, 09/ 10 ve 16/ 17 ve 23/24 Kasım 2016 tarihlerinde saat 10:00- 17:00 saatleri arasında Trabzon'da Birlik hizmet binamızda kabul edilecek katılımcılara ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.(Eğitim tarihleri taslak olup, bahsekonu tarihler kesinleştiğinde katılımcılara bilahare bilgi veilecektir.)

Bahsekonu projenin hedef kitlesi projeden daha fazla yararlanacakları düşüncesinden hareketle ihracat konusunda belirli düzeyde alt yapıya haiz ve daha önce ihracata yönelik olarak gerek daha önce yürütülen dış ticarette ilk adım eğitim projemizle ya da diğer dış ticaret eğitimi destek programlarımız ile desteklenmiş olup dış ticaret eğitimi konusunda sınırlı birikime sahip firmalar olarak tespit edilmiştir.

Bunların yanısıra pozitif ayrımcılık yaparak ihracat potansiyeline sahip olup hali hazırda ihracat deneyimi bulunmayan ancak gelecek planları arasında ihracata ilişkin projeler olan firmaların da söz konusu proje kapsamında kaynakların adil olarak dağıtılması ilkesine uygun olarak belirli oranda yararlanıcı olarak yer almasının faydalı olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen firmaların sahipleri, üst düzey yöneticileri ve dış ticaret operasyonları departmanında istihdam edilen/edilecek kilit personeller projede yer almak için Birliğimize müracaatta bulunabileceklerdir.

Eğitimlerde etkileşimli grup çalışmalarına dayanan uygulamaya dönük bir model uygulanacağı için yüksek bir verimlilik düzeyinde programın tamamlanmasını teminen proje katılımı 25 kişi ile sınırlandırılmış olup proje kapsamındaki bütün eğitimleri tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Bu kapsamda sözkonusu proje kapsamındaki eğitimlere katılacak firmalarımız temsilcileri için detaylı müfredat, eğitim gün ve saatleri ile eğitimlerin verileceği adres bilgileri ekte bilgi notu olarak hazırlanarak gönderilmiştir. Katılım ve başvuru hakkında detaylı bilgi için Birliğimizle irtibata geçilmesi hususunda;

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Ek: Eğitim Müfredatı ve Program -Katılım Formu