2016/73 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/73)

1. Türkiye-Gine İş Forumu Hakkında Bilgi;

2. İSEDAK PROJESİ / Tarım Portalı Hakkında Bilgi;

3. Türkiye – İran İş Forumu İptali Hakkında Bilgi;

4. Türkiye-Etiyopya ve Türkiye-Cibuti İş Forumları Hakkında Bilgi;

5. Türkiye – Moldova İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. WFM 2017 Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

7. Mısır'a Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatı Hakkında Bilgi;

8. Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı Hakkında Bilgi;

9. Türkiye Tataristan İş Forumu Hakkında Bilgi;

10. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Gümrük Vergisi Listesi Hakkında Bilgi;

11. Çatışma Minerallerinin Ticareti Hakkında Bilgi;

12. Irak'a Kanatlı Etleri ve Et Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

13. SENA- Seafood Expo North America - Kuzey Amerika Su Ürünleri 2017 Fuarı Hakkında Bilgi;

14. Irak'a Gerçekleştirilen İhracat Hakkında Bilgi;

15. Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ;

16. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Tarafından Bazı Ürünlere Uygulanan Gümrük Vergisi Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter a.

Şube Müdürü

 

1

TÜRKİYE-GİNE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Gine Cumhurbaşkanı Sayın Alpha Condé'nin, 26-30 Aralık 2016 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli'nde, 09:30-17:00 saatleri arasında düzenlenecek olan Türkiye-Gine İş Forumu'na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 21/12/2016 tarih 14645 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Heyet Listesi (8 sayfa)

 

2

İSEDAK PROJESİ / TARIM PORTALI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/12/2016 tarih 3692 sayılı yazıda; İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş finansmanında yürütülen "İİT Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile Çiftçileri ve Kooperatifler Arasında Veri Tabanı, Bilgi Ağı ve Web Sayfasının Kurulması” adlı proje kapsamında www.icpcem.com (İslam Ülkeleri Ortak Pazarı ve Borsası/Islamic CountriesProducts Common Exchange Market) portalının kullanıma sunulduğu bildirilmektedir.

 

3

TÜRKİYE – İRAN İŞ FORUMU İPTALİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye – İran İş Konseyi olarak, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın İshak Cihangiri'nin ülkemize yapacakları resmi ziyaret vesilesiyle ve T.C. Başbakanı Sayın Binali YILDIRIM'ın katılımlarıyla, 20 Aralık 2016 Salı günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında Ceylan Intercontinental Otel – Taksim, İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye – İran İş Forumu” ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa konuya ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 19/12/2016 tarih 14582 sayılı yazıda; İran İslam Cumhuriyeti Birinci Yardımcısı Sayın İshak Cihangiri'nin Türkiye ziyaretini ertelemesi sebebiyle 20 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye İran İş Forumu”nun iptal edildiği belirtilmekte olup, sözkonusu forum ile ilgili ödeme yapmış olan üyelerimizin ilişik bulunan iade dilekçesini doldurarak 212 270 16 98 numarasına faks veya muhasebe@deik.org.tr adresine e-posta göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: İade Dilekçesi (1 sayfa)

4

TÜRKİYE-ETİYOPYA VE TÜRKİYE-CİBUTİ İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Eşbaşkanlığı Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından deruhte edilen Türkiye-Etiyopya 7.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK organizasyonunda 28 Aralık 2016 tarihinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Türkiye-Etiyopya İş Forumu; 29 Aralık 2016 tarihinde ise Cibuti'de Türkiye-Cibuti İş Forumu gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/12/2016 tarih 14444 sayılı yazı ve vize için gerekli bilgiler ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Etiyopya Vizesi İçin Gerekli Belgeler ( 5 sayfa)

5

TÜRKİYE – MOLDOVA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Octavian Calmic'in katılımlarıyla 16 Aralık 2016 tarihinde The Ritz-Carlton İstanbul Otel'de düzenlenecek olan "Türkiye – Moldova İş Forumu'na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/12/2016 tarih 14450 sayılı yazı taslak program ve Moldova özel sektör heyeti listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Taslak Program ve Heyet Listesi (4 sayfa)

 

6

WFM 2017 MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Moskova / Rusya Federasyonu'nda, 11–14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2017 (WFM) Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 09/12/2016 tarih 10645 sayılı yazı ve ön başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

7

MISIR'A BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

İskenderiye Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.12.2016 tarihli yazıda; Mısır Arap Cumhuriyeti Başbakanlık Makamının bazı tarım ürünlerinin ithalatı hakkında aşağıda belirtilen kararların alındığından bahisle;

 

Bu kapsamda;

 

- 2992/2016 No'lu Başbakanlık Kararıyla, buğday (wheat grain), yem sanayinde kullanılan mısır (maize used in the feed industry) ve soya fasulyesi tohumlarının (soybean seeds) stratejik tarımsal ürünler olarak nitelendirildiği; adı geçen ürünlerin ithalatının "İhracat ve İthalat Kontrolü Genel Teşkilatı (General Organization for Export and Import Control)” tarafından yapılacak ilgili standartlara uygunluk muayenesinden sonra verilecek onayı müteakip yapılabileceği; söz konusu malların Devlet Kurumlarınca gerçekleştirilecek ithalatında bu şartın aranmayacağı,

 

- 3008/2016 No'lu Başbakanlık Kararıyla, beyaz şeker (white sugar) ithalatının 10/11/2016 ile 30/05/2017 tarihleri arasında gümrük vergilerinden muaf olacağı iletilmektedir.

 

8

TUNUS'A YÖNELİK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/12/2016 tarih 136353 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

TÜRKİYE TATARİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov'un ülkemizi ziyareti vesilesi ile DEİK/Türkiye –Rusya İş Konseyi organizasyonunda 15 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan Tataristan İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan 10/12/2016 tarih 14378 sayılı yazı ve heyet listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Heyet Listesi (2 sayfa)

 

10

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ GÜMRÜK VERGİSİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Gümrük Vergisi Listesi'ne ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/12/2016 tarih 3550 sayılı yazı ve vergi listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Vergi Listesi (5 sayfa)

 

11

ÇATIŞMA MİNERALLERİNİN TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve çatışma bölgelerinden elde edilen minerallerin ticaretine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/12/2016 tarih 3549 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

12

IRAK'A KANATLI ETLERİ VE ET ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Büyükelçiliğimiz ile Irak Tarım Bakanlığı ile gerçekleştirilen toplantı sonrası; Irak'a Kanatlı Etleri, Kırımızı Et Ürünleri ve bunların mamullerinin ihracatını gerçekleştiren tesislerin 01.01.2017 tarihinden itibaren Irak Resmi makamları tarafından Sıhhi ve İslami koşullar açsısından uygun olup olmadığı Irak'ın ilgili kurumlarının üyelerinden oluşacak Karma Yüksek Komite tarafından denetlenerek değerlendirileceği ve karar verileceği bilgisi paylaşılmıştır.

Buna göre,

  • Irak'a ihracat yapan kırmızı ve beyaz et ve bunların mamullerini üreten tesislerin, kesimhanelerin sıhhi ve İslami koşullar açısından uygun olup olmadığına, ilgili kurumların üyelerinden oluşan Karma Yüksek Komite tarafından karar verileceği,
  • İlgili tesislerde, belirlenecek takvime göre teknik ekiplerin yerinde inceleme yapacağı,
  • Teknik ekiplerin raporları doğrultusunda, Karma Yüksek Komitenin bir liste hazırlayacağı ve bu listeye dahil olmayan firmaların Irak'a ihracat yapmasına müsaade edilmeyeceği,
  • Yeni uygulamanın 01/01/2017 tarihinde başlayacağı, yerinde inceleme başvurularının Ocak 2017 sonuna kadar Irak Tarım Bakanlığı Veterinerlik Departmanına yapılabileceği, başvurunun firmanın kendisi veya Irak'taki temsilcisi tarafından gerçekleştirilebileceği
  • Yerinde inceleme başvurusu yapan firmadan ithalat yapılmaya devam edileceği, inceleme yapılıp sonucu menfi çıkanlardan ithalat yapılmasına izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Başvuru Mercii:

Irak Tarım Bakanlığı

Dr. Aman Ali Kasım,

Hayvan Sağlığı Bölümü

Et İşleme Fabrikaları ve Kesimhaneler Akreditasyonu için kurulan Ortak Yüksek Komite

 

Bilgi için:

DR Ryaz

009647803406725

Veterinerllik Genel Müdürü Ofis Müdürü

 

Ekler:

Ek1: Uygulama Esasları (Orijinal Metin)

Ek2: Uygulama Esasları (Tercüme)

 

13

SENA- SEAFOOD EXPO NORTH AMERİCA - KUZEY AMERİKA SU ÜRÜNLERİ 2017 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Boston/ABD'de 19-21 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo North America - Kuzey Amerika Su Ürünleri 2017 Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince (İİB) ikinci kez organize edilecektir.

2016 yılında 50 ülkeden 1259 katılımcıya ev sahipliği yaparak sektör için önemini kanıtlayan Seafood Expo North America 2017 Fuarı, uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği taşımaktadır.

Çok çeşitli deniz ürünlerinin sergilendiği bahse konu fuar ile ilgili detaylı sirküler, başvuru formu ve sözleşme ek'te yer almaktadır. Fuara katılmayı planlayan firmaların, ek'teki başvuru formunu ve fuar sözleşmesini doldurarak, 30 Aralık 2016 Cuma günü mesai saatleri bitimine kadar İİB Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralarına fakslamaları veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ek:1- Başvuru Formu 

Ek:2- Sözleşme

 

14

IRAK'A GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda;

- Irak Makamlarının Türk menşeli kanatlı hayvan mamulü ihracatının Habur'dan yapılmasını istediği,

- Kırmızı ve beyaz et ve bunların mamulünü ihraç eden üreticilerin tesislerinin Irak Makamlarınca denetlenmesi için 2017 yılı Ocak ayı içerisinde Veterinerlik Departmanına başvuru yapılmasının gerektiği,

- Başvuru yapmayanlara ihracat yapılmasına izin verilmeyeceği

hususlarından bahsedilmektedir.

15

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ TARAFINDAN BAZI ÜRÜNLERE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09.12.2016 tarihli yazıda; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Merkezi Hükümeti'nin 2016 yılı başında uygulamaya koyduğu yeni tarife cetvelini uygulamayarak, % 5 civarındaki eski uygulamayı devam ettirdiği; ancak, petrol dışında önemli bir geliri olmayan IKBY'nin ekonomik kriz sebebiyle bütçesinde önemli açıklar meydana gelmesi nedeniyle yeni gelir kaynağı arayışına girdiği ve bu çerçevede 2016 Kasım ayı ortası itibariyle 200'ün üzerinde mal grubuna ait gümrük vergilerinde Merkezi Hükümetin belirlediği oranlara yaklaşacak şekilde artışlara gidildiğinden bahisle,

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bazı ürünlere uygulanan gümrük vergisi artışlarını gösteren EK'li liste iletilmektedir.

EK: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Gümrük Vergisi Listesi (4 sayfa)

 

16

SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ;

 

Ekonomi Bakanlığından:

SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/11)

 

Tebliğ metni için tıklayınız..

 

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.