2016/74 Sirküler- Tarımsal Ürünlere İhracat İadesi Yardımları Kararı Hk.

SİRKÜLER  (2016/74 )

            Sayın Üyemiz;

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin Karar 28/12/2016 tarih ve 29932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Karar ve ekleri aşağıda belirtilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 26/12/2016

Karar No : 2016/16

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 22/11/2016 tarihli ve 127523 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 11/11/2016 tarihli ve 15 No'lu Toplantısının 2 nci Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın kabulüne, karar verilmiştir.”

Eki için tıklayınız..