2016/67 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/67)

1. Samsun 2016 Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Benin/Kotonu İşadamları-İşkadınları Heyeti Hakkında Bilgi;

3. Asya Kalkınma Bankası Hindistan Programı Hakkında Bilgi;

4. Fas ve İran Firmaları Hakkında Bilgi;

5. Brunei Tarım Projeleri Hakkında Bilgi;

6. Ingredients Middle East 2016 Fuarı

7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu Hakkında Bilgi;

9. 7. Boğaziçi Zirvesi Hakkında Bilgi;

10. Fine Food Avustralya Fuarı Hakkında Bilgi;

11. İthalatta İlave Gümrük Vergisi Hakkında Bilgi;

12. Özbekistan Özelleştirme Duyurusu Hakkında Bilgi;

13. Avrasya Ekonomik Birliği Tarife İndirimleri Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

SAMSUN 2016 ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

24-27 Kasım 2016 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan "Samsun Gıda 2016 Fuarı”na yönelik bir alım heyeti programı, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu Alım Heyeti organizasyonu kapsamında 23 Kasım 2016 tarihinde, Türk firmaları ile ikili görüşmeler yapılması planlanmakta olup, bu görüşmelere iştirak etmek isteyen üyelerimizin, görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle ekteki formları doldurarak en geç 21 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili Genel Sekreterliğin kib@kib.org.tr adresine veya aşağıdaki faks numaralarına göndermeleri gerekmektedir.

İlgili personel:

Şahin KURUL

Tel: +90 454 216 24 26

Faks: + 90 454 216 4842-8890

EKLER:

EK-I Alım Heyeti Katılımcı Listesi (1 Sayfa

EK-II-Alım Heyeti İkili İş Görüşmesi Katılımcı Başvuru Formu(1 Sayfa)

2

BENİN/KOTONU İŞADAMLARI-İŞKADINLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Hava Yolları ile Meclisleri arasında yapılan protokol çerçevesinde, Benin'in Kotonu şehrine azami 25 iş adamı ve/iş kadını ile birlikte 4-7 Aralık 2016 tarihleri arasında bir heyet düzenleneceği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/11/2016 tarih 3322 sayılı yazıda: anılan tarih aralığında Benin Cumhurbaşkanı Sn. Patrice Talon'un ülkemize bir ziyarette bulunacağı Meclislerine bildirilmiş olup, heyetimizin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği, Benin/Kotonu heyetimizin güncel tarihi Beninli yetkililer ile yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek ve bilahare bildirileceği ifade edilmektedir.

3

ASYA KALKINMA BANKASI HİNDİSTAN PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Asya Kalkınma Bankası Hindistan Programı'na ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/11/2016 tarih 3338 sayılı yazı, Seminer ve Asya Kalınma Bankası Hindistan Programı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Seminer ve Asya Kalınma Bankası Hindistan Programı (29 sayfa)

4

FAS VE İRAN FİRMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/011/2016 tarih 3320 sayılı yazıda; İhracatçı firmalarımızın aşağıda bilgileri yer alan firma ve kişiler ile ticari girişimlere başlamadan önce ilgili Ticaret Müşavirliği ve Ataşelik ile temasa geçmelerinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Faslı Firma Detayları:

KASRI INTERNATIONAL

Adres: Lot 140 Medinat Errahma Casablanca Morocco

E-posta: info@kasri-int.com

Web: www.kasri-int.com

İranlı Şahıs Bilgileri:

"Altyapı Projeler Yönetimi ve İnşaat Geliştirme Araz Sazeh A.Ş.”

Genel Müdürü Mohammad Reza Abolfathi

5

BRUNEİ TARIM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/011/2016 tarih 3318 sayılı yazıda; Brunei Temel Kaynaklar ve Turizm Bakanlığı (MPRT) Tarım ve Tarımsal Ürünler Başkanlığı tarafından, Brunei'nin BatangMitus ve Batampu tarım alanlarında meyve üretimini artırmak ve istihdam sağlamak amacıyla iki proje başlatıldığı belirtilmekte olup, Batang Mitus'daki 121 hektarlık ve Batampu'daki 10 hektarlık tarım arazilerinde yüksek teknoloji gerektiren tarım ürünü yetiştirilmek istendiği ve projeye ilgi duyan firmaların 17 Ocak 2017'ye kadar MPRT'ye müracaat etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Proje Tanıtım Yazısı (3 Sayfa)

6

INGREDİENTS MİDDLE EAST 2016 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

07-09 Kasım 2016 tarihleri arasında Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen "Ingredients Middle East 2016 Fuarı”nda Fındık Tanıtım Grubu standını ziyaret eden firmaların isim, irtibat ve faaliyet alanı ile fındık taleplerini içeren bilgi notundan bir nüsha ilişik bulunmaktadır.

EK: Firma bilgileri (7 sayfa)

7

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda 2012 yılından itibaren Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumlarından (TAG İF) beşincisinin 16 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Wyndham Grand Levent Oteli'nde gerçekleştirileceğini ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konuya ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 15/11/2016 tarih 13589 sayılı yazıda: Bahsi geçen iş forumunun ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmekte olup, yeni tarihin bilahare duyurulacağı ifade edilmektedir.

8

HİNDİSTAN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda Yeni Delhi/Hindistan'da 07-11 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "32. AAHAR 2017-The International Food&Hospitality Fair” ile eş zamanlı Hindistan'a yönelik 06-09 Mart 2017 tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenmesine ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 15/11/2016 tarih 9822 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı Katılımcı Şirket Talep Yazısı ve şirket Bilgi Formu (3 sayfa)

9

7. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/11/2016 tarih 13535 sayılı yazıda; Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katılımlarıyla 29 Kasım -1 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel'de 7. Boğaziçi Zirvesinin düzenleneceği belirtilmekte olup, programı ve kayıt formu ilişik bulunan programa katılmak isteyen üyelerimizin kayıt formunu doldurarak doğrudan organizatör kurum olan Uluslararası İşbirliği Platformu ile temasa geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Program ve Kayıt Formu ( 21 Sayfa)

10

FİNE FOOD AVUSTRALYA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Sidney/Avustralya'da 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Fine Food Australia 2017 Uluslararası Gıda Ürünleri-Makineleri-Restoran Ekipmanları Fuarı”na ilişkin olarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 11/11/2016 tarih 3254 sayılı yazı fuar duyurusu ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı Fuar Duyurusu ve Başvuru Formu (3 sayfa)

11

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/11/2016 tarihli yazıda; Resmi Gazetede yayınlanan iki karar ile GTİP numaraları ekli listede belirtilen eşyanın ithalatına ilave gümrük vergisi getirildiği ifade edilmektedir.

Ek: Karar ve GTİP Listesi (9 sayfa)

12

ÖZBEKİSTAN ÖZELLEŞTİRME DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Taşkent Borsası'na devredilen şirketlere ilişkin olarak, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin10/11/2016 tarih 3254 sayılı yazısı ekinde alınan, Şirket listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Şirket Listesi (9 sayfa)

13

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ TARİFE İNDİRİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/11/2016 tarih 3253 sayılı yazıda; Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalatta uyguladığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında, ülkemiz menşeli bazı ürünlerin ithalatı da söz konusu rejim kapsamında tercihli gümrük vergisinden faydalanılarak yapılabilmekte olduğu, bu kapsamda, 2015 yılı Ağustos ayında AEB Gümrük Alanı'na dahil olan Kırgızistan tarafından da söz konusu GTS rejiminin üstlenilmiş olduğu, Belarus, Kazakistan ve Rusya'nın yanı sıra anılan ülkeye aşağıdaki linkte yer alan ürün listesi kapsamında ve ilgili GTS menşe kurallarının karşılanması kaydıyla, AEB Ortak Gümrük Tarife üzerinden %25 oranında indirime tabi olacak şekilde ihracat yapılması mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

http://www.eurasiancommission.org/en/act/trade/dotp/commonSytem/Pages/normatBaza.aspx

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.