2016/72 Sirküler- Türkgözü ve Çıldır/Aktaş Gümrük Kapıları Yol Güzerhahı Hk.

SİRKÜLER ( 2016/72)

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere Ülkemizin en yoğun taşıt giriş/çıkışlarının yapıldığı gümrük kapılarımızdan olan Sarp Sınır Kapısı, yaşanan yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle yeniden yapılması gündeme alınarak altyapı inşaat çalışmalarına 28 Kasım 2016 tarihi itibariye başlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle inşaat çalışmalarına Sarp Sınır Kapısındaki bu yoğunluğu azaltmak için ihraç yükü taşıyan veya yurda dönüş yapan Türk Plakalı taşıtlar Gürcistan'a açılan alternatif kapılar olan Türkgözü ve Çıldır/Aktaş Gümrük Giriş/Çıkış Kapılarına yönlendirilmiştir. Ancak firmalar tarafından bu kapılarda da ağır kış şartlarının neden olduğu etmenlerin geçişleri zorlaştırmakta olduğu yönünde şikayetler son zamanlarda sıklıkla Birliğimize ulaşmaktadır.

Bu kapsamda Sarp kapısında başlatılan inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yaşanan aksamaların önüne geçebilmesi için İhracatçılarımızın Çıldır/Aktaş ve Türkgözü Gümrük kapılarının kullanımı konusunda, olumsuz kış şartlarında yol güzergâhlarının 24 saat açık tutulması konusunda Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuş olup, talebimiz uygun görülmüştür.

Böylece, bahsekonu alternatif Sınır Kapıları karayolu yol güzergâhlarında kış şartlarından asgari şekilde etkilenmeyi teminen bu yol güzergâhlarından sorumlu olan Karayolları 18.Bölge Müdürlüklerinin 24 saat esasına göre karlanma ve buzlanmaya yönelik yolu açık tutmaları, yol güzergâhında sürekli devriye ve vardiyalı çalışma sistemi uygulanarak kapalı olan yolların açılması, kaza yapan taşıtların çekilerek yolun açık tutulması sağlanmış olacaktır. Sözkonusu koşulların sağlanması yönünde veya firmalarımızın anılan Gümrük Kapıları yol güzergâhlarında herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda bilgi ve destek için Birliğimizle (Tel: 0462 326 16 01 ) temasa geçebilmeleri hususunda;

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter