2016/71 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/71)

1. Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Hakkında Bilgi;

2. 2009-5 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hakkında Bilgi;

3. AB Sınırlarında Aflatoksin Kontrol Sıklığı Hakkında Bilgi;

4. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

5. Türkiye – Moldova İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. Lübnan'a Kırmızı Et İhracatı Hakkında Bilgi;

7. Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi Hakkında Bilgi;

8. Türkiye-Etiyopya ve Türkiye-Cibuti İş Forumları Hakkında Bilgi;

9. Fas/ SIAM Fuarı Hakkında Bilgi;

10. İhracatçılar İçin Konteyner Tartım Semineri Hakkında Bilgi;

11. World Food Moscow 2017 Fuarı Hakkında Bilgi;

12. West Expo 2017 Milli Katılım Hakkında Bilgi;

13. Türk Eximbank- İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredileri Hakkında Bilgi;

14. Ukrayna İle Ticaret Hakkında Bilgi;

15. AB Sınırlarında Aflatoksin Kontrol Sıklığı Hakkında Bilgi;

16. AB Ülkelerine Limon, Nar, İncir ve Fındık İhracatı Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

 

1

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU İLE İLGİLİ 2016/27 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

3 Aralık 2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete'de;

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

yayımlanmıştır.

2

2009-5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/12/2016 tarih 132981 sayılı yazıda; Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin (Tebliğ No:2009/5)'de değişiklik Yapılmasına İlişkin (Tebliğ No: 2016/5), 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

 

Ek:Tebliğ ve Karşılaştırma Tablası ( 7 Sayfa)

 

3

AB SINIRLARINDA AFLATOKSİN KONTROL SIKLIĞI HAKKINDA BİLGİ;

AB'nin 884/2014 sayılı yönetmeliğinin yerini alan ve Türk fındığı için rastgele kontrol (random control) olarak uygulanmakta olan kontrol sıklığını %5 olarak değiştiren 2016/2106 sayılı AB Komisyon Yönetmeliği 02/12/2016 tarihli L 327 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış olup, sözkonusu yönetmelikten bir nüshanın ilişik sunulduğunu arzederim.

EK: AB Resmi Gazetesi

4

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 01/12/2016 tarih 3007876 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

5

TÜRKİYE – MOLDOVA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Başbakan Yardımcısı Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Octavian Calmic'in katılımlarıyla 16 Aralık 2016 tarihinde The Ritz-Carlton İstanbul Otel'de düzenlenecek olan "Türkiye – Moldova İş Forumu'na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 01/12/2016 tarih 14138 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

 

6

LÜBNAN'A KIRMIZI ET İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Beyrut Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/11/2016 tarih 131342 sayılı yazı ekinde; Lübnan'a kırmızı et ihraç etmek isteyen firmaların yerine getirmesi gereken koşullar hakkında Lübnan Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan Karar'ın İngilizce ve Arapça metinleri alınmış olup, sözkonusu metinler ilişik bulunmaktadır.

Ek: Karar ( 9 sayfa)

7

ULUSLARARASI BAĞDAT TARIM VE MAKİNE FUAR VE SERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı işbirliğinde 14-21 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisine ilişkin olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/11/2016 tarih 130412 sayılı yazı ve fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Fuar Duyurusu ( 2 sayfa)

 

8

TÜRKİYE-ETİYOPYA VE TÜRKİYE-CİBUTİ İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Eşbaşkanlığı Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından deruhte edilen Türkiye-Etiyopya 7.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK organizasyonunda 28 Aralık 2016 tarihinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Türkiye-Etiyopya İş Forumu; 29 Aralık 2016 tarihinde ise Cibuti'de Türkiye-Cibuti İş Forumu gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 29/11/2016 tarih 14012 sayılı yazı ve vize için gerekli bilgiler ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Etiyopya Vizesi İçin Gerekli Belgeler ( 2 sayfa)

 

9

FAS/ SIAM FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Rabat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.12.2016 tarihli yazıda; Fas'ın Meknes şehrinde 27 Nisan - 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında 11incisi gerçekleştirilen Salon International de I'Agriculture au Maroc (SIAM) Fuarı'nın ülkenin ve bölgenin en önemli fuarlarından biri olduğundan bahisle, söz konusu fuarın 172.000 m2 açık alan, 80.000 m2 kapalı alan, 63 ülkeden 1220 katılımcı, 1.000.000. ziyaretçi, 21 yabancı delegasyon ve 32 konferans ile gerçekleştiği,

Anılan fuarda; İspanya, Almanya, Hollanda, Birleşik Arap emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin yoğun katılımının görüldüğü, aynı zamanda Fas'ta tarım ile bağlantılı kamu kurumlarının da fuarda temsil edildiği, fuarın tarım sektöründe Afrika kıtasında gerçekleştirilen en önemli organizasyonlardan biri olduğu, ülkenin ilgili Bakanlıklarının, önemli bankalarının, sigorta şirketlerinin, Telekom operatörlerinin, medya kuruluşlarının, önemli şirketlerinin ve ülke ekonomisine yön veren tüm kurumların stantlarıyla temsil gerçekleştirdiği, söz konusu fuara 2016 yılında 4 firmanın katıldığı, ayrıca Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubunun da bir tanıtım standıyla yer aldığı,

Bu bağlamda, Fas'ın tarım makineleri ve bağlantılı sektörlerdeki potansiyeli ve firmalar için işbirliği fırsatları göz önünde bulundurularak, 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan SIAM Fuarı'na işadamların ve yatırımcıların katılımının hem Fas ile ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağı hem de katılımcı ülke işadamları ve yatırımcıları ile iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.salon-agriculture.ma/ adresinden ulaşılabileceği hususu bilgilerine sunulur.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07.12.2016 tarihli yazıda; ihracatçı firmaların "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin uygulamasıyla ilgili bilgilendirilmeleri ve yaşadıkları sıkıntılar ile uygulamanın iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması amacıyla TİM organizasyonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 16 Aralık 2016 Cuma günü saat 10:00'da Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda "İhracatçılar için Konteyner Tartım Semineri” düzenleneceği bildirilmektedir.

Not: https://goo.gl/Z6W2xi adresinden online kayıt zorunludur.
Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için mevzuat@tim.org.tr adresine e-posta iletiniz.

Program:
10:00 - 10:30 Kayıt
10:30 - 12:00 İhracatçılar İçin Konteyner Tartım Semineri
12:00 - 13:00 Soru Cevap

11

WORLD FOOD MOSCOW 2017 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Moskova / Rusya Federasyonu'nda, 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2017 (WFM) Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

2016 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65 farklı ülkeden 1.433 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 28.922 kişi ziyaret etmiştir. Rusya ve bölgesinin en büyük 2. fuar organizasyonu olarak gösterilen ve yaklaşık 60.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen WFM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

 

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 23.12.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 4540501-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

12

WEST EXPO 2017 MİLLİ KATILIM HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 06.12.2016 tarihli yazıda; 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında ABD'nin Anaheim kentinde düzenlenecek olan Natural Products Expo West 2017 Fuarı'na (naturel ürünler fuarı) Ege İhracatçı Birliklerince Türkiye milli katılımının organize edileceği bildirilmektedir.

EK-1: West Expo 2017 Özet Duyuru (2 sayfa)
EK-2: Başvuru Formu

13

TÜRK EXİMBANK- İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank'tan alınan 05.12.2016 tarihli yazıda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24.11.2016 tarih ve 2016-61 sayılı yazısı ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla Türk Eximbank aracılığı ile kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinin;

 

- Vadesinin azami 31 Mart 2017 tarihini aşmayacak şekilde uzatılabilmesine,

- Vade uzatımı imkanının kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin tercih edildiği takdirde Türk Lirası olarak da yapılabilmesine ve geri ödeme tarihindeki TCMB saat 11:00 döviz alış kurunun kullanılmasına olanak sağladığı,

Söz konusu uygulamaya Türk Eximbank tarafından 08.12.2016 tarihi itibariyle başlanacağı, ilgili uygulamadan yararlanmak isteyen firmaların ivedilikle Bankanın ilgili birimlerine başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmektedir.

14

UKRAYNA İLE TİCARET HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü'nde n almış olduğumuz 05/12/2016 tarih ve 700 sayılı yazıda; Bakanlık Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servisi'nden alınan bildirim ve tedbir konulu yazıları hakkında bilgi verilmektedir.

Bahsekonu yazı için tıklayınız..

15

AB SINIRLARINDA AFLATOKSİN KONTROL SIKLIĞI HAKKINDA BİLGİ;

AB'nin 884/2014 sayılı yönetmeliğinin yerini alan ve Türkiye'den ithal edilecek fındıklar için rastgele kontrol (random control) olarak uygulanmakta olan kontrol sıklığını %5 olarak değiştiren 2016/2106 sayılı AB Komisyon Yönetmeliği 02.12.2016 tarih ve L 327 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış olup, ayrıca anılan gazetenin bir örneği ilişikte bilgilerine sunulur.

Ek: Genelge 

 

 

16

AB ÜLKELERİNE LİMON, NAR, İNCİR VE FINDIK İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği'nin (AB), hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ithalatında artırılmış resmi kontrol uygulamasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği'ni düzenli aralıklar ile gözden geçirdiği; bu kapsamda, söz konusu Yönetmeliğin I sayılı Eki'ni tadil eden ve bir örneği Ek-1'de yer alan 2016/2107/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin AB Resmi Gazetesi'nin 2 Aralık 2016 tarihli ve L 327 sayılı nüshasında yayımlandığı; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Yönetmelik kapsamında ülkemiz menşeli limonlarda pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığının %10 oranından %20'ye yükseltildiği ve ülkemiz menşeli narlarda pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığının %20 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması yapılması hakkında 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'ni tadil eden ve bir örneği Ek-2'de yer alan 2016/2106/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin, yayımlanmasını takip eden 20'nci gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Aralık 2016 tarihli ve L 327 sayılı nüshasında yayımlandığı; anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli fındık ürünü ile türev ürünleri ihracatında uygulanan aflatoksin fiziksel kontrol sıklığının "rastgele” seviyesinden %5'e çıkartılmasının ve ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerinin AB'ye ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının ise %20 oranından %10'a indirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Ekler:

  1. 2016/2107/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği
  2. 2016/2106/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.