2016/66 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/66)

1. Sektörel Faaliyetlerle İlgili Görüşler Hakkında Bilgi;

2. AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hakkında Bilgi;

3. Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

4. Irak Vizesi Hakkında Bilgi;

5. THAIFEX 2017 World Food Asia Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

6. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bilgi;

7. 3. Tarım ve Hayvan Kaynakları Fuarı Hakkında Bilgi;

8. Deniz Taşımacılığı Hakkında Bilgi;

9. İran Sektörel Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

10. Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı Hakkında Bilgi;

11. İthalat Rejim Kararı Ve Ek Karar Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SEKTÖREL FAALİYETLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLER HAKKINDA BİLGİ;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/11/2016 tarih 122477 sayılı yazıda; 19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6518 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinin (c) bendi kapsamında; ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak CPV (Common Procurement Vocabulary) kodlarında orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinin hazırlandığı ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edildiği belirtilmekte olup, anılan Bakanlıkça 2017 yılı Ocak ayı içerisinde yayımlanmak üzere hazırlanan liste iletilmekte ve söz konusu listeye nihai şeklinin verilebilmesini teminen konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz talep edilmektedir. Bahse konu listenin incelenerek olabilecek görüş ve önerilerinin anılan Bakanlığa iletilmek üzere 17 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai saatine bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: 2017 Yılı Orta ve İleri teknoloji Sanayi Ürünleri Listesi (66 sayfa)

 

2

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişişliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 09/11/2016 tarih 123206 sayılı yazısı ekinde alınan, AB Tarım Mevzuatı Değişikliği yazısı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (2 sayfa)

 

3

DEMİRYOLU SİSTEMLERİ KARŞILIKLI İŞLETİLEBİLİRLİK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/11/2016 tarih 3242 sayılı yazıda; Bakanlıkları Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 2016/797/EU sayılı "Avrupa Birliği Demiryolu Sisteminin Karşılıklı İşletilebilirliği” başlıklı yeni yaklaşım direktifinin uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan, demiryollarında karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin ve demiryolu alt sistemlerinin serbest dolaşımı ile bu hususlarda görevlendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ait genel usul ve esasları belirleyen "Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmelik Taslağı”nın http://www.ddgm.gov.tr adresinde yayımlandığı belirtilmekte olup, bahse konu taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede sözkonusu "Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmelik Taslağı”na ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan görüş formunda belirtilerek en geç 21 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

4

IRAK VİZESİ HAKKINDA BİLGİ;

Irak Gaziantep Başkonsolosluğu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/11/2016 tarih 3213 sayılı yazıda;

 

28 Ekim 2016 tarihi itibariyle, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk ve Irak vatandaşlarının Irak ve Türkiye'ye seyahatlerinde vizeye ihtiyaç duymayacakları ifade edilmektedir.

 

5

THAIFEX 2017 WORLD FOOD ASİA MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesi planlanan ve 31 Mayıs – 04 Haziran 2017 tarihleri arasında dördüncü defa düzenlenecek olan THAIFEX 2017 World Food Asia fuarına ilişkin olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 08/11/2016 tarih 21493 sayılı yazı ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

 

6

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin olarak Giresun Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan 25/10/2016 tarih 12602 sayılı yazı ve bilgilendirme dokümanı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

7

3. TARIM VE HAYVAN KAYNAKLARI FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/11/2016 tarih 3209 sayılı yazıda; 24 Kasım – 3 Aralık 2017 tarihleri arasında Fildişi Sahilleri'nde 3. Tarım ve Hayvan Kaynakları Fuarı'nın yapılacağı belirtilmekte olup, bahse konu fuara ilişkin broşür ve belgeler ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Broşür ( 5 sayfa)

 

8

DENİZ TAŞIMACILIĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 04/11/2016 tarih 3200 sayılı yazısı ekinde alınan; Tunus Devleti gemicilik şirketi"Compagnie Tunisienne de Navigation” yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde Tunus'un önde gelen sanayi kenti Sfax limanı ile ülkemiz arasına ilk defa düzenlenecek seferlere ilişkin acente, gemi gidiş-varış detayları ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Seferlere İlişkin Detaylar (2 sayfa)

 

9

İRAN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizasyonunda 24-27 Aralık 2016 tarihleri arasında Tahran/İRAN'a yönelik olarak bir Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilecektir.

Söz konusu Sektörel Ticaret Heyeti programının, İran pazarına girmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmekte olup; Türk Gemi ve Yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Heyet kapsamında Türk ve İranlı işadamları arasında ikili iş görüşmeler ile muhatap kurum ve kuruluşların ziyaretleri planlanmaktadır.

Söz konusu Ticaret Heyeti programı katılım payı; Tek kişi/ 3.000 USD ($); aynı firmadan İkinci kişi/ 2.000 USD ($); olup katılım payına; İstanbul- Tahran- İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama (oda+kahvaltı), alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, Tahran havaalanı-otel-havaalanı transferleri, tanıtım, ilan, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariçtir. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış harç bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Adı geçen heyet ''2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği' ne İlişkin Tebliğ'' kapsamında değerlendirilecek ve katılımcı firmalarımız ulaşım ve konaklama ile tanıtım harcamaları üzerinden %50'ye yakın devlet desteğinden faydalanabilecektir.

Söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda detayları verilen Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği hesabına katılım ücreti yatırmaları, dekontla birlikte, ekte yer alan kesin kayıt formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 21 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri arz olunur.

Bilgi için irtibat:
Büşra Gider- Gülden Polat Şağban
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
Tel: 0212 454 05 30- 454 06 47
E-mail: gemi@iib.org.tr

EK 1: Taslak Heyet Programı (1 Sayfa)
EK 2: İran Sektörel Ticaret Heyeti Başvuru Formu (1 Sayfa)
EK 3: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 Sayfa)
EK 4: Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1Sayfa)

Banka Bilgileri:
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Dolar Hesabı
VAKIFBANK Şirinevler Şubesi
IBAN NO: IBAN: TR79 0001 5001 5804 8012 7685 87

NOT: 1- İlgili dekontun ve formların soft olarak e-posta yolu ile ayrıca hardcopy olarak kargoyla gönderilmesi gerekmektedir.
NOT:2- Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının otel/ ulaşım vb. ön ödemelerden doğan kısmı iade edilmeyecektir.

10

SWEETS & SNACKS EXPO ULUSLARARASI BİSKÜVİ, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Chicago/Amerika Birleşik Devletleri'nde, 23-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Sweets & Snacks Expo, geçtiğimiz yıl 26 ülkeden 767 katılımcıya ve 90 ülkeden 17.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar dolarlık payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek A.B.D. pazarında gerekse A.B.D. ile serbest ticaret antlaşması bulunan Kanada ve Meksika pazarlarında yer alabilmek adına firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağı düşünülmektedir.

 

Diğer taraftan, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, ABD, 2017 yılı hedef ülkeler listesinde yer alması halinde Sweets & Snacks Expo katılımcılarına fuar katılım bedeli üzerinden %70 oranında devlet desteği uygulanacaktır.

 

Bahse konu fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen üyelerimizin, Ek'te yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak 25.11.2016 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin aşağıda verilen faksına veya e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
Hububat Koordinasyon Şubesi
Ayşe Ekinci - Ertunç Ertav
Tel: 0212 454 0689 - 0212 454 0124
Faks: 0212 454 05 01-02
E-Mail: hububat@iib.org.tr

EK : Ön Başvuru Formu (1 sayfa)

11

İTHALAT REJİM KARARI VE EK KARAR HAKKINDA BİLGİ;

Bahse konu KARAR ve EK KARAR için tıklayınız..

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.