2016/66 Sirküler- RF İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ ARALIK 2016 AYI GÜNCELLEME HK.

SİRKÜLER (2016/66)

Sayın Üyemiz;

 

Bilindiği üzere; Rusya Federasyonu'na yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na ihracat yapmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlamaları şartı ile gerekli tespitler yapıldıktan sonra hazırlanan firma listeleri Rusya Federasyonu'na gönderilmekte ve bu firma listeleri de yılda 4 kez olmak üzere her 3 ayda bir güncellenmektedir. (En son Eylül 2016 ayı güncelleme dönemi sonucunda tespit edilen firmalar listelerine web sitemiz üzerinde yer alan http://goo.gl/6Pbjml adresli link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.)

Bu kapsamda, Aralık 2016 yılı ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak firmaların, ekte açıklamaları ile birlikte yer alan başvuru evraklarını Bakanlığa iletilmek üzereen geç 29 Kasım 2016 (Salı günü) mesai saati bitimine kadar Birliğimize teslim etmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, yeni başvuru yapacak firmaların yanısıra mevcut güncel listede yer alan ihracatçılarımızın liste uygulaması kapsamında uyulması zorunlu olan usul ve esaslar açısından;

- Kanuni adres değişikliği,

- Unvan değişikliği,

- Süresi biten veya yenilenen sözleşmeler,

- Süresi biten kapasite veya ekspertiz raporları,

- Tarımsal danışman atanması, sözleşme revizyonu veya sözleşme fesih işlemleri,

- Firma temsil ve ilzam yetkililerinde yapılan değişiklikler,

vb. konularda yaşanan gelişmeler hakkında durumu tevsik eden gerekli evrakları düzenleyip ilgili tarihe kadar Birliğimize iletmeleri hususunda;

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

EKİ : RF İhracatçı Firma Listeleri Uygulaması Bilgi Notu (2 Sayfa)