2016/70 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/70)

1. Ekonomi Bakanlığınca Yürütülen İhracat Destekleri Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;

2. Türkiye – Moldova İş Forumu Hakkında Bilgi;

3. MÜSİAD –Sudan Açılış Programı Hakkında Bilgi;

4. Lübnan'a Kırmızı Et İhracatı Hakkında Bilgi;

5. Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi Hakkında Bilgi;

6. Türkiye-Etiyopya ve Türkiye-Cibuti İş Forumları Hakkında Bilgi;

7. Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

8. Tedarikçi Listesi Talebi Hakkında Bilgi;

9. Tunus 2020 Yatırım Konferansı Hakkında Bilgi;

10. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

11. 18-25 Kasım Yurtdışı Alım Talepleri Narenciye Yurtdışı Alım Talepleri Hakkında Bilgi;

12. Yurtdışı Seyahat ve Güvenlik Uyarıları Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

1

EKONOMİ BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İHRACAT DESTEKLERİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 01/12/2016 tarih 3007876 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5)

2

TÜRKİYE – MOLDOVA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Başbakan Yardımcısı Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Octavian Calmic'in katılımlarıyla 16 Aralık 2016 tarihinde The Ritz-Carlton İstanbul Otel'de düzenlenecek olan "Türkiye – Moldova İş Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 01/12/2016 tarih 14138 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

3

MÜSİAD –SUDAN AÇILIŞ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/12/2016 tarih 3475 sayılı yazıda; Sudan açılış ve ikili iş görüşmeleri etkinliklerinin 10-13 Aralık 2016 tarihleri arasında Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu programa katılmak isteyen üyelerimizin başvuru formlarını doldurarak ödeme dekontu ile birlikte 5 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar gezi@musiad.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Ek: Taslak Program (3 sayfa)

 

 

4

LÜBNAN'A KIRMIZI ET İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Beyrut Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/11/2016 tarih 131342 sayılı yazı ekinde; Lübnan'a kırmızı et ihraç etmek isteyen firmaların yerine getirmesi gereken koşullar hakkında Lübnan Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan Karar'ın İngilizce ve Arapça metinleri alınmış olup, sözkonusu metinler ilişik bulunmaktadır.

Ek: Karar ( 9 sayfa)

 

5

ULUSLARARASI BAĞDAT TARIM VE MAKİNE FUAR VE SERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı işbirliğinde 14-21 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisine ilişkin olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/11/2016 tarih 130412 sayılı yazı ve fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Fuar Duyurusu ( 2 sayfa)

6

TÜRKİYE-ETİYOPYA VE TÜRKİYE-CİBUTİ İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Eşbaşkanlığı Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından deruhte edilen Türkiye-Etiyopya 7.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK organizasyonunda 28 Aralık 2016 tarihinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Türkiye-Etiyopya İş Forumu; 29 Aralık 2016 tarihinde ise Cibuti'de Türkiye-Cibuti İş Forumu gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 29/11/2016 tarih 14012 sayılı yazı ve vize için gerekli bilgiler ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Etiyopya Vizesi İçin Gerekli Belgeler ( 2 sayfa)

 

7

TÜRKİYE-KOSOVA İŞ VE YATIRIM FORUMU SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 28/11/2016 tarih 14006 sayılı yazıda; DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi tarafından, Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA)'nın ve Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)'nın işbirliği ile 18 Ekim 2016 tarihinde, İstanbul'da, Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Hykmete Bajrami'nin ve Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKCİ'nin onurlandırmaları ile gerçekleştirilen Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu'nun sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek: Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu Sonuç Raporu ( 12 sayfa)

 

8

TEDARİKÇİ LİSTESİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Vilnius Ticaret Müşavirliği'nden alınan 25/11/2016 tarihli yazıda; Litvanya'nın en büyük süpermarketler zinciri Maxima Group'un ülkemizden bezelye, mercimek, gıda ürünleri,kimyasallar, sentetik kauçuk, seramik duvar ve zemin çinisi ithal etmek istediği, Maxima Group'un aynı zamanda Baltık ülkelerininenciddi markası konumunda olduğu, bu nedenle, söz konusu talebin oldukça önem arz etmekte olduğu, bahse konu ürünler içerisinden ilgili ürünleri ihraç edebilecek üyelerimizin tedarikçi listesi oluşturulabilmesini teminen firma bilgilerini Genel Sekreterliğimize iletmeleri hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

9

TUNUS 2020 YATIRIM KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

Tunus'ta 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Tunisia 2020 Uluslararası Yatırım Konferansı" kapsamında duyurulan projeler ve ilgili sektörler belirtilmiş olup, http://www.tunisia2020.com internet sitesinden ön kayıt yaptıran ve kesin katılım için teyit bekleyen firmaların Tunus Ticaret Müşavirliği ile temas kurmaları gerektiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konu ile ilgili olarak, Tunus Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/112016 tarih 3421 sayılı yazıda, kayıt için teyit bekleyenlerin veya henüz başvuramamış olanların ekte yer alan formu doldurarak bir fotoğraf ile birlikte (Jpeg formatında) Tunus Ticaret Müşavirliğinin tunus@ekonomi.gov.tr e-posta adresine acilen iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek: Form(1sayfa)

 

10

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

 Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 01/12/2016 tarih 3007876 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

11

18-25 KASIM YURTDIŞI ALIM TALEPLERİ NARENCİYE YURTDIŞI ALIM TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Narenciye Tanıtım Grubunun B2B web sayfasına 18.11.2016- 25.11.2016 tarihleri arasında gelen alım taleplerinin aşağıda verilen linkte yer aldığı bildirilmektedir.

 

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/NTG-Yurtdisi-Alim-Talepleri-Listesi-18Kasim2016-25Kasim2016.pdf

 

12

YURTDIŞI SEYAHAT VE GÜVENLİK UYARILARI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.11.2016 tarihli yazıda; Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı işbirliğinde, 14 - 21 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bağdat Tarım ve Makine Fuar ve Sergisi'nin, Irak'ta bulunan veya Irak'a seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımıza yönelik yayımlanan ve EK'te bir örneği yer alan 18 Ekim 2016 tarihli seyahat ve güvenlik duyurusuna dikkat çekilerek firmalarımıza duyurulması; ayrıca, önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanabilecek seyahat uyarılarının takip edilebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan; 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar desteklerinden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarın Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi”nde yer alması gerektiği konusunda firmalarımızın bilgilendirilmelerinin büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ek: Kararname metni

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.