2016/65 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/65)

1. 3. Tarım ve Hayvan Kaynakları Fuarı Hakkında Bilgi;

2. Deniz Taşımacılığı Hakkında Bilgi;

3. Belarus Heyeti ve İş Forumu Hakkında Bilgi;

4. MÜSİAD Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

5. Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

6. Türkiye İsviçre VII. Dönem Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişare Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

8. Prodexpo 2017 Fuarı Hakkında Bilgi;

9. Fas'ın Mercimek İhracatı Hakkında Bilgi;

10. ISM 2017 Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

11. Türkiye Filistin İş ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

12. İran'da İş Yapma Semineri Hakkında Bilgi;

13. İranlı Şirket Hakkında Bilgi;

14. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

15. İhracatta Kıymet Araştırması Genelgesi Hakkında Bilgi;

16. Avrasya Ekonomik Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hakkında Bilgi;

17. Yayımlanan Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

18. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

3. TARIM VE HAYVAN KAYNAKLARI FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/11/2016 tarih 3209 sayılı yazıda; 24 Kasım – 3 Aralık 2017 tarihleri arasında Fildişi Sahilleri'nde 3. Tarım ve Hayvan Kaynakları Fuarı'nın yapılacağı belirtilmekte olup, bahse konu fuara ilişkin broşür ve belgeler ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Broşür ( 5 sayfa)

 

2

DENİZ TAŞIMACILIĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 04/11/2016 tarih 3200 sayılı yazısı ekinde alınan; Tunus Devleti gemicilik şirketi"Compagnie Tunisienne de Navigation” yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde Tunus'un önde gelen sanayi kenti Sfax limanı ile ülkemiz arasına ilk defa düzenlenecek seferlere ilişkin acente, gemi gidiş-varış detayları ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Seferlere İlişkin Detaylar (2 sayfa)

 

3

BELARUS HEYETİ VE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Belarus resmi ziyareti kapsamında, 11 Kasım 2016 tarihinde Minsk'te Türkiye – Belarus İş Forumunun gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/11/2016 tarih 3204 sayılı yazı taslak program ve Belarus ekonomisi bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program ve Bilgi Notu (5 sayfa)

4

MÜSİAD ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 09-12 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul'da 20.IBF Kongresi, 16. MÜSİAD Expo Fuarı ve III. High Tech Port By MÜSİAD etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/11/2016 tarih 1142 sayılı yazı ve katılımcı listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ekler:

Ek1: Yazı (1 sayfa)

Ek2: Katılımcı Listesi

 

5

YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/11/2016 tarih 121337 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB)'nin ilgili Komisyon Kararı dikkate alınarak AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan "Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın http://tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı belirtilmekte olup, bahse konu taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede sözkonusu "Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 07 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

6

TÜRKİYE İSVİÇRE VII. DÖNEM YÜKSEK DÜZEYLİ TİCARİ VE EKONOMİK İSTİŞARE TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/11/2016 tarih 3181 sayılı yazıda; Türkiye-İsviçre 7. Dönem Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişare Toplantısı'nın 24 Kasım 2016 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Vekili Sayın Hüsnü DİLEMRE eş başkanlığında İsviçre'de gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, anılan görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın İsviçre pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ülkemiz ile İsviçre arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olabilecek görüş ve önerilerin ekte yer alan görüş formunda belirtilerek en geç 08 Kasım 2016 Salı günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ekler: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

7

FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/11/2016 tarih 3176 sayılı yazıda; Avrupa Birliği'nin17/05/2006 tarihli ve (AT) 842/2006 sayılı "Bazı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'ne uyum amacıyla hazırlanan "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı"nın http://www.csb.gov.tr/gm/cygm internet adresinde "Mevzuat” başlığı altında "Taslaklar” bölümünde yayımlandığı belirtilmekte olup, bahse konu taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede sözkonusu Florlu Sera Gazları Yönetmelik Taslağına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan görüş formunda belirtilerek en geç 09 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

 

Ekler:

Ek1: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı (16 sayfa)

Ek2: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

8

PRODEXPO 2017 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Moskova/Rusya'da düzenlenecek olan Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/11/2016 tarih 9440 sayılı yazı başvuru formu, duyuru ve katılım sözleşmesinin ilişik bulunduğunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Katılım Sözleşmesi ve Başvuru Formu (8 sayfa)

9

FAS'IN MERCİMEK İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Fas tarafından mercimek ithalatında uygulanmakta olan gümrük yükümlülüklerinin kaldırılmasına ilişkin olarak Rabat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 02/11/2016 tarih 120111 sayılı yazısı ekinde alınan duyurunun ilişik bulunduğunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Duyuru (1 sayfa)

10

ISM 2017 MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Köln Almanya'da 29 Ocak -01 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2017 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01/11/2016 tarih 9429 sayılı yazı başvuru formu, duyuru ve katılım sözleşmesinin ilişik bulunduğunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı Katılım Sözleşmesi ve Başvuru Formu (8 sayfa)

11

TÜRKİYE FİLİSTİN İŞ VE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye Filistin İş Konseyi tarafından Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımlarıyla 8 Kasım 2016 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Filistin İş ve Yatırım Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 02/11/2016 tarih 13232 sayılı yazının ilişik bulunduğunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

12

İRAN'DA İŞ YAPMA SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

17 Kasım 2016 tarihinde İran'da düzenlenecek olan Tekstil-Hazır Giyim Sektöründe İş Yapma ve Yatırım Seminerine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 02/11/2016 tarih 13250 sayılı yazının ilişik bulunduğunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

13

İRANLI ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ;

Mohammed Reza Abolfathi isimli bir şahsın kendisini İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı'na bağlı Araz Sazeh A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak tanıtarak adı geçen Bakanlığın damgasını kullandığı ve yasadışı biçimde para tahsil ettiğine ilişkin olarak, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/11/2016 tarih 3166 sayılı yazı ilişik ulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

14

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

1. Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 01/11/2016 tarih 75006 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

2.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

15

İHRACATTA KIYMET ARAŞTIRMASI GENELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/10/2016 tarihli yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 17.10.2016 tarihli ve 2016/14 nolu "İhracatta Kıymet Araştırması” konulu genelgenin yayınlandığı ve aynı konudaki 20.12.2011 tarih ve 2011/49 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı, yeni genelge ile birlikte ihraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda;

 

- Konunun ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne iletileceği,

- Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması talepleri Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirileceği,

- Bu talepler, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Maliye Bakanlığı'na gönderileceği,

- Maliye Bakanlığınca yapılan incelemede ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, söz konusu tespite göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verileceği ifade edilmektedir.

16

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalatta uyguladığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında, ülkemiz menşeli bazı ürünlerin ithalatı da tercihli gümrük vergisinden faydalanılarak yapılabilmektedir.

 

Bu çerçevede, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'a,

http://www.eurasiancommission.org/en/act/trade/dotp/commonSytem/Pages/normatBaza.aspx

baglantısında yer alan ürün listesi kapsamında ve ilgili GTS mense kurallarının karşılanması kaydıyla, AEB Ortak Gümrük Tarifesi üzerinden %25 oranında indirime tabi olacak şekilde ihracat yapılabilecektir.

 

17

YAYIMLANAN SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

18

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.