2016/61 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/61)

1. Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Forumu Hakkında Bilgi;

2. Zimbabwe Ticaret Fihristi Hakkında Bilgi;

3. FINE FOOD Avustralya 2017- Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu;

4. Özbekistan İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

5. Kanada'ya YMS İhracatı Hakkında Bilgi;

6. Azerbaycan-Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Değişiklik ;

7. 30 Ekim - 1 Kasım 2016: ATC TAİK 35.Ortak Yıllık Konferansı Washington D.C. Hakkında Bilgi;

8. KİK- Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

9. Muhtelif Narenciye Mahsulü Satış İhalesi Hakkında Bilgi;

10. 4-5 Kasım 2016 Sermaye Piyasaları Kongresi Hakkında Bilgi;

11. Çevre Etiketi Eğitim Semineri Hakkında Bilgi;

12. Hindistan ile Ticareti Değerlendirme Projesi Eylem Planı Projesi Hakkında Bilgi;

13. Türkiye- Lübnan İş Konseyi Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

1.DUŞANBE ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Forumu'nun bu yıl "Yurtiçi Üretimin Gelişmesi ve Yatırım İçin Yeni Bir Fırsat” başlığı ile 14 Ekim 2016 tarihinde Duşanbe'de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

Yazının devamında, foruma ilişkin detaylı bilgiye www.forumtajikistan.tj adresinden ulaşılabileceği bildirilmekte olup, forumun programı ekte yer almaktadır.

 

EK1: Program (3 Sayfa)

 

2. ZİMBABWE TİCARET FİHRİSTİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Zimbabwe Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ticaret ortakları, ithalat-ihracat kalemleri ve miktarları ile Zimbabwe hakkında kapsamlı bilgiye http://www.zimtrade.co.zw/IMG/pdf/trade_directory_of_zimbabwe_2016.pdf linkten ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

 

3. FINE FOOD AVUSTRALYA 2017- MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Sidney / Avustralya'da 11- 14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "Fine Food Australia 2017 Uluslararası Gıda Ürünleri-Makineleri-Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun bu sene de İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

 

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin yerinde görülmesi ve geliştirilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia 2017 Fuarı”nın ülkemiz milli katılımında yer alacak firmalara İstanbul İhracatçılar Birliği'nce;

 

Ø Stand alanı kiralanması

Ø Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

Ø Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi,

Ø Reklam ve tanıtım

Hizmetleri verilecektir.

 

"Fine Food Australia 2017 Fuarı "na ilişkin hazırlık çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, fuara başvuruda bulunmayı planlayan katılımcıların 20.10.2016 Perşembe günü saat 17:30'a kadar kaç metrekarelik alanla katılmak istediklerine ilişkin Ek'te yer alan ön başvuru formunu doldurarak İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

EK2 : Fine Food Australia 2017 Fuarı Ön Başvuru Forumu(1 Sayfa)

 

4.ÖZBEKİSTAN İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, "Sağlık Sistemi İyileştirme Projesi” kapsamında kullanılmak üzere Özbekistan Tıpta Uzmanlık Merkezi tarafından duyurusu yapılan tıbbi araç ve gereç alımını konu alan ihaleye ilişkin bir örneğinin ekleriyle birlikte yer aldığı belirtilmektedir.

 

Yazının devamında, Dünya Bankası rehber ilkesi uyarınca fiyat teklifinin alınacağı, bahse konu ihaleyi ilişkin tekliflerin 28 Ekim 2016 tarihine kadar ekte yer alan e-posta mesajlarında yer verildiği belirtilmektedir.

 

EK3 : Özbekistan Sağlık Sistemi İyileştirme Projesi(6 Sayfa)

 

5.KANADA'YA YMS İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 31.08.2016 tarihinde Kanada Meyve-Sebze Pazarlama Birliği(CPMA) ve İhtilaf Çözme Kurumu(DRC) tarafından yaş meyve ve sebze(YMS)sektöründeki firmaların, yabancı ülke temsilcileri ile tanışması minvalinde bir toplantı düzenlendiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu toplantıda, Kanadalı gıda ithalatçıları tarafından, yabancı ihracatçıların Kanada'daki gıda fuarlarına katılarak Kanadalı ithalatçılarla birebir ilişki kurmasının önemine değinildiği ve Kanada'ya YMS ihracatı gerçekleştiren yabancı ihracatçıların, ucuz nakliye seçeneklerinden ziyade güvenilir seçenekleri tercih etmeleri gerektiğine vurgu yapıldığı, ayrıca CMPA yetkilileri tarafından, Kanada Federal Hükümeti'nin federal düzeyde geçerli olan Gıda Güvenliği Kanunu'nda 2016 sonbaharından itibaren kapsamlı bir değişikliğe gidileceği belirtilmektedir.

 

Söz konusu değişikliğin başta eyaletler arası ticaret, YMS ticaretindeki lisans başvuruları ve gıda güvenliği konularında olmak üzere, YMS sektörünü önemli ölçüde etkileyeceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

 

Yazının devamında, ihracatçılar tarafından Kanada'ya gerçekleştirilecek ihracatla ilgili olarak CPMA ve DRC kuruluşları ile yakın ilişkiler kurulmasının sektör açısından önemine vurgu yapıldığı ifade edilmektedir.

 

EK4: Yazı Sureti(2 Sayfa)

6.AZERBAYCAN-BAZI ÜRÜNLERİN GÜMRÜK VERGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 23.09.2016 tarihli ve 367 sayılı "Azerbaycan Cumhuriyetine İthal Edilen Mallar İçin Gümrük Vergilerinin Oranları” konulu kararı ile yerli üretimin desteklenmesini teminen anılan ülkenin halihazırda serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere sunulan bazı ürünlerde uygulanacağı yeni gümrük vergilerinin belirlendiği, ekte kayıtlı listede belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu kararın 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ve iki yıl süreyle geçerli olacağı belirtilmektedir.

EK5: Liste(6 Sayfa)

7. 30 EKİM – 1 KASIM 2016: ATC TAİK 35.ORTAK YILLIK KONFERANSI WASHINGTON D.C. HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council(ATC) 35. Ortak Yıllık Konferansı'nın 30 Ekim – 1 Kasım 2016 tarihlerinde The Ritz-Carlton, Washington D.C'de düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, "Geleceği Şekillendirmek: İş, İnovasyon ve Büyüme” (Shaping the Future: Business, Innovation and Growth) olarak belirlenen konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmelerin üst düzey Türk ve ABD'li özel sektör ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirileceğinin, konferansta Savunma ve Güvenlik, Enerji, PPP, Ar-Ge ve İnovasyon , IT, Eğitim , TTIP ve Yatırım Fırsatları panellerinin yer alacağı ifade edilmektedir.

Gerek Türkiye gerekse ABD tarafından çok güçlü üst düzey katılım beklenen konferansa bu yıl katılımı beklenen isimler arasında, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı John Perry ve ABD Ticaret Bakanı Penny, Pritzker ile T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer alacağı belirtilmektedir.

Konferansa katılmak isteyen firmaların http://www.atctaikconference.com adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmiştir.

8. KİK- KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan tarafından Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi(KİK) üyesi ülkeler (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri)adına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 10 Ekim 2016 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ekteki bildirime göre, KİK tarafından "Ferro Siliko Manganez” (7202.30 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan)ithalatına karşı 3 Ekim 2016 tarihinde bir korunma önlemi(safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu belirtilmiştir.

Mezkur bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların 3 Ekim 2016 tarihinden itibaren 21 gün gün içerisinde soruşturma otoritesinin (KİK Uluslararası Ticarette Zararlı Uygulamalarla Mücadele Teknik Sekreterlik Bürosu) ekte yer alan bildirimdeki adrese göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi Bakanlığınca yazılı ve şifahi görüşlerin KİK makamlarına tevdi edilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

9. MUHTELİF NARENCİYE MAHSULÜ SATIŞ İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman İşletme Müdürlüğü'nden alına yazıda, 1.400 Ton Washington Portakal, 330 Ton Navelina Portakal ve 400 Ton Kırmızı Greyfurt olmak üzere toplam 2.130 Ton muhtelif narenciye mahsulü satış ihalesinin 27.10.2016 Perşembe günü saat 14.00 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak olduğu bildirilmekte olup, ihaleye ait şartname örneği ekte yer almaktadır.

EK 6:Şartname

10. 4-5 KASIM 2016 SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, sermaye piyasalarının bilinirliğinin arttırılması ve sermaye piyasası yatırımlarına yönlendirilen tasarruf oranının yükseltilmesi hedefleriyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB), Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik ortaklığıyla 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde Sermaye Piyasaları Kongresi'nin "Güçlü Sermaye Piyasası, Güçlü Türkiye” ana temasıyla düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Başbakan Yardımcısı Sn. Nurettin Canikli ve Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal'ın açılış konuşmasını yapacağı kongrede çok sayıda ana/eş zamanlı paneller ile eğitimler gerçekleştirileceği ve kongreye ücretsiz kayıt yaptırılabileceği belirtilmektedir.

Not: Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için TSPB Kurumsal İletişim Müdürlüğü

(Telefon:212 280 85 67/E-mail:iletişim@tspb.org.tr )

Kongre tarihi:4-5 Kasım 2016

Yeri : Wyndham Grand Hotel Levent

11. ÇEVRE ETİKETİ EĞİTİM SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin organizasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının katılımları ile 19.10.2016 Çarşamba günü saat 09:00'da GAİB Hizmet Binasında ekte yer alan program çerçevesinde "Çevre Etiketi Eğitim Semineri” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, ücretsiz olarak düzenlenen söz konusu seminere katılmak isteyenlerin http://www.gaib.org.tr/forms/cevre/basvuru.htm adresinden online başvuru formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

EK 7: Seminer Programı(1 Sayfa)

12. HİNDİSTAN İLE TİCARETİ DEĞERLENDİRME PROJESİ EYLEM PLANI PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Hindistan arasında mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin, ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça Hindistan Eylem Planı oluşturulması çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmektedir.

Türk iş adamlarının anılan pazara girişte karşılaştıkları güçlükler ve Hintli işadamlarının ülkemiz ticaret ve yatırım ilişkilerine dair değerlendirmelerini almak üzere firmalara yönelik bir anket çalışmasının yapıldığı belirtilmektedir.10 Mayıs 2016 tarihinde Pazara Giriş Çalışma Grubu'nun üyesi ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir toplantının gerçekleştirilmiş olduğu, söz konusu anket çalışması ve çalışma grubu toplantısı sonuçlarında ortaya çıkan tespit ve öneriler çerçevesinde bir örneği ekte sunulmuş olan eylem planı hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu eylem planı hakkındaki görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan sorun bildirim formu doldurularak en geç 17 Ekim 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

EK8: Hindistan Eylem Planı (9 Sayfa)

 

 

13. TÜRKİYE LÜBNAN İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

27 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye-Lübnan İş Konseyine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/10/2016 tarih 12554 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek 9: Yazı ve Program (2 sayfa)

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.