2016/60 Samsun Limanında X-Ray ve Tam Tesit Ücretleri Hk.

SİRKÜLER (2016/60)

Gümrük ve ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne 25/08/2016 tarihli ve 242-2163 sayı ile iletilen ve Samsun Limanı İdaresince X-ray kontrolüne sevk edilen konteynerler için 81 USD, tam tespit işlemleri için ile 300 USD gibi yüksek ücretler uygulanmasına yönelik firma şikayetlerini içeren yazımıza cevaben aynı Genel Müdürlükten alınan 13/10/2016 tarih ve 3128 sayılı yazıda anılan Limanda yukarıda bahsekonu işlemlerde uygulanan yüksek ücretler ile ilgili olarak bir araştırma yapıldığı ve bunun sonucunda ilgili Gümrük Müdürlüğünce;

- Liman işletmesince bildirilen ücretlerle ilgili olarak 2014/29 sayılı Genelgenin 3. maddesi gereğince 27/09/2016 tarihli 16CK550100734 ve 16CK550100735 sayılı İdari Para Cezası Kararlarının, Gümrük Kanununun 241/1. Maddesi kapsamında düzenlenerek 27/09/2016 tarihinde ilgilisine tebliğ edildiği,

- Ayrıca karşı kapılarından yurtdışına çıkış yapacak olan ihracat beyannamesi muhteviyatı eşya için çıkış -gümrüğü tarafından gerekli kontrollerin yapılacak olması nedeniyle gümrüklerinde bu işlemlere ilişkin olarak tam tespit ve arama işlemlerinin genellikle normal seyrinde ve BİLGE Sisteminin belirlemiş olduğu hat kriterlerine göre yapılmakta olduğu, kuvvetli şüphe ve ihbar olmadıkça tam muayene yapılmadan bahsekonu araçların çıkış gümrük idaresine sevklerinin yapıldığı,

- Bu süreçte liman ücretlerinin yüksek olması ve yükümlülerin şikâyet ve sızlanmalarının olması nedeniyle konunun Müdürlüklerince incelenerek konteynerlerin istiften X-Ray'e sevk edilmesi halinde işletici kuruluş tarafından yükümlüsünden tahsil edilen 81 USD+KDV'nin ödenmemesi için, konteynerlerin istife gönderilmeden doğrudan X-Ray cihazına sevkinin sağlanacağı hususu ilgililerine bildirilerek bu yönde işlem yapmaya başladıkları,

hususlarının bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter