2016/56 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/56)

1. Türkiye-İtalya Yuvarlak Masa Toplantıları Hakkında Bilgi;

2. Turunçgil Kesim Heyeti Hakkında Bilgi;

3. Türkiye Katar İş ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

4. 43. Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı Hakkında Bilgi;

5. Türkiye-Singapur İş Konseyi 5. Toplantısı Hakkında Bilgi;

6. Türkiye-Rusya İş Konseyi Hakkında Bilgi;

7. Solas Uygulaması Hakkında Bilgi;

8. AB Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;

9. Mandarin (Okitsu ve Dobashi Beni) Kesim ve İhraç Tarihi Hakkında Bilgi;

10. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

11. Türkiye-İtalya Yuvarlak Masa Toplantıları Hakkında Bilgi ;

12. RF'nin Mısır'dan İthal Edilen Muhtelif Ürünleri Yasaklaması Hakkında Bilgi;

13. Yayımlanan Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

1

TÜRKİYE-İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ;

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Carlo CALENDA'nın ülkemize resmi ziyareti kapsamında 10 Ekim 2016 Pazartesi günü 12:00-16:30 saatleri arasında İstanbul Ceylan Intercontinental Hotel'de Türkiye-İtalya Yuvarlak Masa Toplantılarının düzenleneceği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konuya ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 29/09/2016 tarih 11975 yazılı yazıda, sözkonusu toplantının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmektedir.

 

2

TURUNÇGİL KESİM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29/09/2016 tarih 8641 sayılı yazıda; Adana, Mersin bölgeleri muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda Altıntop Starruby (Greyfurt) için 02/10/2016 tarihinde kesimine, 06/10/2016 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

3

TÜRKİYE KATAR İŞ VE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye-Katar 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere Doha'ya yapacağı ziyaret vesilesiyle 25 Ekim 2016 tarihinde Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı'nın da iştirakiyle düzenlenecek olan "Türkiye-Katar İş ve Yatırım Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 29/09/2016 tarih 11990 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

4

43. BAĞDAT ULUSLARARASI GENEL TİCARET VE SANAYİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

1-10 Kasım 2016 tarihleri arasında Irak/Bağdat'ta düzenlenecek olan "43. Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı”na ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 28/09/2016 tarih 8586 sayılı yazı ve fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Fuar Duyurusu (3 sayfa)

 

5

TÜRKİYE-SİNGAPUR İŞ KONSEYİ 5. TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/09/2016 tarih 2765 sayılı yazıda; Türkiye-Singapur İş Konseyi'nin 5. Ortak Toplantısı vesilesiyle 24 Ekim 2016 tarihinde Singapur'a resmi bir ziyaret ve sözkonusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakanımız ile Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Lim Hng Kiang arasında ikili bir görüşmenin öngörüldüğü belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve anılan görüşme esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu görüşme esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 04 Ekim 2016 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

6

TÜRKİYE-RUSYA İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

İş Konseyi kanadının programındaki değişiklik nedeniyle bahse konu Türkiye –Rusya İş Konseyi Ortak Toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konuya ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 28/09/2016 tarih 12026 sayılı yazıda; Türkiye –Rusya İş Konseyi Ortak Toplantısının 12 Ekim 2016 tarihinde İstanbul da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Ek: Yazı ve Taslak Program( 2 sayfa)

 

7

SOLAS UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Denizyolu İle Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespit Edilmesi Uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetlere ilişkin ihracatçılarımızdan alınan şikâyetler neticesinde, konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) bilgi talep edildiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/09/2016 tarih 2753 sayılı yazıda; SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 01.06.2016 tarihinde yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Bilgi; Yönerge”nin uygulanmasına yönelik konunun taraflarınca anılan Bakanlığa intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak yapılan yeni düzenlemeyle bahse konu yönergenin 09.09.2016 tarihinde yeniden yayımlandığı belirtilerek bu kapsamda, ekte yer alan değişiklik tablosunda da görüleceği üzere, "onaylanmış kişi statüsü” tanımının yönergeye eklendiği, konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması yöntemi (Yöntem – 2) sadece yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olan ve İdare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılacağı, belirtilmekte olup, yönergenin uygulamasında yaşayacakları sıkıntılar ve uygulamanın iyileştirilmesine yönelik öneriler talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Solas uygulamasına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere en geç 05 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini hususunu bilgilerinize sunarız.

 

8

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 27/09/2016 tarih 651 sayılı yazıda; "Turunçgil Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından, Okitsu ve Dobashi Beni (Mandarin) çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiğinin tespit edilmesi nedeniyle, 29/09/2016 tarihinde kesimine, 04/10/2016 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

9

MANDARİN (OKİTSU VE DOBASHİ BENİ) KESİM VE İHRAÇ TARİHİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 27/09/2016 tarih 651 sayılı yazıda; "Turunçgil Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından, Okitsu ve Dobashi Beni (Mandarin) çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiğinin tespit edilmesi nedeniyle, 29/09/2016 tarihinde kesimine, 04/10/2016 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

10

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan yerli ekmeklik ve yerli makarnalık buğdayların (Gaziantep ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri makarnalık buğday stokları hariç olmak üzere), mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 26/09/2016 tarih 22479905 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

11

TÜRKİYE-İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ;

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Carlo CALENDA'nın ülkemize resmi ziyareti kapsamında 10 Ekim 2016 Pazartesi günü 12:00-16:30 saatleri arasında İstanbul Ceylan Intercontinental Hotel'de düzenlenecek Türkiye-İtalya Yuvarlak Masa Toplantılarına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 26/09/2016 tarih 11975 yazılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

12

RF'NİN MISIR'DAN İTHAL EDİLEN MUHTELİF ÜRÜNLERİ YASAKLAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23.09.2016 tarihli yazıda; Rusya Federasyonu (RF) Bitki Karantina ve Veterinerlik Federal Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül 2016 tarihinden itibaren, Mısır menşeli olup "yüksek bitki karantina riski” kapsamında bulunan ve bir örneği EK'te yer alan bitkisel ürünlerin ithalatına RF tarafından geçici tedbir uygulamaya başlanacağının ifade edildiği, Rus yetkililer tarafından; RF'nin almış olduğu yasaklama kararının, Eylül ayı itibariyle Mısır Hükümetince yürürlüğe konulan ve RF'den buğday ithalatını yasaklayan karara karşı alındığı iddialarının yalanlandığı; buna karşılık, söz konusu yasakların görüşülmesini teminen Mısır'dan bir heyetin 26 Eylül 2016 tarihinde RF'ye bir ziyaret gerçekleştirileceğinin kaydedildiği belirtilmektedir.

 

Ek: Ürün Listesi

 

13

YAYIMLANAN SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.