2017/61 - E- TİCARET SİTELERİNE TOPLU ÜYELİK DESTEĞİ HK.

 

SİRKÜLER (2017/61)

Değerli İhracatçı Üyemiz;

Bilindiği üzere, bir çok ülke günümüz teknolojik imkanlarını kullanarak ülkelerinde üretilen ürünlerin uluslararası piyasalarda tanıtımını yaparak ihracatını artırmada elektronik ticaretten önemli pay almaktadır. Teknoloji ve bilişim dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler, önümüzdeki yıllarda uluslararası ticarette elektronik ticaretin (e-ticaret) payının hızla yükselerek geleneksel ticaretin önüne geçeceği hepimizin malümudur. Bu gelişmeler ışığında tüm ülkelerde hızla yükselen ve payını her geçen gün artıran e-ticaret ve e-ihracattan Ülkemizin de daha fazla pay alarak, Ülkemizde üretilen ürünlerin tüm dünya ülkelerinde tanıtım ve bilinilirliğini artırmak için Ekonomi Bakanlığımızca ihracata yönelik Devlet Yardımları ihdas edilerek, uygulaması İhracatçı Birliklerince yürütülmek üzere uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.

Bu çerçevede uygulamada bulunan ve uygulaması İhracatçı Birliklerince yürütülmekte olan 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkındaki Tebliğ kapsamında, firmalarımızın uluslararası piyasalara yönelik faaliyet gösteren E-Ticaret sitelerine yapacak oldukları üyelik giderlerinin %80'i 3 yıl boyunca desteklenmektedir. Konu hakkında Türkiye İhracatçılar Meclisimizin İhracatçı Birlikleri ile yaptığı müşterek çalışma kapsamında, dünya geneli en önde gelen uluslararası E-Ticaret sitesi yönetimleri ile anlaşmalar tesis edilerek gerekli fiyat indirimleri alınmış ve E-Ticaret Sitelerine üye olacak ihracatçılarımızın sadece toplam üyelik bedelinin %20 sini ödemeleri ile yıllık abonelikleri tamamlanmış olacaktır.

Bu kapsamda, İhracatçı Birlikleri üyelerimizin günümüz teknolojik imkanlarını kullanarak ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması amacıyla, anlaşma sağlanan 3 e-ticaret sitesi ile ilgili bilgiler ve hizmet detayları ekte sunulmuştur.

Konuyu bilgilerinize sunar, Ekonomi Bakanlığımızca büyük önem verilen E-Ticaret sitelerine üyelik konusunda, ilgili Birliğimiz personelleri ile temasa geçilerek gerekli işlemin tesisi hususunda, bilgi ve gereği rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

EKLER :

1)- Alibaba.com Bilgi Notu

2)- Kompass.com Bilgi Notu

3)- Turkishexporter.net Bilgi Notu

4)- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği (Sunu)

 

İhracatçı Birliği üyesi firma, Ekonomi Bakanlığı e-ticaret sitesi üyelik desteklerinden faydalanabilmek için;

1.Ekonomi Bakanlığı destekleri kapsamında TİM-İhracatçı Birlikleri ile işbirliği anlaşması imzalayan

  • Alibaba.com
  • Kompass.com
  • Turkishexporter.net

e-ticaret siteleri arasından, nitelik ve hizmet bakımından faaliyet alanına uygun olan siteyi seçer.

2. E-ticaret sitesi ile iletişime geçerek üyelik anlaşmasını tamamlar.

3. Üyelik ücretinin %20'si oranındaki katılım tutarını, e-ticaret sitesi tarafından kendisine iletilecek olan TİM'in banka hesabına yatırır. Her e-ticaret sitesi için ayrı bir hesap tanımlanmıştır. Banka dekontunu e-ticaret sitesine teslim eder.

4. E-ticaret sitesinin TİM'e göndereceği her bir üyelik başvurusu paketinin onaylanmasını takiben ihracatçı firma e-ticaret sitesinden hizmet almaya başlar.

 

E-ticaret siteleri ile iletişime geçmek; üyelik ücretleri, paket içerikleri ile ilgili detaylı bilgi almak için:

1- Alibaba.com

Üyelik ücreti: 5.572,00 TL (Firmanın ödeyeceği %20'ye karşılık gelen Tutar :1.115.-TL)

Telefon: 0 212 709 69 64
E-mail: satis@e-glober.com

http://www.alibaba.com/

2- Kompass.com

Üyelik ücreti: 5.944.-TL (Firmanın ödeyeceği %20'ye karşılık gelen Tutar 1.189.-TL)

Telefon: 0 212 276 66 35 – 0 212 365 40 60

E-mail: kompass@kompass.com.tr

http://www.kompass.com/

3- Turkishexporter.net

Üyelik ücreti: 5.600.-TL, (Firmanın ödeyeceği %20'ye karşılık gelen Tutar 1.120.-TL)

Telefon: 444 23 99

E-mail: info@turkishexporter.net

http://www.turkishexporter.net/

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Şirketin, üye olmak ve destekten faydalanmak istediği e-ticaret sitesine hâlihazırda üye olmaması gerekmektedir. Toplu üyelik projesinde, proje grubunda yer alan 250 ve üzerindeki firmalar, üyeliklerini Bakanlıktan gelen proje onayının ardından eş zamanlı olarak kullanabileceklerdir.

Üyelikler onaydan sonra aktifleşecektir.

Şirketin İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.

Şirketin TTK. Madde 124'te belirtilen ticaret şirketleri arasında yer alması, yani adi şirket olmaması gerekmektedir. (Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.)

Şirket, Turquality ve Marka Desteğinden faydalanmamış olmalıdır.

Şirket, hizmet sektöründe faaliyet göstermemelidir.

2- Şirket, seçmiş olduğu e- ticaret sitesi ile iletişime geçerek, paket içerikleri hakkında detaylı bilgiyi edinir, üyelik formunu doldurur ve üyelik ücretinin %20'sine tekabül eden katılım ücretini, TİM'in ilgili e-ticaret sitesi için belirlediği hesap numarasına yatırır. Şirket yapacağı tüm bu işlemler için doğrudan sitelerle iletişime geçecektir, üyelik başvuruları Meclisimize yapılmamaktadır.

3- E-ticaret sitesi, gelen üyelik başvurularını konsolide hale getirerek bir şirket listesi hazırlar. Liste 250+ firmaya ulaştığında, gerekli kontrollerini yaparak detaylı şirket listesini TİM onayına gönderir.

250 şirketlik listenin oluşturulması için geçen zaman e-ticaret sitesinin şirketlere ulaşmak için geliştirmiş olduğu stratejilere bağlı olarak 15 - 45 gün arasında sürmektedir. Bu süreçte şirketlerin yapması gereken başka bir işlem bulunmamaktadır.

4- TİM'e ulaşan listede yer alan şirketlerin İhracatçı Birliklerine üyelik durumları kontrol edilir. Ödemesini yapmış olan İhracatçı Birliği üyesi firmalar TİM tarafından onaylanır.

5- Kontrol sonrasında, nihai liste gerekli başvuru formlarıyla birlikte Bakanlık onayına gönderilir.

6- Bakanlık onayının ardından en geç 2 hafta içerisinde proje grubunun üyelikleri başlatılır.