2017/65 Genel Sirküler HK.

SİRKÜLER (2017/65)

1. İhracat Haftası Daveti Hakkında Bilgi;

2. Irak'a İhracat Hakkında Bilgi;

3. Gana, Akra Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

4. Sırbistan-Türkiye İş Forumu Raporu Hakkında Bilgi;

5. İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması Hakkında Bilgi;

6. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Hakkında Bilgi;

7. Turunçgil Kesim Heyeti Hakkında Bilgi;

8. DBA Yetkilendirme Hakkında Bilgi;

9. İltisak Hattı Hakkında Bilgi;

10. İsrail Gümrükleri Hakkında Bilgi;

11. İş Mahkemeleri Hukuku Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

İHRACAT HAFTASI DAVETİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, ihracatımızın sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, 30 Ekim - 3 Kasım 2017 tarihleri arasında "İhracat Haftası 2017” programının gerçekleştirileceği, geleneksel hale getirilerek her sene tekrarlanması planlanan bahse konu program çerçevesinde, 30 - 31 Ekim 2017 tarihlerinde İhracatçı Birliklerinin bulunduğu illerde, 1 - 3 Kasım 2017 tarihleri arasında ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM başta olmak üzere, değerli Bakanlarımızın konuşmacı olarak yer alacağı çeşitli etkinliklerin düzenleneceği, ayrıca çeşitli ülkelerden firmaların katılımları ile geniş kapsamlı bir alım heyeti ile İhracat Pusulası etkinliklerinin organize edileceği, yaklaşık 60 ülkeden 600 iş adamının sözkonusu alım heyeti kapsamında programda yer almalarının beklendiği hususları ilgide kayıtlı yazılarımız ile duyurulmuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/10/2017 tarih 3399 sayılı yazıda, ihracatın tüm paydaşlarının bir araya geleceği ve ekonomimiz için faydalı sonuçların ortaya konacağı bir ortamın sunulacağı bahse konu programla ilgili tüm detayların www.ihracathaftasi.com internet sitesinden yer alan etkinliğe katılımın büyük önem arz ettiği ifade edilmekte olup, 1-3 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek sözkonusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimiz için etkinlik taslak programı ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Program (4 sayfa)

2

IRAK'A İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/10/2017 tarih 3500 sayılı yazıda; Irak'ta son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, ihracatçılarımızın büyük bölümünün Orta ve Güney Irak'la doğrudan temaslarının olmaması ve Merkezi Irak'ta faaliyet gösteren firmalarla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden aracılar vasıtasıyla ticaret yapılması hususları dikkate alındığında önümüzdeki dönemde Merkezi Irak'ta düzenlenen ticari organizasyonlara daha etkin katılım sağlanmasında fayda görüldüğü bildirilmekte olup, söz konusu bölgede yer alan ithalatçılarla firmalarımızın daha fazla temas kurmasında ve bu minvalde Irak Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) ve Orta ve Güney Irak'ta bulunan Odalarla ortak B2B ve benzer organizasyonlar düzenlenmesinde yarar olduğu ifade edilmektedir.

3

GANA, AKRA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 20-22 Kasım 2017 tarihleri arasında Gana Cumhuriyeti'ne yönelik düzenlenecek Ticaret Heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/10/2017 tarih 3508 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

4

SIRBİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 25/10/2017 tarih 1576 sayılı yazısı ekinde alınan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi tarafından muhatap kuruluşu Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası'nın işbirliği ile 10 Ekim 2017 tarihinde, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Sırbistan-Türkiye İş Forumu”nun sonuç raporu ilişik olup, bahse konu İş Forumuna katılan Türk ve Sırp özel sektör heyeti listeleri http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15565 internet bağlantısında yer almaktadır.

Ek: Sonuç Raporu

5

İRAN MENŞELİ İTHALATTA İMZA VE MÜHÜR TASDİKİ ARANMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/10/2017 tarih 3494 sayılı yazıda; İran'ın Türkiye'den yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamı eşyaların ithalatındaki belgeler için uyguladığı konsolosluk onayı şartı nedeniyle, mütekabiliyet unsuru çerçevesinde İran menşeli tüm eşyaların ithalatına ilişkin belgelerde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren imza ve mühür tasdiki aranması uygulaması başlatıldığı, takip eden süreçte İran tarafından bundan böyle ithalatta konsolosluk onayı istenmeyeceği bildirilmiş olmasına istinaden, mütekabiliyet çerçevesinde 17 Ekim 2017 tarihi itibari ile İran'dan yapılan ithalata ilişkin belgelerde aranan ve İran'daki Türk konsolosluklarınca yapılan imza ve mühür tasdiki uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

6

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/10/2017 tarih 3465 sayılı yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle, TİM Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin Onursal Başkanlığı'nda ve LİMAK Enerji ana sponsorluğunda 8-10 Kasım 2017 tarihlerinde Congresium Ankara'da, 10. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarının gerçekleştirileceği belirtilmekte ve Kuzey Batı Afrika ve Körfez Ülkelerinden enerji yatırımcıları ile yerli ve yabancı seçkin enerji şirketlerinin yer alacağı 10. EIF Uluslararası Enerji Kongresi'nin program detaylarına http://www.enerjikongresi.com/kongreprogram.aspx linkinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

7

TURUNÇGİL KESİM HEYETİ HK.

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 24/10/2017 tarih 848 sayılı yazıda; Bölge Müdürlüklerince oluşturulan "Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nca” M. Seedles Rio Red (Altıntop), Navalin (Portakal), ve Lamas (Limon) çeşitleri ile ilgili olarak 23/10/2017 tarihinde Adana ve Mersin dahilindeki muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda M. Seedles Rio Red ve diğer Altıntop çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden 26/10/2017 tarihi kesimine, 30/10/2017 tarihinde ihracına karar verildiği ifade edilmektedir.

8

DBA YETKİLENDİRME HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/10/2017 tarih 3444 sayılı yazıda. Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümü'nün A kısmının 2. kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği belirtilerek, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesinin gerektiği,

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği belirtilerek "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem.1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörlerinin ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamayacağı, söz konusu tartım hizmetinin Bakanlıkça yetkilendirilen ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri tarafından gerçekleştirileceği,

Ayrıca, Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesi bulunan ancak DBA Belge Aktarımı Web Servisini kullanmaya başlamayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Mart 2017 tarihinden bu güne kadar geçen sürede düzenledikleri her bir "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi” için gerekli olan ödemeleri Bakanlık hesabına yatırmaları ve DBA belge aktarım web servis sağlayıcısı ile gerekli bağlantıyı kurma yönündeki çalışmaları 1 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlamalarının gerektiği ifade edilmektedir.

9

İLTİSAK HATTI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/10/2017 tarih 3443 sayılı yazıda; 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Lojistik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar gereği Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgelerinin (EB) demiryolu iltisak hattı yapılması hususunda çalışmalara başlandığı, sözkonusu çalışmalar kapsamında, iltisak hattı yapılmasının faydalı olacağı düşünülen OSB'ler ve EB'lerin yer alacağı pilot bölge/bölgelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme ile belirlendiği, Bakanlık tarafından, EB ve sicil almış OSB'lerin tamamına demiryolu bağlantısı yapılmasının faydalı olacağı, bununla birlikte, öncelikli olarak Demiryolu Ulusal Hattı var olan ve OSB yoğunluğu bulunan iller ile belirli bir doluluk oranına ulaşan OSB'lerin ve EB'lerin öncelik olarak ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği, bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, konum ve yük kapasitesi göz önüne alındığında sırasıyla Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Konya ve Ankara illeri, daha sonra teknik altyapısı ile yük kapasitesi değerlendirildiğinde ise Gaziantep, Çankırı Yakınkent, Eskişehir OSB'lerde öncelikli olarak çalışma yapılmasının uygun olacağının iletildiği, bu çerçevede, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sunulan öncelikli OSB'lere, Ticaret ve Sanayi Odalarına, İhracatçı Birliklerine ve sektör temsilcilerine yönelik olarak önümüzdeki tarihlerde bilgilendirme toplantılarının yapılmasının planlandığı ve tarihleri bilahare iletilecek olan söz konusu bilgilendirme toplantılarında, sektör temsilcilerine ekte sunulan TCDD tarafından önerilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modellerinin tanıtımının yapılması, sektör temsilcilerinin kendi sunacakları modellerin çalışma grubu tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanan raporun Lojistik Koordinasyon Kurulu'nda sunulmasının hedeflendiği belirtilmekte ve iltisak hatlarının yapımı için modellerin belirlenmesine yönelik ihracatçı firmalarımızın görüş ve önerileri talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olabilecek görüş ve önerilerinizin 30 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: TCDD Tarafından Önerilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modelleri (26 Sayfa)

10

İsrail Gümrükleri Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/10/2017 tarih 3417 sayılı yazıda; İsrail Gümrükleri İdaresi'nin ekli duyurusu çerçevesinde, "Global Gateway” olarak adlandırılan yeni nesil bilgisayar destekli gümrük sisteminin kullanılmaya başlanacağı ve sistem kurulumu dolayısıyla 10-14 Ocak 2018 tarihlerinde İsrail'de gümrük işlemlerinin yapılmayacağı, acil kargolara ise özel acil gümrük prosedürünün uygulanacağı ifade edilmektedir.

Ek: Israeli Customs Next Generation Computerized System (2 Sayfa)

11

Gümrük İdarelerinde uygulanmakta olan fazla çalışma ücretlerine ilişkin

talimatı Hk.

Gümrük İdarelerinde uygulanmakta olan fazla çalışma ücretlerine ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük Müdürlüklerine yönelik talimatı:

  • İşin öngörülen sürede bitmemesi halinde yapılacak ilave fazla çalışma için artırımlı fazla mesai ücreti alınmayacak,
  • Görevlendirilecek personel sayısı ve çalışacakları saat üzerinden fazla mesai ücreti hesaplaması yapılacak,
  • Fazla mesai ücretinin belirlenmesinde memur sayısı ve çalışma saati dışında başkaca bir kıstasa göre belirleme yapılmayacak,
  • Haftaiçi ve haftasonu yapılacak fazla çalışmalar için fazla mesai ücretleri farklılaştırılmayacak ve aynı fazla çalışma saat ücreti üzerinden tahsilat yapılacak,
  • Fazla çalışmaya yönelik işlemlerin yürütülmesinde yukarıda sayılan mevzuat hükümlerine azami hassasiyet gösterilecek,
  • Mükellef sızlanmalarına mahal verilmeyecek şekilde uygulama tesis edilecektir.

Herhangi bir sorun yaşanması halinde Birliğimizle irtibata geçilmesi rica olunur.

Talimat için tıklayınız..

8

İş Mahkemeleri Hukuku Hk.

Resmi Gazete'de yayımlanan "İş Mahkemeleri Kanunu"ile, 1950 yılından bu yana uygulanmakta olan Kanun yürürlükten kaldırılarak 7036 Sayılı yeni Kanun ile iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulleri ile dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler getirilmektedir.

Kanun'a göre iş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde, Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kurulacaktır. İş mahkemesi kurulmayan yerlerde, bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesi bakacaktır.

Kanun ile, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan, işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde iş uyuşmazlıklarının kısa süre içinde ve daha az masrafla çözülmesi amacıyla dava açılmadan önce Arabulucuya başvurulması dava şartı olarak getirilmektedir. Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na yapılan başvuru sonrasında görevlendirilen Arabulucu, başvuruyu zaruri haller dışında 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır.

Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenecektir. Taraflar, listede yer alan herhangi bir Arabulucu üzerinde anlaşırsa bu Arabulucu görevlendirilecektir. Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde arabuluculuk ücreti aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacaktır.

İşe iade talep eden işçiye, fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmektedir. İşçi ve işveren tarafının işe iade konusunda Arabuluculuk ile varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir.

İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin iş yerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecektir.

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili rücu davalarında ise arabuluculuk hükümleri uygulanmayacaktır.

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat (ihbar tazminatı), kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmektedir.

İşkolu tespitine ilişkin Bakanlık kararına karşı açılan davada, ilk derece mahkemesince verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde bölge adliye mahkemesi iki ay içinde kararını verecektir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulması hâlinde Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlayacaktır.

Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkların giderilmesi için açılan davada, ilk derece mahkemesince verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde bölge adliye mahkemesi uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlayacaktır.

Karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespiti amacıyla açılan davada, ilk derece mahkemesince verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde bölge adliye mahkemesi bir ay içinde kesin olarak karar verecektir.

Söz konusu Kanun ekte sunulmuş olup ayrıca http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025-8.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.