2017/75 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/75)

1. E-Ticaret Sitelerine Ücretsiz Üyelik Hakkında Bilgi;

2. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Hakkında Bilgi;

3. BAE'ye Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

4. Mısırlı İş Adamları Heyeti Hakkında Bilgi;

5. Fildişi Sahili İş İnsanları Heyeti Hakkında Bilgi;

6. AB Tarım Mevzuatı Değişikleri Hakkında Bilgi;

7. İHKİB Arabuluculuk Tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

DKİB ÜYELERİNE E-TİCARET SİTELERİNE ÜCRETSİZ ÜYELİK HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, ihracatçılarımızın uluslararası piyasalarda tanıtımı yapılarak yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırabilmeleri, e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması için, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkındaki Tebliğ kapsamında, firmalarımızın uluslararası piyasalara yönelik faaliyet gösteren E-Ticaret sitelerine yapacak oldukları üyelik giderlerinin % 80'i Ekonomi Bakanlığınca en fazla 3 yıl boyunca desteklenmektedir.

Bu itibarla, bu yıl içinde başlatılan bir proje ile Türkiye İhracatçılar Meclisimizin İhracatçı Birlikleri işbirliği ile yürüttüğü çalışma kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerimizin seçmiş oldukları e-ticaret sitesinin üyelik ücretinin % 20'sinin ödemeleri ile yıllık abonelikleri gerçekleştirilmiş olacağı ve Ekonomi Bakanlığının e-ticaret projesi onayının ardından üyeliklerini aktif bir şekilde kullanmaya başlayabilecekleri tarafınıza iletilmişti.

Bu kapsamda, ihracatçı firmalarımızın uluslararası piyasalarda bilinilirliklerinin sağlanması ve ihracatımızın arttırılmasına katkı sağlanması amacıyla ihracatçı üyelerimize destek olarak başlatılan proje kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisince anlaşma sağlanarak protokol imzalanan 3 global e-ticaret sitesine (Alibaba.com, Turkishexporter.net ve Kompss.com) üyelik yaptıracak üyemiz ihracatçı firmaların üyelik bedelinin %80 devlet desteği yanında kalan %20'lik tutarı da Birliğimizce karşılanarak, ihracatçı üyelerimizin hiçbir bedel ödemeden e-ticaret sitelerine üyeliği gerçekleştirilmiş olacaktır.

Firma Birlik tarafından verilecek ek %20 destektensadece 1(bir) e-ticaret sitesine üyelik için yaralanabilecektir. (Firmalar Kompass-Alibaba.com veya Kompass-Turkishexporter.net e-ticaret sitelerine aynı anda üyelik başvurusunda bulunabilirler ancak DKİB tarafından sadece 1(bir) site için destek alabileceklerdir.)

Bu itibarla, firmanızın aşağıda yer alan 3 e-ticaret servis sağlayıcısı firmadan birini tercih edip işaretleyerek en geç 29 Aralık 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar Birliğimizin 0462 326 9401 nolu faks veya dkib@dkib.org.tr adresli e-postası vasıtasıyla bilgi vermesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

Ek: Başvuru Formu

2

TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/11/2017 tarih 3874 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, inovasyon kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği düzenlendiği, bu yıl Arçelik, Çalık Holding, TEB, Turkcell ve Türk Hava Yolları stratejik partnerliğinde, girişimcilik konsepti ile Born Global İstanbul etkinliğini de kapsayacak olan etkinliğin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile "Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası” adı altında 6-9 Aralık 2017 tarihleri arasında, bir nüshası ilişik program dahilinde, ICC-İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Ek: Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Programı (4 Sayfa)

Online Kayıt linki: http://registration.turkiyeinovasyonhaftasi.com/

3

BAE'YE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın (GTHB) bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/11/2017 tarih 130303 sayılı yazıda. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ülkemizden ithal edilen greyfurt, nar, ve limon başta olmak üzere muhtelif tarım ürünlerinin GTHB tarafından onaylanmış analiz sertifikası eşliğinde ithalatının gerçekleştirilmesinin talep edildiği, bahse konu sorunun çözümü için Bakanlıkları ve GTHB temsilcilerinden oluşan bir heyetin 14-15 Ağustos 2017 tarihlerinde anılan ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdiği,

BAE Çevre Bakanının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA'yı muhatap mektubuna atıfla, BAE tarafından nar ve limon haricindeki meyvelerin ithalatında mezkûr sertifikanın talep edilmeyeceği, söz konusu iki ürün için ise sertifika uygulamasının devam ettirileceği, ayrıca, tüm yaş meyve ve sebze ürünlerinin anılan ülkeye Bitki Sağlığı Sertifikası (BSS) eşliğinde sevk edilmesinin önem arz ettiğinin vurgulandığı, bu çerçevede, GTHB tarafından BAE'ye nar ve limon ihracatında her parti üründen pestisit analizi için numune alınarak ürünle birlikte sertifika ve analiz raporunun yer alması uygulamasının devam ettirilmesine ve BAE'ye yaş meyve ve sebze ürünü sevkiyatlarının tümünde BSS'nin de yer almasına ilişkin olarak Bakanlıklarının ilgili birimlerine talimat verildiği ifade edilmektedir.

4

MISIRLI İŞ ADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

30 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek olan Mısırlı iş adamları heyetine yönelik İstanbul Ticaret Odası'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/11/2017 tarih 3917 sayılı yazı ve katılımcı listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Katılımcı Listesi (6 sayfa)

5

FİLDİŞİ SAHİLİ İŞ İNSANLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ile 24-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Fildişi Sahili Cumhuriyetine yönelik düzenlenecek olan iş insanları heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/11/2017 tarih 3916 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

6

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/11/2017 tarih 129372 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 28.11.2017 tarihli yazının bir örneği ilişik bulunmaktadır.

Ek: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı (2 sayfa)

7

İHKİB ARABULUCULUK TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, üye firmaların arabuluculuk hizmetlerimizden faydalanması ve bu vesileyle arabuluculuğun bilinirliğinin arttırılmasını teminen kurulan İHKİB Arabuluculuk Merkezi'nin tanıtım toplantısının 13 Aralık 2017 Çarşamba günü DTK konferans salonunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.