2017/70 - Ekonomi Bakanlığınca Desteklenecek Yurtiçi Fuarlar Hk.

 

SİRKÜLER (2017/70)

 

Sayın Üyemiz;

 

Ekonomi Bakanlığımızca Yurt içi fuar katılımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında katılımcılar tarafından yer kirası ve stant konstrüksiyonu için ödenen fatura tutarının % 50'si ve azami 30.000.-Tl tutarında destek sağlanan 2018 yılında düzenlenecek yurtiçi sektörel fuar listesi ekte sunulmuş olup, detaylı bilgi için Genel Sekreterliğimize başvurmanız hususunda;

 

Bilgi ve gereği rica olunur.

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

Detaylı Bilgi için:

Devlet Yardımları Şubesi

Tel: 0462 (326 16 01) – Dh. : 122

 

 

 

 

 

 

Ek: 1)- 2018 Yılı Destekli Yurtiçi Fuarlar Listesi

Ek: 2)- 2014/4 Sayılı Karar

Ek: 3)- 2014 Sayılı Karar Uygulama Usul ve Esasları