SİRKÜLER (2017/68)

1. Aflatoksinli İncirlerin İmhası Hakkında Bilgi;

2. Sweets and Snacks Expo 2018 Fuarı Duyurusu Hakkında Bilgi;

3. ISM 2018 Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

4. Japonya'ya İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Bilgi;

5. Turunçgil Kesim Heyeti Hakkında Bilgi;

6. Kanada Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

7. CIFF 2018 Gguangzhou Uluslararası Mobilya Fuarı Hakkında Bilgi;

8. FINE FOOD AUSTRALIA 2018 Fuarı Hakkında Bilgi;

9. Vietnam İş Heyeti ile Toplantı ve İkili İş Görüşmeler Hakkında Bilgi;

10. İran Menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranması Hakkında Bilgi;

11. Irak'a İhracat Hakkında Bilgi;

12. Gana, Akra Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

13. Fuar Destekleri Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

AFLATOKSİNLİ İNCİRLERİN İMHASI HAKKINDA BİLGİ;

Aflatoksinli İncirlerin İmhasına ilişkin olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 02/11/2017 tarih 9233 sayılı yazısı ekinde alınan duyuru ilişik bulunmaktadır.

Ek: Duyuru (5 sayfa)

2

SWEETS AND SNACKS EXPO 2018 FUARI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

22-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında Şikago/Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan "Sweest & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01/11/2017 tarih 9233 sayılı yazı ve ön başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

3

ISM 2018 MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Köln/Almanya'da 28 Ocak -31 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2018 (International Sweets and Biscuits Fair) Şekerleme ve Bisküvi Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01/11/2017 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (8 sayfa)

4

JAPONYA'YA İHRACATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA BİLGİ;

Tokyo Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31/10/2017 tarih 117854sayılı yazıda; Japonya'ya yapılacak kanatlı eti ihracat sevkiyatlarında, ülkemizce daha önce sunulan işletme listesinde yer alan firma bilgilerinin aynı şekilde Sağlık Sertifikasında da yer almasının gerektiği ve firma unvanı ile adres bilgilerinin işletme listesi ve Sağlık Sertifikası üzerinde aynı şekilde kullanımına dikkat edilmesi gerektiği yönünde Japonya'nın ilgili makamlarından bir uyarı alındığı ifade edilmekte diğer taraftan, mezkur Müşavirliğimizden alınan başka bir e-postada ise Japonya'ya yapılan ihracatlar sırasında kullanılan belgelerde, kod varsa doğru girilmesi; düzeltilen yerlere mühür ve imzanın atılması; mühür, kaşe, imza veya tarihin eksik doldurulmaması; büyük/küçük harf kullanımına dikkat edilmesi; kısaltma yapılmışsa aynı şekilde her kısımda aynı kısaltmanın devam ettirilmesi hususlarında özen gösterilmesinin gerektiği belirtilerek, bu kapsamda, Japonya'ya yapılacak ihracatlarda firmalarımızın gereksiz bekleme süreleri ve maliyetlere maruz kalmamasını teminen, ihraç ürününe eşlik eden belgelerin Japon tarafına daha önce bildirilmiş olan yazı, mühür, format ve şekillere uygun şekilde düzenlendiğinden emin olunması; imza, büyük-küçük harf, noktalama işaretleri, kısaltma ve benzeri bilgilerin Japon tarafına daha önce bildirildiği şekilde iletilmesinde fayda görüldüğü belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın Japonya'ya gerçekleştirecek oldukları ihracatlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

5

TURUNÇGİL KESİM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 30/10/2017 tarih 862 sayılı yazıda; Bölge Müdürlüklerince oluşturulan "Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nca” Washington (Portakal), ve Lamas (Limon) çeşitleri ile ilgili olarak 30/10/2017 tarihinde Mersin çevresindeki muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda Washington (Portakal) ve Lamas (Limon) çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden 02/11/2017 tarihi kesimine, 07/11/2017 tarihinde ihracına karar verildiği ifade edilmektedir.

6

KANADA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ve (UİB) organizasyonunu ile 4-8 Aralık 2017 tarihleri arasında Kanada'ya yönelik düzenlenecek olan ticaret heyetine ilişkin olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26/10/2017 tarih 8310 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

7

CIFF 2018 GGUANGZHOU ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Gguangzhou/Çin Halk Cumhuriyeti'nde 18-21 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan "CIFF 2018 Gguangzhou Uluslararası Mobilya Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/10/2017 tarih 9005 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri

8

FINE FOOD AUSTRALIA 2018 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Melburn/Avustralya'da 10-13 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan "FINE FOOD AUSTRALIA 2018 Uluslararası Gıda ürünleri - Makineleri-Restoran Ekipmanları Fuarı'na” ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26/10/2017 tarih 9029 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri

9

VİETNAM İŞ HEYETİ İLE TOPLANTI VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

DEİK Türkiye - Vietnam İş Konseyi ve Vietnam Ticaret Müşavirliği işbirliğinde 17 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek olan Vietnam İş Heyeti Toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/10/2017 tarih 1561 sayılı yazı ve heyet listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Heyet Listesi ( 7 sayfa)

10

İRAN MENŞELİ İTHALATTA İMZA VE MÜHÜR TASDİKİ ARANMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, İran'ın Türkiye'den yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamı eşyaların ithalatındaki belgeler için uyguladığı konsolosluk onayı şartı nedeniyle, mütekabiliyet unsuru çerçevesinde İran menşeli tüm eşyaların ithalatına ilişkin belgelerde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren imza ve mühür tasdiki aranması uygulamasının başlatıldığı,

Bu defa, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atıfla, takip eden süreçte İran tarafından bundan böyle ithalatta konsolosluk onayı istenmeyeceği bildirilmiş olması nedeniyle mütekabiliyet çerçevesinde 17 Ekim 2017 tarihi itibari ile İran'dan yapılan ithalata ilişkin belgelerde aranan ve İran'daki Türk konsolosluklarınca yapılan imza ve mühür tasdiki uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

11

IRAK'A İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Irak'ta son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, ihracatçılarımızın büyük bölümünün Orta ve Güney Irak'la doğrudan temaslarının olmaması ve Merkezi Irak'ta faaliyet gösteren firmalarla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden aracılar vasıtasıyla ticaret yapılması hususları dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Merkezi Irak'ta düzenlenen ticari organizasyonlara daha etkin katılım sağlanmasında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu bölgede yer alan ithalatçılarla firmalarımızın daha fazla temas kurmasında ve bu minvalde Irak Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) ve Orta ve Güney Irak'ta bulunan Odalarla ortak B2B ve benzer organizasyonlar düzenlenmesinde yarar olduğu iletilmektedir.

8

GANA, AKRA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 20-22 Kasım 2017 tarihleri arasında Gana Cumhuriyeti'ne yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, başkent Akra'yı kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye-Gana iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize, Petrokimya, demir-çelik, alüminyum, cam ve seramik ürünleri, tıbbi ilaçlar, otomotiv endüstrisi, endüstriyel tuz, hazır giyim ve tekstil, makine ve aksamları, inşaat malzemeleri, kâğıt ve karton ürünleri, iş ve maden makineleri, elektrik-elektronik, su ürünleri, şekerli ve çikolatalı mamuller ve meyve suları sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 35 firma temsilcisinden oluşacak heyetimize katılmak isteyen firmalarımızın en geç 06 Kasım 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/Z8jurS adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 1.200-USD tutarındaki katılım ücretini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırmaları ve ödeme dekontunu mehmetcesuroglu@tim.org.tr adresine e-posta ile göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir. (Tel: 0212 454 04 86). Ödeme dekontları ulaştıktan sonra katılım kesinleşmekte olup, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcılarımızın katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.)

Ek : Heyet Taslak Programı

10

FUAR DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; 15-18 Aralık 2017 tarihleri arasında Punom Pen-KAMBOÇYA'da "12. Kamboçya İthalat-İhracat ve Bir Eyalet Bir Ürün" fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda tarımdan oto yedek parçalarına kadar pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceğinden bahisle, söz konusu fuarlara katılımın Kamboçya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar" kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri"nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda aşağıda sunulan bağlantıda iletişim bilgileri yer alan fuara katılmayı arzu eden üyelerimizin 02 Aralık 2017 tarihine kadar yine aşağıdaki bağlantıda yer alan katılım formlarını iletmeleri beklenmektedir.

Ekler : 1) Davetiye 2) Katılım Formu

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.