2017/76 Genel SirkülerHk.

SİRKÜLER (2017/76)

 

1. E-Ticaret Sitelerine Ücretsiz Üyelik Hakkında Bilgi;

2. Tacikistan Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

3. Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği Hakkında Bilgi;

4. Ticari Kalite Denetimi Tebliği Hakkında Bilgi;

5. Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Hakkında Bilgi;

6. Mücbir Sebep Ek Süre Hakkında Bilgi;

7. İhale Duyurusu – Hong Kong Hakkında Bilgi;

8. "7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Cenk İlter AYHAN

Genel Sekreter V.

1

DKİB ÜYELERİNE E-TİCARET SİTELERİNE ÜCRETSİZ ÜYELİK HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, ihracatçılarımızın uluslararası piyasalarda tanıtımı yapılarak yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırabilmeleri, e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması için, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkındaki Tebliğ kapsamında, firmalarımızın uluslararası piyasalara yönelik faaliyet gösteren E-Ticaret sitelerine yapacak oldukları üyelik giderlerinin % 80'i Ekonomi Bakanlığınca en fazla 3 yıl boyunca desteklenmektedir.

Bu itibarla, bu yıl içinde başlatılan bir proje ile Türkiye İhracatçılar Meclisimizin İhracatçı Birlikleri işbirliği ile yürüttüğü çalışma kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerimizin seçmiş oldukları e-ticaret sitesinin üyelik ücretinin % 20'sinin ödemeleri ile yıllık abonelikleri gerçekleştirilmiş olacağı ve Ekonomi Bakanlığının e-ticaret projesi onayının ardından üyeliklerini aktif bir şekilde kullanmaya başlayabilecekleri tarafınıza iletilmişti.

Bu kapsamda, ihracatçı firmalarımızın uluslararası piyasalarda bilinilirliklerinin sağlanması ve ihracatımızın arttırılmasına katkı sağlanması amacıyla ihracatçı üyelerimize destek olarak başlatılan proje kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisince anlaşma sağlanarak protokol imzalanan 3 global e-ticaret sitesine (Alibaba.com, Turkishexporter.net ve Kompss.com) üyelik yaptıracak üyemiz ihracatçı firmaların üyelik bedelinin %80 devlet desteği yanında kalan %20'lik tutarı da Birliğimizce karşılanarak, ihracatçı üyelerimizin hiçbir bedel ödemeden e-ticaret sitelerine üyeliği gerçekleştirilmiş olacaktır.

Firma Birlik tarafından verilecek ek %20 destektensadece 1(bir) e-ticaret sitesine üyelik için yaralanabilecektir. (Firmalar Kompass-Alibaba.com veya Kompass-Turkishexporter.net e-ticaret sitelerine aynı anda üyelik başvurusunda bulunabilirler ancak DKİB tarafından sadece 1(bir) site için destek alabileceklerdir.)

Bu itibarla, firmanızın aşağıda yer alan 3 e-ticaret servis sağlayıcısı firmadan birini tercih edip işaretleyerek en geç 29 Aralık 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar Birliğimizin 0462 326 9401 nolu faks veya dkib@dkib.org.tr adresli e-postası vasıtasıyla bilgi vermesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

Ek: Başvuru Formu

2

TACİKİSTAN TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 20 - 23 Aralık 2017 tarihleri arasında Tacikistan'a yönelik bir ticaret heyetinin düzenleneceği ifade edilmekte olup, başkent Duşanbe şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve Tacikistan'a yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu heyette; tarım makinaları, seracılık ekipmanları, damla sulama sistemleri, sulama tesisleri, elektrikli ev aletleri, mücevherci eşyaları ve aksamları, halıcılık, tohum, gübre, tahıllar, un ve unlu mamuller, hidroelektrik santralleri, ilgili ekipman ve aksamları, pamuk işleme makinaları, tekstil, hazır giyim, inşaat, inşaat malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, bebek bezleri, beyaz şeker, kivi, antep fıstığı, kek - bisküvi vb. ekmekçilik mamulleri, siyah çay, kümes hayvanı eti sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/RisgKj bağlantısında yer alan başvuru formunu en geç 8 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları ve TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi'nin (Şube Kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.000.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesini yaparak ilgili ödeme dekontunu mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin:

Şükrü SİYASAL

E-posta: sukrusiyasal@tim.org.tr

Tel: 0212 454 04 74

Mehmet CESUROĞLU

E-posta: mehmetcesuroglu@tim.org.tr

Tel: 0212 454 04 86

3

TÜRK GIDA KODEKSİ DONDURMA TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği” taslağının bir örneği ekte yer almaktadır. Bu çerçevede, mezkur tebliğ taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi rica olunur.

EK1: Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği

EK2: Görüş Bildirim Formu

4

TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, tarım ürünlerinin ticari kalite denetimlerine ilişkin 2017 / 21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu belirtilmekte olup, Bakanlığa intikal eden görüşler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde hazırlanan taslakların birer örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu taslaklarda yapılan düzenlemelere (taslaklar üzerinde renklendirilmiştir) ilişkin olarak yürürlüğe girmeden önce görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 8 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.00'a kadar Birliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi rica olunur.

EK3: Tebliğ Metni Taslak - 1

EK4: EK-1 A

EK5: EK1 B

EK6: EK-1 C

EK7: Görüş Bildirim Formu

5

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın 26 Kasım 2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu mevzuat değişikliği kapsamında;

· Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 15.08.2017 tarihinden itibaren onaylanmış kişi statü belgelerine ilişkin sınıf ayrımının kaldırılması üzerine, Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 6 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), ve (c) bentlerinde değişiklik yapıldığı, bu çerçevede, önceki iki takvim yılı içerisinde (2018 yılı içerisinde yapılacak bir başvuru için 2016 ve 2017 yılları) herhangi bir yıl asgari 25 milyon ABD Dolar ihracat yapan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi imalatçı firmalara iki, yıl süresince % 1 oranında, önceki iki takvim yılı itibariyle herhangi bir yıl 5 milyon ABD Doları (bu tutar dahil) ile 25 milyon ABD Doları arasında ihracat yapan OKSB sahibi imalatçı firmalara iki yıl süresince % 5 oranında, diğer OKSB sahibi firmalara ise % 10 oranında indirimli teminatın uygulanacağı,

· İşleme faaliyeti neticesinde ikincil işlem görmüş ürün elde edilmesi ve bu üründen kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken müeyyideye 22 nci maddenin ikinci fıkrasında yer verilmiş ve Karar'ın 20 nci maddesinin son cümlesi, 22 nci maddenin ikinci fıkrasına atıf yapacak şekilde değiştirildiği, söz konusu değişiklik kapsamında, ikincil işlem görmüş ürün kaynaklı müeyyide uygulamaları ve hesaplamaları, doğrudan yükümlülükleri yerine getirilmeyen ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden yapılacağı,

· Mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin yeniden düzenlendiği, bu kapsamda, her ne nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın tüm miktar aşımları, belge / izin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemlerinin sonuçlanıncaya kadar revize edilebileceği,

· Döviz kullanım oranının Karara istinaden yayımlanan tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan verginin tahsil edileceğine ilişkin mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin (ç) bendinin yürürlükten kaldırıldığı, Döviz Kullanım Oranının aşılması halinde uygulanacak müeyyideye Kararın 22 nci maddesine eklenen dördüncü fıkrada yer verildiği, belge / izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, belge / izin sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler / izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görülen tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmayacağı, firmaların müteakip ihlallerinde teminat oranı, ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılacağı,

· Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bentler yeniden teselsül ettirilerek, maddeye eklenen (g) bendi ile belge / izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça / Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi halinde, bu şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça / Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sonradan belirlenecek diğer şekillerde de tevsik edilebileceği hüküm altına alınacağı,

· Karar'ın 22 nci maddesine eklenen dördüncü fıkra çerçevesinde; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan haller dışında, belge / izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça / Gümrük Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmaması durumunda, düzenlenmiş ve düzenlenecek belgelere / izinlere yönelik, Bakanlıkça uygun görülen tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmayacak olduğu, firmaların mezkur fıkra kapsamında müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görülen tarihten itibaren ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılacağı,

· Kararın 23 üncü maddesine eklenen dördüncü fıkra ile beyannamenin gerçeği yansıtmama durumunun sadece dahilde işleme izin belgesi / dahilde işleme izninde belirtilen ithal ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha düşük oran / adet / miktarda kullanılmasından kaynaklanması halinde, aynı maddenin birinci fıkrasının uygulanmayacağı hüküm altına alındığı, başka bir ifade ile böyle bir durumda topyekun beyanname taahhüt hesabından çıkarılmadan, ihracı gerçekleşmediği tespit edilen ithal eşyasına tekabül eden verginin, Kararın 22 nci maddesi çerçevesinde tahsil edilmesinin sağlandığı, söz konusu fıkranın uygulanabilmesi için, bahse konu miktar farkı nedeniyle işlem görmüş üründe bir farklılık meydana gelmemesi veya ürün farklılaşmakla birlikte, belge / izin şartlarının elverdiği revize işlemlerini müteakip bu ürünün de belge / izin kapsamına dahil edilebiliyor olması gerektiği,

· Karar'a eklenen geçici 22 nci madde ile Kararın yayımlandığı 26.11.2017 tarihinden önce düzenlenen izin / belgeler hakkında değişikliklerin uygulanmasına yönelik hususların düzenlendiği, bu kapsamda, değişiklik öncesi mevzuat hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilen ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyen işlemler hakkında yeni mevzuat hükümlerinin uygulanmasını teminen gerekli işlemlerin tesis edilmesi hakkında Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini talimatlandırdığı,

Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na ilişkin Tebliğ ve Genelgeler, Karar değişikliği kapsamında yeniden düzenlenecek olduğu, söz konusu düzenlemelerin tamamlanıncaya kadar Karar ile bahse konu alt düzeydeki mevzuat maddeleri arasındaki farklılıklarda normlar hiyerarşisi gereği Dahilde İşleme Rejimi Kararı hükümlerinin esas alınacağı bildirilmektedir.

6

MÜCBİR SEBEP EK SÜRE HAKKINDA BİLGİ;

"Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen, İhracat:2017/4 sayılı Tebliğ”in 17 nci maddesinde "Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali” mücbir sebep ve fevkalade haller arasında sayılmış olup, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/12/2017 tarih 4061 sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.

"Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen, İhracat:2017/4 sayılı Tebliğ”in 17 nci maddesinde "Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali” mücbir sebep ve fevkalade haller arasında sayılmış olup, mezkur Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir." hükmü amirdir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı tarafından Meclisimize iletilen yazıda, haşhaş tohumu ihracatımızda ortalama %75 payla ilk sırada yer alan Hindistan'a yönelik ihracatımızın, anılan ülkede ithalat lisanslarının dağıtım sistemine ilişkin açılan davalar sebebiyle 2013 yılından bugüne çeşitli dönemlerde kesintiye uğramış olduğu, 2016/2017 sezonunun başlangıcı olan 2016 yılının Temmuz ayı itibarıyla Hindistan'a ülkemizden haşhaş tohumu ihracatının söz konusu davalar nedeniyle gerçekleştirilemediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Hindistan'da yaşanan sorunun Ekonomi Bakanlığı tarafından, taahhüt altına girmiş firmaların kendi çabaları ve iradeleriyle önüne geçemeyeceklerinin tespiti nedeniyle sorun,mücbir sebep ve fevkalade hal olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 30/11/2017 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibarıyla anılan nedenden dolayı taahhüt hesabı kapatılamayan Belgesiz İhracat Kredilerine, belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Hindistan'a yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatın bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen anılan Tebliğ uyarınca 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi hususu Ekonomi Bakanlığınca uygun görülmüştür.”

7

İHALE DUYURUSU – HONG KONG HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong Yönetimi tarafından açılan 3 adet ihale duyurusu (İngilizcesi ve tercümesi) ile ilgili olarak T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/12/2017 tarih 4052 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve İhale Duyurusu (3 sayfa)

8

"7061 BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” HAKKINDA BİLGİ;

05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile getirilen düzenlemeler (tıklayınız)

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.