2017/78 UR-GE İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü Projesi Katılım Davet Hk.

SİRKÜLER (2017/78)

 

 

Sayın Firma Yetkilisi;

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Ekonomi Bakanlığının 2010/8 Sayılı Tebliği kapsamında, Birliğimiz tarafından, Bölge ekonomisinde potansiyel arz eden sektörlerden biri olan inşaat ve yapı imalat sektöründe iştigal eden imalatçı ve ihracatçıların yüksek katma değer ile ihracata odaklanması ve güç birliği ile rekabet olanaklarının arttırılması amacıyla "Doğu Karadeniz Bölgesi İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörünün İhracat ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırma Projesi” adı altında bir proje tasarlanmaktadır.

Amacı, Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin, uluslararası pazarlara yönelmeleri ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini desteklemek olan sözkonusu Tebliğ kapsamında tasarlanan projelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin maliyetlerin %75'i desteklenmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek sözkonusu projede toplam 25 sektör şirketinin yer alması planlanmaktadır. Yapı Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 25 Birliğimiz üyesi firmanın faydalanıcı olarak yer almaya hak kazanacağı proje kapsamında firmalarımız, 36 ay (3 yıl) boyunca yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden, azami 10 ülke için yurtdışı pazarlama (pazar ziyaretleri, tanıtım, marka faaliyetleri, yurtdışı fuar katılım ve ziyaretleri, ticaret heyeti, eşleştirme), bunların yanısıra potansiyel hedef pazarlardan ithalatçıların Bölgemize davet edileceği alım heyeti organizasyonları ve şirketlere verilecek bireysel danışmanlık hizmetlerinden %70 ila 75 oranında devlet desteğinden yararlanacaktır.

Proje sonunda katılımcı şirketlerin uluslararası rekabetçilik kazanarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlayacak gelişmiş kurumsal kapasiteler ve iş bağlantıları oluşturması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje ile kümele işbirliğinin de geliştirilerek sektörün kendi içinde güç birliği oluşturulması da hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Birliğimizce Hedef Bölgede yerleşik inşaat ve yapı malzemeleri sanayii mensubu imalatçı ve/veya ihracatçılarının uluslararası rekabet imkânlarının arttırılması amacıyla hazırlanmış bulunan proje kapsamında sırasıyla;

· Proje Katılımcısı firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi;

· İhtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenen ve ön plana çıkan öncelikli konularda dış ticarete ve kurumsal gelişime yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

· Yurtdışı Teknik İnceleme ve Pazar Araştırma Gezilerinin gerçekleştirilmesi,

· Yurtdışı Ticaret Heyet Programlarının gerçekleştirilmesi,

· Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması

başlıkları altında bir dizi proje faaliyetlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

Bu çerçevede, Bölge inşaat ve yapı malzemeleri sektörü imalat sanayi firmalarımıza yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan ve gerek bölgesel gelişime gerekse de ilgili sektör paydaşlarına uluslararası pazarlara açılma anlamında önemli yararlar sağlayacağına inanılan "Doğu Karadeniz Bölgesi İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörünün İhracat ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırma Projesi” ne katılmak isteyen firmaların ekteki başvuru dilekçesini ve firma bilgi formunu doldurarak 5 Ocak 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (0462 326 94 01 nolu faks veya dkib@dkib.org.tr adresli e-mail aracılığıyla ve bilahare asıl olarak elden Birliğimize ) göndermeleri hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi :

Cenk İlter AYHAN – cayhan@dkib.org.tr – 04623261601 (Dahili:124)

Şennur GÜMÜŞKAYA – sgumuskaya@dkib.org.tr – 04623261601 (Dahili:125)

 

 

EKİ : 1 Sayfa (Katılımcı Şirket Bilgi ve Başvuru Formu)