2017/45 Özel Sirküler- İhracatta E-fatura Uygulama Süreci Semineri

SİRKÜLER (2017/45)

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlatılmış bulunmaktadır.

Uygulamadan, Gelir İdaresi Başkanlığınca ücretsiz olarak mükelleflere sunulan "Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabilmektedir. GİB- Gelir İdaresi Başkanlığınca "İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlanmış ve http://www.efatura.gov.tr/ internet adresi üzerinden tüm ilgili kullanıcıların erişimine sunulmuştur.

Ancak uygulamaya henüz yeni geçilmiş olması nedeniyle gerek firmaların konu hakkındaki uygulama bilgi eksiklikleri gerekse de sistemde altyapıdan kaynaklanan aksamalar nedeniyle ilk aşamada birtakım sorunlar yaşanabilmektedir.

Bu nedenle, sözkonusu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak ihracatçılarımızı bilgilendirmek amacıyla Birliğimiz tarafından; 3 Ağustos 2017, Perşembe günü Trabzon'da, Birliğimiz Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda "Mal ve Hizmet İhracatlarında E-Fatura Uygulama Süreci” eğitimleri düzenlenecektir.

Ücretsiz olan ve içeriği ekte sunulan seminere katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan formu doldurarak en geç 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri hususunda;

Bilgilerinizi rica ederim.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

Ek: Seminer İçeriği ve Başvuru Formu (1 sayfa)

"MAL VE HİZMET İHRACATLARINDA E-FATURA UYGULAMA SÜRECİ” SEMİNERİ / 3 AĞUSTOS, TRABZON

İÇERİK VE BAŞVURU FORMU

Konuşmacı : EDM Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özcan ERMİŞ

Konu           :Mal ve Hizmet İhracatlarında E-Fatura Uygulama Süreci Eğitimi

İçerik           :Zorunluluk ve Kapsam

                     Kullanım yöntemleri ve uygulamaya giriş

                     Mal İhracat faturası - Hizmet ihracat faturası

                    Yolcu beraber faturası

                    Süreçler E-fatura, E-Bilet, E-İrsaliye, ihracatta E-Fatura,

                    2018 yılı mükellef ve kapsamı

                    Soru ve cevaplar

 

EK: EĞİTİM İÇERİK VE BAŞVURU FORMU