SİRKÜLER (2014/47)

1. BTYK'nın 27. Toplantısında Alınan Kararlar Hk
2. 2014 Yılında Düzenlenecek Fuarlar Hk.
3. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı Hk.
4. 2013 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirimi Hk.
5. Soçi 2014, 13. Uluslararası Yatırım Forumu Hk.
6. Karadağ Farmont İlaç Firmasının İşbirliği Teklifi Hk.
7. Karadağ'dan Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Satın Alma Talebi;
8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

1

BTYK'NIN 27. TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR HK

 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurumu'nun (BTYK) "Ulusal Yenilik Sistemi ve Medikal Biyoteknoloji” ana gündemi ile 18 Haziran 2014 Tarihinde gerçekleştirilen 27.Toplantısında alınan kararlarla ilgili olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/07/2014 tarih 1356 sayılı yazıda www.tubitak.gov.tr/politikalar/btyk internet adresinden de ulaşılabilecek olan aşağıdaki kararların alındığı iletilmiştir.:

 

- Sağlık ve biyoteknoloji alanında dış ticaret açığının azaltılmasına ve teknolojik yetkinliğimizin artırılmasına yönelik destekler oluşturulması,

- Yüksek teknoloji şirketlerinin satın alınmasına yönelik desteklerin geliştirilmesi,

- Uluslararası şirketlerin AR-GE laboratuvarlarının ülkemizde kurulmasına yönelik destekler oluşturulması,

- Sağlık ve Biyoteknoloji alanında araştırma altyapılarının kurulması, geliştirilmesi ve desteklenmesi

- Horizon 2020 Programı Ulusal İrtibat Kuruluşunun görevlendirilmesi,

- 2014-2016 yıllarında Kamu AR-GE ve Yenilik Fonlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar,

Bahse konu yazıda ayrıca, alınan yeni kararların yanında aşağıdaki çalışmaların da sonuçlandırıldığı bildirilmiştir:

- 2011-2013 Yıllarında kamu AR-GE ve Yenilik Formlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar

- AR-GE Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek Ve Sayılarını Artırmak Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi

- Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi

- Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması

- Lisans Düzeyinde Dijital Ders İçeriklerinin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi ve Erişime Sunulması

- İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri için Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi

- AB Çerçeve Programları Horizon 2020'ye Katılım Hazırlıklarının Yürütülmesi.

2

2014 Yılında Düzenlenecek Fuarlar Hk.

 

Samsun Zirai Karantina Müdürlüğümüzden almış olduğumuz 08.07.2014 tarih ve 1992 sayılı yazıda bahse konu; çeşitli ülkelerin Büyükelçilikleri vasıtasıyla iletilen ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgi alanında yer alan fuarlar ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

Tarih

Fuar Yeri

Fuar Adı

26 Ağustos 2014

Urumiye/İran

11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Tarımla İlgili Sanayiler Fuarı

26 Ağustos 2014

Urumiye/İran

9. Uluslararası Şekerler, Çikolatalar ve İlgili Makinalar Fuarı

26 Ağustos 2014

Urumiye/İran

5. Uluslararası İçecek ve İlgili Sanayiler Fuarı

26 Ağustos 2014

Urumiye/İran

Geleneksel İran Yemekleri Fuarı

26 Ağustos 2014

Urumiye/İran

Restoran, Fast-Food ve Kafeler Festivali

26-29 Eylül 2014

Bişkek/Kırgızistan

"AgroProdExpo 2014” 10. Uluslararası Gıda Üretimi ve Tarımsal Ürünler Fuarı

24-26 Ekim 2014

El Cedide/Fas

7. El Cedide Atçılık Fuarı

23-26 Ekim 2014

Tebriz/İran

15. Uluslararası Tarımsal Ürünler, Ekipmanlar ve Makinaları Fuarı

6-8 Kasım 2014

Vilnius/Litvanya

Balık Gıda ve İçecek Fuarı 2014

 

 

3

AB'YE ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA İHRACATI HK.

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz 14/07/2014 tarih ve 120005361 sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.

 

Bilindiği üzere ,743/2013/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçanın AB'ye ithalatı; mikrobiyolojik standartlara uygun olmayan ülkemiz menşeli sevkiyat sayısındaki artış ve ülkemizde gerçekleştirilen resmi kontrollerde tespit edilen eksikler nedeniyle 4 ağustos 2014 tarihine kadar askıya alınmıştır.

 

Bu kapsamda, anılan tarihin yaklaşması nedeniyle, söz konusu tedbirin akıbeti hakkında AB nezdinde Daimi Temsilciliğimiz kanalıyla Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü (DG SANCO)ile temas edilmiş olup, ithalatın askıya alınması şeklindeki tedbirin ülkemize gerçekleştirilen iki ayrı misyon ziyareti sonucunda olumsuz bulgulara rastlanılması sonucunda alındığı; 2011 yılında gerçekleştirilen müteakip denetimde ciddi eksikliklerin tespit edilmiş olduğu; bu defa ikinci bir denetim gerçekleştirilmeden söz konusu yasağın kaldırılmasının mümkün olmayacağı ;ülkemiz yetkili otoritelerinin konuyla ilgili eksiklikleri gidermek üzere aldığı tedbirler hakkında komisyon tarafını yakın bir zamanda bilgilendirdiği;ancak komisyonun yaz tatiline kadar tüm misyon ziyaretlerine dair programının dolu olması nedeniyle anılan tarihe kadar ülkemize bir FVO heyetinin gönderilmesinin mümkün olamayacağı ; bu nedenle mevcut tedbirin uzatılmasının öngörüldüğü ve yapılacak bir denetim sonrasında olumlu bulgular temin edilmesinin ardından yasağın kaldırılmasından memnuniyet duyulacağı hususları öğrenilmiştir.

4

2013 ÜRÜNÜ KURU İNCİR STOK BİLDİRİMİ HK.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 15/07/2014 tarih ve 7912 sayılı yazıda;

 

Bilindiği üzere, her kuru incir ihraç sezonu öncesinde, firmalarımızın bir önceki ürün yılından kalan stok miktarlarını bildirmeleri talep edilmekte, firmalarımızca bildirimi yapılan ve Genel Sekreterliklerince oluşturulan bir heyet tarafından yerinde görülüp tespit edilen kuru incirlerin Ağustos-Eylül aylarında ihracatına onay verildiği belirtilerek,

 

Bu çerçevede bir örneği ekte sunulmuş olan 2013 ürünü kuru incir stok bildirim formu doldurulmak suretiyle stoklarında bulunan 2013 ürünü kuru incirlerin en geç 23 Temmuz 2014 Çarşamba gününe kadar Ege İhracatçılar Birliğinin 0232 488 61 00 no'lu fakslarına veya kurumeyve@cib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi talep edilmiştir.

5

SOÇİ 2014, 13. ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/07/2014 tarih 1371 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu Krasnodar Bölge Valiliği tarafından Rusya Federasyonu Hükümeti himayesinde 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Soçi'de düzenlenecek olan "Soçi Uluslararası Yatırım Forumu” ile ilgili bilgi verilmektedir.

 

Yazıda devamen; Güney Rusya Federal Bölgesi'ndeki en önemli uluslararası tanıtım faaliyetlerinden birisi olan ve yatırım, ticaret faaliyetlerine ilişkin olarak verimli bilgi paylaşımı sağlayan, ayrıca gerek Güney Rusya Federal Bölgesi odaklı projelere için ileriye yönelik bakış açısı sunması, gerek Rusya Federasyonu'nda yeni iş bağlantıları ve temas imkanı sağlaması bakımlarından işadamlarına fayda sağlayabileceği belirtilmektedir.

Sözkonusu foruma ait detaylı bilgiye www.forumkuban.com adresinde ulaşılabilmektedir.

 

6

KARADAĞ FARMONT İLAÇ FİRMASININ İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden almış olduğumuz 16/7/2014 tarih ve 1376 sayılı yaızda bahse konu; Karadağ'ın en büyük firmalarından ve ilaç sanayisi alanında aktif olan Farmont firmasının Türk firmalar ile işbirliği yapmak istemesine ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmuştur.

 

Ek: Detaylı Bilgi (10 Sayfa)

 

 

 

 

 

 

7

KARADAĞ'DAN BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ SATIN ALMA TALEBİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden almış olduğumuz 17/7/2014 tarih ve 1377 sayılı yazıda bahse konu; Karadağ Bijela Polje şehrinde bulunup yıllık 5 Milyon Avro ithalat yapan Elektronika Komerc adlı firmanın, Türkiye'den beyaz eşya ve küçük ev aletleri satın almak istediği ifade edilmektedir.

 

Firma İletişim Bilgileri

Bay Hairudi Cıkıc (Firma Sahibi)

Tel:00382-50 431 236

Fax : 00382-50 421 575

Cep : 00382-67 201 516

E-Mail : elektronikabsh@t-com.me

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

İlgili Dosyalar

EK6-FARMONT.pdf2,30 MB