2014/69 Özel Sirküler- RF'ye Tarımsal Ürün İhracat Hk.

[if !mso]>

SİRKÜLER (2014/69)

Sayın Üyemiz;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 3.11.2014 tarihli ve 120007532 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu (RF) Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi tarafından, Ukrayna'dan ithal edilen veya söz konusu ülkeden transit olarak RF'ye sevk edilen ürünlere yönelik olarak 22 Ekim 2014 tarihinde bir yasaklama kararı getirildiğinden bahisle; durumun yasaklama kararının RF'ye yönelik tarımsal ürünler ihracatımıza muhtemel yansımalarının değerlendirilmesi maksadıyla Moskova Ticaret Müşavirliği marifetiyle RF makamları nezdinde araştırıldığı,

Mezkur Müşavirlikten konuya ilişkin Bakanlıklarına intikal eden Ek'li yazıda özetle; RF'ye sevkiyatı gerçekleştirilen ürünlerin menşe ülkesi ile ihracatçı ülkesinin aynı olması, başta bitki sağlığı sertifikası olmak üzere ihraç ürününe eşlik eden belgelerin ihracatçı ülke kurumları tarafından tanzim edilmiş olması ve ihraç ürünlerinin yeniden ambalajlamaya tabi tutulmamış veya ürün ambalajlarının tahribata uğramamış olması şartları altında, Ukrayna üzerinden RF'ye transit geçen ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine bahse konu yasaklama kararının uygulanmayacağı hususlarının RF makamlarınca belirtildiği ifade edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Ek: Moskova Ticaret Müşavirliği Yazısı ve Eki (3 sayfa)