2014/78 Genel Sirküler HK.

SİRKÜLER (2014/78)

1. Rusya'da Kapsamlı Gümrükleme Hakkında Bilgi;

2. Türkiye – İtalya İş Forumu Hakkında Bilgi;

3. Konsinye Ham/Blok Mermer İhracatı Hakkında Bilgi;

4. Türkiye – Arnavutluk Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

5. Bükreş –Türkiye'den Dondurulmuş Sarımsaklı Ekmek Talebi Hakkında Bilgi;

6. İstanbul Ticaret Odası 2015 Yılı Fuar Programı Hakkında Bilgi;

7. Sweets & Snacks China 2014 Fuarı Hakkında Bilgi;

8. Arjantin Sağlık Bakanlığı İhalesi Hakkında Bilgi;

9. Karadağ – Pelin Otu Satma Talebi Hakkında Bilgi;

10. Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

11. Devlet Yardımları Mobil Uygulamalar Hakkında Bilgi;

12. Elektronik Fatura-İhracata Yönelik Destek Programları Hakkında Bilgi;

13. Sanayi Sicil Affı Hakkında Bilgi;

14. 6552 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA'DA KAPSAMLI GÜMRÜKLEME HAKKINDA BİLGİ;

 

Rusya'da kapsamlı gümrükleme işi yapan NOVEX Logistics firmasından alınan, 04/12/2014 tarihi yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

2

TÜRKİYE – İTALYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

İtalya Başbakanı Sayın Matteo RENZİ ve beraberindeki Bakan ve iş adamı heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle, 12 Aralık 2014 Cuma günü 10:00-15:00 saatleri arasında Wvndham Grand İstanbul Hotel'de düzenlenecek olan "Türkiye-İtalya İş Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/12/2014 tarih 2283 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Katılım Formu, Taslak Program ve Firma Listesi (4 sayfa)

 

3

KONSİNYE HAM/BLOK MERMER İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Konsinye Ham/Blok Mermer İhracatı ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/12/2014 tarih 5839 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

4

TÜRKİYE – ARNAVUTLUK YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin himayelerinde 18 Aralık 2014 Perşembe günü Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve DEİK organizasyonunda Arnavutluk'a yönelik olarak düzenlenecek olan yatırım ve ticaret heyeti ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/12/2014 tarih 2217 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu ve Taslak Program (3 sayfa)

 

5

BÜKREŞ –TÜRKİYE'DEN DONDURULMUŞ SARIMSAKLI EKMEK TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Romanya'da yerleşik Barkhill Production SRL firmasının ülkemizden ekte detayları mevcut dondurulmuş sarımsaklı ekmek ithal talebi ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/12/2014 tarih 2256 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Ekleri (3 sayfa)

 

6

İSTANBUL TİCARET ODASI 2015 YILI FUAR PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

Odalarının 2015 yılı programında bulunan Tahran-Türk Moda Günleri Fuarı, Fas 1. Türk Ürünleri Fuarı, Bosna-Hersek 6.Türk Ürünleri Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 01/12/2014 tarih 172412 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Duyuru (5 sayfa)

 

7

SWEETS & SNACKS CHİNA 2014 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinden edilen bilgilere göre; 26-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Pekin/Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Sweets & Snacks China 2014 Fuarı”nda Fındık Tanıtım Grubu standını ziyaret eden firmaların isim, irtibat ve faaliyet alanı ile fındık taleplerini içeren bilgi notu ekte bulunmaktadır.

 

EK: Firma bilgileri (5 sayfa)

 

8

ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/11/2014 tarih 2217 sayılı yazıda, Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayrı resmi tercümesi ve sözkonusu duyuru ile ilgili ayrıntılı İspanyolca bilgiye gayrı resmi tercümede belirtilen bağlantılardan ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, ilgilenecek olan üyelerimiz için sözkonusu duyuru metninin ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Duyuruya ilişkin Gayrı resmî Tercüme (2 sayfa)

9

KARADAĞ – PELİN OTU SATMA TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Karadağ/Podgorica Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/11/2014 tarih 2216 sayılı yazıda, Karadağ'da pelin otu yetiştiriciliği ile uğraşan AMANDA D.O.O firmasının elindeki 500 ton kuru pelin otunu Türkiye pazarına uygun fiyata satmak istediği ve ilgilenen firmalara numune gönderilebileceği belirtilmekte olup, sözkonusu firmanın iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

 

İletişim Bilgileri:

Firma Adı: Amanda D.O.O

Kişi: Bay vaselj Ujkic (Firma Sahibi)

E-mail: tonny_ujkic@hotmail.com

 

10

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

9 Aralık 2014 tarihli ve 29200 sayılı Resmi Gazete'de;

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2014/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

10 Aralık 2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmi Gazete'de;

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/8)

11 Aralık 2014 tarihli ve 29202 sayılı Resmi Gazete'de;

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2)

12 Aralık 2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/11)

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2010/35)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/54)

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/3)

30 Kasım 2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete'de;

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2 Aralık 2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de;

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5)

3 Aralık 2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmi Gazete'de;

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik

4 Aralık 2014 tarihli ve 29195 sayılı Resmi Gazete'de;

Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/56)

5 Aralık 2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete'de;

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119)

11

DEVLET YARDIMLARI MOBİL UYGULAMALAR HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan 04.12.2014 tarihli yazılarında, Devlet Yardımları mevzuatı hakkında her türlü bilgiye mobil cihazlardan erişebilme imkanı sağlamak amacıyla geliştirilen "Devlet Yardımları Mobil Uygulamaları”nın hizmete alındığı bildirilmiştir. Uygulama başta fuar destekleri olmak üzere AppStore ve GooglePlay mobil marketlerinden "Fuar Destekleri” adı ile aranarak indirilebilmektedir.

 

12

ELEKTRONİK FATURA-İHRACATA YÖNELİK DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldığımız 02/12/2014 tarihli ve 4233 sayılı yazıda; Bakanlıklarınca yürütülen ihracata yönelik destek programları kapsamında firmalar adına düzenlenen e-Faturalar (elektronik fatura) ile yapılan destek başvurularındaki e-faturaların aşağıdaki hususlar çerçevesinde kabul edilebileceği ve Genel Sekreterliklerce de aşağıda belirtildiği şekilde kontrolünün yapılacağı bildirilmektedir.

 

A. E - Fatura'nın Kabulü

 

(1) 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 397 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.

 

(2) E-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların 01.04.2014 tarihinden itibaren birbirlerine E- Fatura düzenleme zorunluluğu olan mükelleflerce, e-Fatura yerine kağıt ortamda fatura düzenlenmiş olması, vergi mevzuatı açısından faturanın hiç düzenlenmemiş olduğu sonucuna yol açacaktır.

 

(3) E-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, VUK Genel Tebliğlerinde tanımlandığı için, bu faturaların kabulünde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

B. E-Fatura'nın Kontrolü

 

(1) Başvuru dosyası ile birlikte gönderilen basılı e-Faturalarda, faturayı kesen şirketin kaşesi ve "Aslı Gibidir" ibaresi yer almalıdır.

 

(2) e-Faturanın XML formatındaki bir örneğinin, başvuru dosyası içindeki CD ile sunulması ya da firmadan e-posta yoluyla gönderilmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

 

(3) .XML dosyaları, içeriği özel editörler ile görüntülenebilen bir formata sahiptir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu formattaki e-Faturaların görüntülenebilmesi için www.efatura.gov.tr portalı üzerinde "e-Fatura Görüntüleme Uygulaması" geliştirmiştir.

 

(4) Genel Sekreterliğimize yapılan destek başvuru dosyalarının inceleme aşamasında, başvuru dosyasında yer alan basılı e-Fatura ile e-Fatura Görüntüleme Uygulaması üzerinde görüntülenen e-Faturanın aynılığı, mali mührün geçerli olup, olmadığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden geçip alıcısına ulaştığı kontrol edilecektir.

 

13

SANAYİ SİCİL KAYDI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden almış olduğumuz 09/12/2014 tarih ve 1598 sayılı yazıda; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1. Maddesinde tanıtımı yapılan üretim faaliyetleri ve iştigal ede sanayi işletmeleri, yine aynı kanunun 2. Maddesi gereğince ürelime başladığı tarihten itibaren ilk ay çerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” ne kayıtlı olmak ve buna karşılık alınacak olana sanayi sicil belgesini gerektiğinde görevli memurlara göstermek zorunda olduğu, bu kısa süre içerisinde kayıt olmayan sanayi işletmelerine kanunun 9. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanmakta olduğu belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, 02 Ocak 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı kanun uyarınca, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici madde ile bugüne kadar sanayi sicil belgesi alamamış olan işletmelere, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın belge almaları halinde bir defaya mahsusu olmak üzere idari para cezası uygulanmayacağı bu nedenle de 31 Aralık 2014 tarihine kadar kayıtlı olmayan işletmelerin Müdürlüklerine başvuru yaparak sanayi sicil belgelerini almalarının gerekmekte olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bahsekonu sürenin aşılması halinde idari ara cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

 

Ek: Sanayi Sicil Kaydı Duyurusu

 

14

6552 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

30 Kasım 2014 Tarihli ve 29191 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; ; 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar ile bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6552 sayılı Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

 

Buna göre;

* Kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılmasından yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe,

* SGK prim ve alacaklarının (Genel Sağlık Sigortası prim borçları hariç) yapılandırılması için son başvuru tarihi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe; ilk taksit ödeme süresi 2 Mart 2015 Pazartesi gününe,

* Araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, araç muayenelerini yaptırmaları için son tarihi 30 Haziran 2015 Salı gününe,

* Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe,

* Kalkınma ajanslarının, il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.

 

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.