2014/72 Özel Sirküler- Rusya Federasyonu'na Yönelik Tarımsal İhracat Listeleri - Aralık Ayı Güncellemeleri Hk.

SİRKÜLER (2014/72)

Sayın Üyemiz;

 

Bilindiği üzere; Rusya Federasyonu'na yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na ihracat yapmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlamaları şartı ile gerekli tespitler yapıldıktan sonra hazırlanan firma listeleri Rusya Federasyonu'na gönderilmekte ve bu firma listeleri de yılda 4 kez olmak üzere her 3 ayda bir güncellenmektedir. (En son güncellene listelere web sitemiz üzerinde yer alan http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-rusya-federasyonuna-bitkisel-urun-ihrac-edebilecek-firmalar-listesi.html adresli link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.)

Sözkonusu listelerde yer alan firmaların içinde bulunulan aydan geriye doğru olmak üzere geçmiş 12 aylık dönem baz alınarak yılda 2 kez yapılan değerlendirmelerde firmaların Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında ihracat gerçekleştirmiş olmaları şartı gözetilmekte ve kontrol edilmekte olup, takip eden güncelleme ayında asgari olarak bahsekonu meblağ kadar İhracat gerçekleştirmediği tespit edilen firmalar doğrudan listeden çıkarılmaktadır. Bu nedenle firmalarımızın yılda iki kez yapılan ihracat kontrolünde liste dışında kalmamaları için:

Haziran Ayı İhracat Kontrolü : Nisan 2013 - Mayıs 2014 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü : Ekim 2013 – Kasım 2014 Tarihleri arasında

en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle, ihracatçılarımızın ekte belirtilen kriterlere uyum sağlayacak şekilde varsa listeye dahil edilmesi planlanan yeni firmalar için gerekli evrakları tamamlayarak Birliğimize öngörülen tarihe kadar başvurmaları, bunun yanında liste uygulaması kapsamında uyulması zorunlu olan usul ve esaslar açısından eksikliği olan firmalarımızın ise mümkün olan en kısa sürede eksiklerini tamamlamaları hususunda;

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

EKİ : Bilgi Notu

 

 

 

YAŞ MEYVE SEBZE:

TAZE MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR

Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;

1) Taahhütname aslı (fotokopi olmayacak)

2) İhracatçı Firma bünyesinde görevlendirilecek karantina ve gıda güvenilirliği yönüyle ürünün üretiminden hasadına, paketlenmesinden ihracatına kadar tüm aşamalarda kayıtlarının tutulmasından, gerekli kontrollerin yapılmasından ve izlenebilirlik sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak bir Ziraat Mühendisi ile imzalanan "Danışmanlık Sözleşmesi” aslı, Ziraat Mühendisi diploması örneği

3) Ürünlerin yetiştirildiği dönemlerde oto kontrol amacıyla hasat öncesinde kalıntı analizlerini yaptırmak üzere bir Laboratuvarla yapılan Sözleşmenin aslı, (sözleşmede anlaşmanın RF'ye ihracatla ile ilgili olduğu ve oto kontrol amacıyla hasat öncesi kalıntı analizlerini kapsadığı özellikle belirtilmelidir)

4) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği

5) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı ve güncel Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti

6) Varsa sözleşmeli üretim yaptırdıklarına dair bilgi/belge

 

KURU MEYVE LİSTE:

BAKLİYAT, AYÇİÇEĞİ, HUBUBAT, KURU SEBZE, KURU MEYVE İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMA

Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;

 

1) "Rusya Federasyonu(RF)'nun RF mevzuatına göre bitkisel gıda ürünlerinde öngördüğü normlar ve düzenlemeler tarafımızca bilinmekte ve bu normlara uygun olarak ürünlerimizi RF'ye ihraç etmeyi taahhüt ediyoruz” şeklinde imzalı, kaşeli, tarihli bir Taahhütname(fotokopi olmayacak)

 

2) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği

 

3) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı ve güncel Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti

 

BELGELERİN İBRAZI SONRASINDA KONTROL SÜRECİ:

İhracatçı Birliği tarafından yapılacak kontrol sonucu firma dosyasındaki belgelerin uygun ve eksiksiz olması durumunda firma başvuru dosyası Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) aracılığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ulaştırılmaktadır.

 

Firmanın dosyası Ekonomi Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderildiğinde, Genel Müdürlüğe ulaşan ihracatçı firma dosyası Bakanlık uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonra dosyası incelenen firmanın, Bakanlık Kontrol Görevlilerince yerinde (gerek firmanın beyan ettiği kanuni adres, gerekse de imalat yerleri, paketleme evleri) denetim ve kontrolü yapılarak RF'ye ihracata yeterliliği tespit edilmektedir. Dosya ve denetim sonucu uygun olan firma mevcut listelerin güncellenmesi sırasında ihracatçı firma listesine dâhil edilmektedir.

 

İHRACATÇI FİRMALARIN LİSTEDE KALABİLMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR:

LİSTEDE YER ALAN FİRMALAR İÇİN

  1. Belge Süreleri: Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Danışmanlık Sözleşmesi”, Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

 

  1. İhracat Şartı: Listede yer alan firmaların Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği takdirde listeden çıkarılmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olacak şekilde yılda iki kez yapılacak liste güncellemelerinde geriye yönelik olarak son 12 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na 50.000 ABD Dolarından az ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen firmalar listeden çıkarılacaktır.

 

Bu nedenle firmalarımızın yılda iki kez yapılan ihracat kontrolünde Liste Dışında Kalmamaları için

 

Haziran Ayı İhracat Kontrolü : Haziran 2013 - Mayıs 2014 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü : Aralık 2013 – Kasım 2014 Tarihleri arasında

En az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

3. İhlal- Bildirim kısıtı: 2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere, RF'ye taze meyve ve sebze ile kesme çiçek ihracatı yapan ve 3 ay içinde birden fazla bildirim alan firmalara Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatları için 1 ay boyunca bitki sağlık sertifikası tanzim edilmeyeceği, uygulaması getirilmiştir.