2014/80 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2014/80)

1. Güney Kore Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Investhub Mongolia 2015 Hakkında Bilgi;

3. TAİK Eyalet Komiteleri Hakkında Bilgi;

4. Rusya Federasyonuna İş Yapan Firmalar Hakkında Bilgi;

5. Karadağ Park Otel İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

6. 7. Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi Hakkında Bilgi;

7. Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi;

8. İran ve Orta Asya Ülkelerine Yönelik İhraç Ürünlerinin Taşınmasında Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Bilgi;

9. Arjantin Sağlık Bakanlığı İhalesi Hakkında Bilgi;

10. Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı Etkinlik Günü Hakkında Bilgi;

11. Mobil Uygulama Hakkında Bilgi;

12. Türkiye Çad İş Forumu Hakkında Bilgi;

13. İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

14. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

GÜNEY KORE TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin başkanlığında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonda Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliği ile 19-20 Ocak 2015 tarihleri arasında Güney Kore'ye yönelik olarak "Ticaret Heyeti Programı”nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu Ticaret Heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/12/2014 tarih 2357 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

Başvuru Formu: http://goo.gl/WkCC6u

 

 

2

INVESTHUB MONGOLİA 2015 HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/12/2014 tarih 2354 sayılı yazıda, 14-15 Ocak 2015 tarihlerinde Moğolistan'ın Başkenti Ulanbator'da "Investhub Mongolia 2015” başlıklı bir yatırım fuarının düzenleneceği ve sözkonusu fuarda yatırımcıların ikili görüşmelerde bulunmak, kamu görevlilerinden yatırım ortamı ve sürecine ilişkin bilgi almak imkanlarından yaralanabileceği belirtilmekte olup, adı geçen etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.investhubmongolia.com adresinden ulaşabilmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

3

TAİK EYALET KOMİTELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ABD Eyaletleri ile doğrudan ilişkiler geliştirilmesinde fayda görülmesi ve bu kapsamda TAİK çatısı altında Eyalet Komiteleri kurulması kararı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 17/12/2014 tarih 2282 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Üyelik Bilgi Formu (3 sayfa)

 

4

RUSYA FEDERASYONUNA İŞ YAPAN FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Rusya Federasyonu'nda iş yapan firmaların karşılaştıkları sorunlara ilişkin anket çalışması ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 18/12/2014 tarih 2268 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Anket Formu (2 sayfa)

 

5

KARADAĞ PARK OTEL İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Karadağ'ın Bijela –Herceg Novi şehrinde bulunan "Park” otelinin ihale ile satışa çıkması ile ile ilgili olarak Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/12/2014 tarih 2352 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve İhale Duyuru Metni (4 sayfa)

 

6

7. VİBRANT GUJARAT KÜRESEL ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/12/2014 tarih 2348 sayılı yazıda, 11-13 Ocak 2015 tarihleri arasında, Hindistan'ın Gujarat Eyaleti'nde "7. Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi”nin gerçekleştirileceği, bahse konu etkinlikte Hindistan'daki projeler, yatırım olanakları ve iş fırsatları hakkında bilgi verileceği ve ayrıca sözkonusu zirveye dünyanın çeşitli bölgelerinden katılacak temsilcilerin, kendi ülkelerindeki iş olanakları hakkında bilgi paylaşımında bulunulacağı belirtilmekte olup, ilgilenecek olan üyelerimiz etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.vibrantgujarat.com/ adresinden ulaşabilmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

 

7

GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/12/2014 tarih 2343 sayılı yazıda, İkili karayolu taşıma anlaşması bulunan ülkelerle yapılan uluslararası taşımaların kota geçiş belgeleri ile yürütüldüğü, sözkonusu anlaşma ve protokoller çerçevesinde geçiş belgesi teati edilen bazı ülkelerden Bakanlığa intikal eden taleplerde, geçiş belgeleri üzerinde ilk tahsis edilen firma unvanı, kaşesi/mührünün Bakanlıklarınca onaylanarak ikinci bir firmaya yeniden tahsis edilmek istendiği ve bu şekilde gümrük müdürlüklerine sunulacak belgelerin Bakanlıkça kabul edilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

 

Bakanlığın bu şekilde belge kullanan yabancı plakalı taşıtlara izin verilmemesi yönünde bir uygulama başlatmayı planladığı belirtilerek, bu uygulamanın diğer ülkelerde Türk taşımacılar açısından karşılık bulacağı ifade edilmekte olup, bu kapsamda Türk taşımacıların yabancı ülkelere geçiş belgeleriyle yapmış oldukları taşımalarda, belge üzerinde ikinci bir firma unvanı/kaşesi basılı geçiş belgelerinin diğer ülkelerde kabul edilip edilmediği hususunda bilgi ile konuya ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, en geç 23 Aralık 2014 Salı günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

8

İRAN VE ORTA ASYA ÜLKELERİNE YÖNELİK İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/12/2014 tarih 2340 sayılı yazıda, Ülkemiz ile İran arasında karayolu ulaştırmasında karşılıklı tahsil edilmeye başlanan akaryakıt fiyat farkı (AFF) uygulaması alanında yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde 1 Aralık 2014 tarihinde İran tarafınca bu uygulamaya son verildiğinin ilan edildiği, bununla birlikte Türkiye plakalı taşıtlara dolu depo ile İran'a giriş yapma zorunluluğunun getirildiği, ülkemizin de aynı şekilde yakıt depolarının mühürlenmeye başlaması uygulaması ile karşılık vermesi üzerine Türkiye-İran sınır kapılarında geçişlerin geçici bir süre durduğu, fakat iki ülkenin 1 Aralık 2014 öncesi uygulamalara dönmesiyle birlikte taşıt geçişlerinin tekrar hızlandığı belirtilmekte olup, bu bilgiler ışığında, karayolu taşımacığı alanında, İran'a ve Orta Asya ülkelerine ihracat yapan üyelerimizin sözkonusu gelişmelerden ne şekilde etkilendiklerine dair güncel ve somut bilgiler talep edilmektedir.

 

Sözkonusu gelişmelerden etkilenen üyelerimizin güncel ve somut bilgileri Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, en geç 22 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

9

ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/12/2014 tarih 2342 sayılı yazıda, Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayrıresmi özet tercümenin bir örneği ilişik bulunmakta olup, duyuru ile ilgili ayrıntılı İspanyolca bilgiye, sözkonusu gayrıresmi tercümede belirtilen bağlantılardan ulaşabilmelerinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

 

Ek: Duyuruya İlişkin Gayrı resmi Özet Tercüme (1sayfa)

 

10

MOBİLYA AR-GE PROJE PAZARI ETKİNLİK GÜNÜ HAKKINDA BİLGİ;

 

Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı Etkinlik Günü ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 16/12/2014 tarih 13889 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Etkinlik Programı (2 sayfa)

 

11

MOBİL UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ;

 

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/12/2014 tarih 10260 sayılı yazıda, İhracatçı firmaların sıklıkla kullandığı devlet yardımları mevzuatını bir uygulama haline getirerek mobil marketlere yükledikleri ve bu uygulamayla devlet yardımları süreçlerinde gerekli olan tüm belgelerin mobil cihazlara indirilebildiği, ayrıca e-posta aracılığıyla da gönderilebildiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin konu hakkında detaylı bilgiye http://destekler.oaib.org.tr/ Web sitesinden erişebilmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

 

12

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,

SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

Bahsekonu tebliğ metni için tıklayınız..

13

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

Bahsekonu tebliğ metni için tıklayınız..

   14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.