2014/63 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/63)

1. BGH- Basitleştirilmiş Gümrük Hattı İşlem Terminalleri Hakkında Bilgi;

2. Rusya Federasyonu'na Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

3. 2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Hakkında Bilgi;

4. 41. Bağdat Uluslararası Fuarı Hakkında Bilgi;

5. China Mining 2014 Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı Raporu Hakkında Bilgi;

7. Türk Alman İnovasyon Zirvesi Hakkında Bilgi;

8. Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Taslağı Hakkında Bilgi;

9. Kesim Ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

10. 2014/5 sayılı Tebliğ Hakkında Bilgi;

11. Kuzey Afrika Petrol ve Doğalgaz Zirvesi Hakkında Bilgi;

12. Kümelenme Konferansı Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

BGH- BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI İŞLEM TERMİNALLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Moskova Vnukovo Havalimanı, Karadeniz'deki Tuapse Limanı ile Rusya Federasyonu-Ukrayna sınırında yer alan Treyebortneye kara sınır kapısında halihazırda uygulanmakta olan ve gerekli hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu-Gürcistan sınırında yer alan Yukarı Lars kara sınır kapısında uygulanacak olan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) projesinin Novorossisk Limanı'nı da kapsayacak şekilde genişletildiği daha önce sirkülerimizle duyurulmuştu.

 

Bu defa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 09/10/2014 tarih 1848 sayılı yazıda, Türkiye-Rusya Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nda Rus tarafının önerisi üzerine, Bryansk Gümrüğü'ne bağlı Noviye Yourkovichi ve Smolensk Gümrüğü'ne bağlı Stabinski Sınır Kapılarının da Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) işlem terminali olarak kullanılması kararının alındığı ifade edilmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak ayrıca aşağıdaki bilgi notu önem taşımaktadır:

 

"RUSYA FEDERASYONU'NA YÖNELİK BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI SİSTEMİ GENİŞLETİLİYOR”

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 20.09.2014 tarihinde Türkiye-Rusya Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısında alınan karar kapsamında, Bryansk Gümrüğüne bağlı Noviye Yourkovichi ve Smolensk Gümrüğüne bağlı Stabinski Sınır Kapılarının Basitleştirilmiş Gümrük Hattı terminali olarak kullandırılması karar alındığı iletilmektedir.

Bilindiği üzere, iki ülke heyetleri arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) projesinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen önceki toplantılarda, Moskova Vnukovo Havalimanında uygulanmakta olan BGH sisteminin Karadeniz'deki Tuapse Limanı, Rusya Federasyonu-Ukrayna sınırında yer alan Treyebortneye kara sınır kapısı ile gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu-Gürcistan sınırında yer alan Yukarı Lars kara sınır kapısını da içerecek şekilde genişletilmesi üzerinde mutabık kalınmıştır.

Bununla birlikte, Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilecek ihracatlarda kullanılan sınır kapılarına alternatif teşkil edebilmesi amacıyla Novorossisk Limanı'nın da BGH kapsamına dahil edilmesi kararı alınmıştır.

 

Rusya ile ülkemiz arasındaki uygulanmakta olan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) sisteminde ihracatçı firmalar, ihraç ettiği ürünlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda Gümrük İdaresine sunmakta ve taşımalarda zaman, maliyet ve gümrük süreçleri açısından büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.

 

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı ile elde edilen kolaylıklar ise;

  1. İhracat eşyasının Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numarası (GTİP) ve Fatura Bedelini Rusya Gümrük Servisine Elektronik Ortamda gönderilmekte ve Rusya'daki referans fiyat uygulamasına tabi olunmamaktadır. Böylelikle, zaman kayıpları ve ek maliyetler önlenmektedir.
  2. Gümrük noktalarında öncelik sağlanmaktadır.
  3. Gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri gerçekleştirilmektedir.
  4. Kaçakçılıkla ve gümrük suçları ile mücadele gereklilikleri dışında gümrük muayenesinden muafiyet sağlanmaktadır.
  5. Yapılacak belge kontrolünde sunulan belgelerin uygun olması halinde fiziki muayene yapılmamakta, muayenenin yapılması halinde ise, gümrük işlemleri en kısa sürede tamamlanmakta ve rutin ve makul bekleme süreleri aşılmamaktadır.

2

RUSYA FEDERASYONU'NA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Rusya Federasyonu'na ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinin etiketlenmesinde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/10/2014 tarih 120006938 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

3

2015-2016 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/10/2014 tarih 1846 sayılı yazıda, 2015-2016 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı kapsamında %60'ı kamu sektörü ve/veya kamu kurumu niteliğine haiz meslek kuruluşları odalar vb. çalışanlarından olmak üzere 210 bursiyerin destekleneceği belirtilmekte olup, program hakkında bilgilendirme toplantısının KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 30 Ekim 2014 Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

 

Ek: KOSGEB'ten iletilen Bildirim (4 sayfa)

İlgili web sitesi: www.jeanmonnet.org.tr

4

41. BAĞDAT ULUSLARARASI FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/10/2014 tarih 120006954 sayılı yazıda,Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Irak Fuar ve Ticaret Hizmetleri Şirketi tarafından 20-29 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 41. Bağdat Uluslararası Fuarına ülkemizden katılım sağlayacak kişilere gerekli giriş vizesinin vakitlice ita edilebilmesi için ilgili kişilerin renkli pasaport fotokopilerinin kendilerine iletilmesi hususunda talepte bulunulduğu belirtilmekte ve bu kapsamda 41. Bağdat Uluslararası Fuarına katılacak kişilerin Irak'ın Ankara Büyükelçiliğine yönlendirilmesi talep edilmektedir.

 

5

CHİNA MİNİNG 2014 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

20 Ekim 2014 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tianjin şehrinde düzenlenecek olan "16th Chına Mınıng Conference and Exhibition” fuarı ile ilgili olarak, Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan 09/10/2014 tarihli e-posta mesajı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Fuar Duyurusu (2 sayfa)

 

6

ULUSAL TEST VE MUAYENE ÇALIŞTAYI RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/10/2014 tarih 1845 sayılı yazıda, Ülkemiz uygunluk değerlendirmesi sektörünün güçlü ve eksik yanlarının tespit edilmesi, sanayicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlara ilişkin yatırım alanlarına gerekli teşvik ve uygulama mekanizmalarının oluşturulması amacıyla Haziran ayında "I. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı”nın gerçekleştirildiği belirtilmekte ve Çalıştay sonucunda hazırlanan Raporun ilişikte sunulduğu belirtilmekte olup, raporda belirtilen, ülkemizde henüz gerçekleştirilemeyen test ve muayene hizmetlerinden, halihazırda gerçekleştirilmesi mümkün görünenler ile bir takım yatırımlarla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi mümkün görünenlerin tespitini de içerecek şekilde bir görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 17/10/2014 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı Raporu (9 sayfa)

7

TÜRK ALMAN İNOVASYON ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

21-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Almanya/Frankfurt'ta düzenlenecek olan Türk- Alman İnovasyon Zirvesi ile ilgili olarak Global Success Clup'dan alınan 02/10/2014 tarihli e-posta mesajı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı ve ekleri (9 sayfa)

 

8

DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM VE KAPASİTE TAHSİS YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/10/2014 tarih 1830 sayılı yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı ve sözkonusu Taslağa www.ddgm.gov.tr/ linkinde yer alan "mevzuat” sayfasından ulaşılabildiği ifade edilmekte olup, sözkonusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formu'nda belirtilerek, en geç 15/10/2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

9

KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 30/09/2014 tarih 476 sayılı yazıda;"Müsteşarlık Makamının 17/05/2007 tarihli ve 2007/743 sayılı Onayları çerçevesinde Bölgelerinde teşekkül ettirilen Turunçgil Meyveleri Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonunun 30/09/2014 tarihinde Adana, Tarsus ve Mersin Bölgelerinde muhtelif bahçelerde yaptığı inceleme ve usare tespiti sonucunda, TS/34 Turunçgil Meyveleri Standardının 4.2.1. Genel Özellikler Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, Altıtop Starruby çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiğinden, 03/10/2014 tarihinde kesimine 09/10/2014 tarihinde İhracatına Karar verilmiştir.” denildiği ifade edilmektedir.

 

 

10

2014/5 SAYILI TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

İhracat 2014/5 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 1/10/2014 tarih 29136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, sözkonusu Tebliğden bir nüsha ilişik bulunmaktadır.

 

EK: 2014/5 sayılı Tebliğ ve ekleri (13 sayfa)

 

11

KUZEY AFRİKA PETROL VE DOĞALGAZ ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

7-9 Aralık 2014 tarihleri arasında Cezayir'de düzenlenecek olan 9. Kuzey Afrika Petrol ve Doğalgaz Zirvesi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/09/2014 tarih 1809 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

12

KÜMELENME KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

 

30-31 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Balkan ve Karadeniz Ülkeleri Kümelenme Günleri Konferansı ile ilgili olarak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nden alınan 23/09/2014 tarih 1187 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Broşür (2 sayfa)

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.