2014/77Genel Sirküler

SİRKÜLER (2014/77)

1. Rusya Federasyonu'na Bitkisel Ürün İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Arjantin Sağlık Bakanlığı İhalesi Hakkında Bilgi;

3. Karadağ – Pelin Otu Satma Talebi Hakkında Bilgi;

4. Türkiye - Arnavutluk Hakkında Bilgi;

5. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin Cibuti ve Etiyop'ya Ziyareti Hakkında Bilgi;

6. Litvanya Cumhurbaşkanı Sayın Dalia Grybauskaite'nin Ziyareti Hakkında Bilgi;

7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan IV. İş Forumu'nun Ertelenmesi Hakkında Bilgi;

8. Rusya Federasyonu Pskov Bölgesinde İş ve Yatırım Olanakları Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Hakkında Bilgi;

10. MÜSİAD Fuarı Ülke Sunumları Hakkında Bilgi;

11. İstatistiki Kıymet Hakkında Bilgi;

12. Kaptan Andrevo-Fındıkta Aflatoksin Kontrolleri Hakkında Bilgi;

13. Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal Ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/52) Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU'NA BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap yazısı 19/11/2014 tarih ve 3855679 sayılı yazısı aynen aşağıya çıkarılmıştır:

 

"Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatında aranması gereken belgeler, Ekonomi Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın muhtelif tarihli ve sayılı yazıları dikkate alınarak ilgide kayıtlı yazımızla bildirilerek BİLGE sisteminde de bu doğrultuda düzenleme yapılmıştı.

 

Anılan Bakanlıklara muhatap 16.09.2014 tarihli ve 2795957 sayılı yazımızda, BİLGE Sisteminde gerekli güncellemelerin yapılabilmesini teminen ilgide kayıtlı yazımız ve eklerinin incelenerek, Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek bitkisel ürünler için aranması gereken belgelerin, ürünlerin 12'li bazda GTİP'leri belirtilmek suretiyle bildirilmesi istenilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 20.10.2014 tarihli ve 68686 sayılı yazıda, söz konusu talebimizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanmasının uygun olacağı mütalaasına yer verilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve ekleriyle birlikte bir örneği ilişikte gönderilen 17.10.2014 tarihli ve 38026 sayılı yazıda özetle, yazılarının 2 nolu eki listede GTİP'leri belirtilen eşyanın Rusya Federasyonu'na ihracatında, yazılarının 1 no.lu ekinde yer alan "Form-1" belgesinin aranması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede BİLGE sisteminde gerekli güncellemeler yapılmış olup, ilgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.”

 

2

ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/11/2014 tarih 2217 sayılı yazıda, Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayrıresmi tercümesi ve sözkonusu duyuru ile ilgili ayrıntılı İspanyolca bilgiye gayrıresmi tercümede belirtilen bağlantılardan ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, ilgilenecek olan üyelerimiz için sözkonusu duyuru metninin ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Duyuruya ilişkin Gayrıresmi Tercüme (2 sayfa)

 

3

KARADAĞ – PELİN OTU SATMA TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Karadağ/Podgorica Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/11/2014 tarih 2216 sayılı yazıda, Karadağ'da pelin otu yetiştiriciliği ile uğraşan AMANDA D.O.O firmasının elindeki 500 ton kuru pelin otunu Türkiye pazarına uygun fiyata satmak istediği ve ilgilenen firmalara numune gönderilebileceği belirtilmekte olup, sözkonusu firmanın iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

 

İletişim Bilgileri:

Firma Adı: Amanda D.O.O

Kişi: Bay vaselj Ujkic (Firma Sahibi)

E-mail: tonny_ujkic@hotmail.com

 

4

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin himayelerinde 18 Aralık 2014 Perşembe günü Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve DEİK organizasyonunda Arnavutluk'a yönelik olarak düzenlenecek olan yatırım ve ticaret heyeti ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/11/2014 tarih 2030 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

 

5

EKONOMİ BAKANI SAYIN NİHAT ZEYBEKCİ'NİN CİBUTİ VE ETİYOP'YA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ başkanlığında bir Ticaret ve Müteahhitlik heyetiyle birlikte 10 Aralık 2014 Cuma günü Cibuti Cumhuriyeti, 11 Aralık 2014 günü de Etiyopya'yı kapsayan ziyaret ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/11/2014 tarih 2182 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (3 sayfa)

 

6

LİTVANYA CUMHURBAŞKANI SAYIN DALİA GRYBAUSKAİTE'NİN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Litvanya Cumhurbaşkanı Sayın Dalia Grybauskaite'nin Türkiye ziyareti kapsamında, DEİK organizasyonu ve Litvanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Enterprise Lithuania işbirliğiyle 09 Aralık 2014 Salı günü saat 09:00-14:30 arasında düzenlenecek olan "Türkiye- Litvanya İş Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/11/2014 tarih 2182 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Heyet Listesi, Taslak Program ve Katılım Formu (8 sayfa)

 

7

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN IV. İŞ FORUMU'NUN ERTELENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan IV. İş Forumu toplantısının 5 Aralık 2014 tarihinde Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenleneceğini ilgide daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, konuyla ilgi olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 24/11/2014 tarih 2154 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin programındaki değişiklik nedeniyle anılan toplantının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmekte olup, yeni tarih belirlendiğinde bilahare bilgi verileceği ifade edilmektedir.

 

8

RUSYA FEDERASYONU PSKOV BÖLGESİNDE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk-Rus İş Konseyi organizasyonunda 9 Aralık 2014 Salı günü saat 10:00'da İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleştirilecek olan "Pskov Bölgesi Tanıtım Toplantısı” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 26/11/2014 tarih 2152 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Taslak Program ve Katılım Teyit Formu (3 sayfa)

 

9

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM HAKKINDA BİLGİ;

 

2014 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzümün mevsimsel koşullara bağlı olarak önceki yıllara ait rekoltelere göre yüksek olması ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/11/2014 tarih 1353 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Ek (2 sayfa)

 

10

MÜSİAD FUARI ÜLKE SUNUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/11/2014 tarih 2109 sayılı yazıda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul'da 18. IBF Kongresi ile eş zamanlı olarak 15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nın gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu programın ilişik bulunduğunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Program (1 sayfa)

 

11

İSTATİSTİKİ KIYMET HAKKINDA BİLGİ;

 

Sözkonusu yazı metni için tıklayınız..

 

 

12

KAPTAN ANDREVO-FINDIKTA AFLATOKSİN KONTROLLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği'ne fındık ihracatımızda Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo sınır kapısında gerçekleştirilen resmi kontroller nedeniyle yaşanan sıkıntılar ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı ihracata Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/11/2014 tarih 47470624 sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.

 

"Avrupa Birliği'ne fındık ihracatımızda Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo sınır kapısında gerçekleştirilen resmi kontroller nedeniyle yaşanan sıkıntılar hakkındaki Sofya Ticaret Müşavirliği'nin 05/11/2014 tarihli yazısı üzerine anılan ülke makamlarının uygulamalarının 884/2014/EU Sayılı Komisyon Yönetmeliği'ne uygun olup olmadığı hususunun teyidi amacıyla AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Avrupa Komisyonu nezdinde temasa geçilmiş olup, ilgili Komisyon yetkilisi tarafından:

 

Üçüncü ülkelerden AB'ye ithal edilen bazı gıda ve yemde aflatoksin bulaşanı riski nedeniyle getirilen özel tedbirlere ilişkin 1152/2009/EU sayılı Komisyon Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran 884/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile esasen önemli bir değişiklik getirilmediği,

 

Anılan Yönetmelik kapsamında yer alan ülkemiz menşeli ürün (fındık Antep fıstığı kuru incir vb) sevkiyatlarının eskiden olduğu gibi kimlik kontrollerinin Topluluk giriş noktalarında (Designated Point of Entry-DPE) fiziksel kontrollerin ise varış üye ülke noktalarında (Designated Point of Import-DPI) yapılması imkanının muhafaza edildiği;

 

Sözkonusu sevkiyatlara eşlik etmesi gereken ve bir örneği 669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliğinin II sayılı Ekinde yer alan Ortak Giriş Belgesinin (Common Entry Document/CED) I.20 sayılı bölümünde kontrol noktasının ayrıntılı bir şekilde dondurulması gerektiği aksi taktirde fiziksel kontrollerin DPE'lerde yapılması gerektiğinden Bulgar makamlarının açıklamalarının doğru olduğu;

 

CED belgelerinin I.20 bölümünde belirtilerek kontrol noktalarının Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayımlandığı (http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm), Hollanda'ya yapılan sevkiyata ilişkin sorunun sözkonusu listede Hollanda'ya ait bir DPI'nın yer almamasından kaynaklanmış olabileceği, anılan listenin halihazırda güncellenmekte olduğu ve önümüzdeki günlerde güncel listenin tarafımızla da paylaşılacağı;

 

Yönetmeliğin 9.4 maddesi uyarınca ilgili DPE'de sevkiyata dair kimlik kontrolünün olumlu bir şekilde tamamlanmasının ardından DPI'deki resmi yetkililerin hem de DPE'deki resmi yetkililer tarafından sevkiyatın gönderilmesinin hemen akabinde; hem de operatör tarafından sevkiyatın kontrol noktasına varmasından en az 1 iş günü öncesinde bilgilendirme si gerektiği,

 

Öte yandan, ülkemiz menşeli ürünler için sözkonusu kontrol sıklığının rastgele seviyede yapılması gerektiği, bunun da yaklaşık %1 ila 2 seviyesine denk geldiği, uygunsuz sevkiyatlarda bir artış olması halinde Bulgar Makamlarının kontrol sıklığını arttırmasının mümkün olduğu ancak, Makul bir şüphe olmamasına rağmen daha da yüksek seviyede kontrol yapıldığına dair bir intiba bulunması halinde herhangi bir firmanın belirli bir dönemde yaptığı sevkiyatlar ve kontrollere dair belge ve faturaların kendileri ile paylaşılması halinde Bulgar yetkililerinin uyarılacağı hususları belirtilmiştir.”

 

13

GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI

FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/52)

 

Söz konusu tebliğin tam metni için tıklayınız..

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.