2014/74 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/74)

1. E- Fatura Hakkında Bilgi;

2. Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış Ekonomik İlişkiler Bakanının Ziyareti Hakkında Bilgi;

3. Cezayir İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

4. Ürdün Transit Geçişleri Hakkında Bilgi;

5. 15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Kosova İş Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Kamboçya ve Karadağ Hakkında Bilgi;

8. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bilgi;

9. İspanya Büyükelçiliği Tasarım Etkinliği Hakkında Bilgi;

10. UBM NTSR Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

E-FATURA HAKKINDA BİLGİ;

 

Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları kapsamında talep olunan fatura asılları ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11/10/2014 tarih 0120007770 sayılı yazı ilişikte sunulmaktadır.

 

EK: Yazı (1 sayfa)

 

Konu hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında: Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkları arasında, elektronik ortamda düzenlenen faturalarla ilgili veri paylaşımına yönelik çalışmaların tamamlanmasına kadarki süreçte, elektronik ortamda düzenlenen faturaların dahilde işleme rejimi uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi için dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinde dikkate alınacak hususlar sirküler ile daha önce duyurulduğundan bahisle, bu defa; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e-fatura portalı üzerindeki uygulamada (http://www.efatura.gov.tr/ ) yapılan değişikliğe bağlı olarak, ilgi (b)'de kayıtlı duyurunun 2 no.lu bendinin aşağıdaki şekilde revize edilmesi ihtiyacının hasıl olduğu bildirilmektedir.

"2 - Belge kapatma müracaatını değerlendiren ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından, belge sahibi firmadan temin edilen .XML formatındaki faturaların, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-fatura portalı üzerinde (http://www.efatura.gov.tr/) yer alan fatura görüntüleyici (Java 1.7) kullanılarak açılması ve "doğrula” butonuyla mali mührünün geçerli olduğu; "sorgula” butonuyla da faturanın GİB sisteminden geçip alıcısına ulaştırıldığının kontrol edildikten sonra, doğruluğu teyit edilen bu bilgiler ile belge sahibi firmanın DİR Otomasyon Sistemine girdiği fatura bilgilerinin aynı olduğunun tespit olunması (faturanın tarih ve sayısı ile birebir aynı olduğunun ve ilave harf/karakter eklenmemiş olduğunun teyit edilmesi) ve doğrulama yapılan bilgilerin belge taahhüt kapatma dosyasında saklanması,” şeklinde değiştirilmiştir.”

2

RUSYA FEDERASYONU MOSKOVA HÜKÜMETİ DIŞ EKONOMİK

İLİŞKİLER BAKANININ ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Moskova Hükümeti Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Evgeny Dridze'nin Türkiye ziyareti ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/11/2014 tarih 2090 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

3

CEZAYİR İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu organizasyonunda 19 Kasım 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOGAN'ın Cezayir'e gerçekleştireceği resmi ziyaret ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/11/2014 tarih 2114 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (3 sayfa)

 

 

4

ÜRDÜN TRANSİT GEÇİŞLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/11/2014 tarih 2115 sayılı yazıda, Ürdün Dışişleri ve Vatandaşlık İşleri Bakanlığı'nın tüm misyonlara ilettiği bir nota ile, 01/01/2015 tarihinden itibaren Karayolu Taşıma ve Düzenleme Kurumu'ndan özel izin alınmadığı sürece transit geçiş yapan boş kamyonların Ürdün topraklarında yükleme yapmasına izin verilmeyeceği, ihlal durumunda sınır noktalarında malların boşaltılacağı ve Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca ceza uygulanacağının bildirildiği ifade edilmektedir.

 

5

15. MÜSİAD ULUSLARARASI FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOGAN'ın himayelerinde ve Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'nun katılımlarıyla İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi'nde 26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 15. Uluslararası MÜSİAD Fuarı ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/11/2014 tarih 2074 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

6

KOSOVA İŞ HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Meclisleri desteğiyle, Priştine Ticaret Müşavirliği tarafından, Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) Kosova Ekonomi Odası ve Kosova'daki Amerikan Ticaret Odası işbirliğinde 26-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Türkiye ile Kosova arasında ekonomik işbirliğinin arttırılması hedefiyle düzenlenecek olan iş heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/11/2014 tarih 2082 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı, Kosova Katılımcı Listesi (7 sayfa)

 

7

KAMBOÇYA VE KARADAĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/11/2014 tarih 2081 sayılı yazıda, Türkiye –Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I. Dönem toplantısının 2014 yılının Aralık ayında Phnom Penh'de ve Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyon III. Dönem toplantısının 5 Aralık 2014 tarihinde Podgorica'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın sözkonusu ülkeler pazarında karşılaştıkları sorunlar ile anılan toplantılar gündemine getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, sözkonusu pazarlarda karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantılar gündemine getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 17 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 10:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

8

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Giresun Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan 10/11/2014 tarih 16808 sayılı yazıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No:2014/43) 26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tebliğ kapsamındaki konularda hazırlanacak yatırım proje tekliflerine uygun bulunması halinde yatırım tutarının % 5'sinin hibe olarak verileceği ifade edilmektedir.

 

Ek: Bilgilendirme Dokümanı (1 sayfa)

 

9

İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TASARIM ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İspanya Ticaret ve Yatırım Ajansı (ICEX) ve İspanya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşeliği İstanbul Ofisi işbirliğinde, 10-12 Aralık 2014 tarihleri arasında; İstanbul'da düzenlenecek olan "İspanya'dan Türkiye'ye Tasarım” etkinliği ile ilgili olarak İspanya Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/11/2014 tarih 2067 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılımcı İspanyol Firmaları ve kayıt Formu (3 sayfa)

10

UBM NTSR FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.'den alınan bila tarihli yazıda; UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş tarafından 03-06 Aralık 2014 tarihleri arasında "14. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, fuara katılmak isteyen üyelerimiz için fuar davetiyesinin ekte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK: Fuar Davetiyesi (1 Sayfa)

 

 

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.