2014/75 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/75)

1. Türkiye İnovasyon Haftası İstanbul Buluşması Hakkında Bilgi;

2. Arjantin Sağlık Bakanlığı İhalesi Hakkında Bilgi;

3. Lüksemburg Heyeti /Vize Kolaylığı Hakkında Bilgi;

4. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan IV İş Forumu Hakkında Bilgi;

5. Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

6. Ürdün Transit Geçişleri Hakkında Bilgi;

7. AB'ye İhracat Hakkında Bilgi;

8. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;

9. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hakkında Bilgi;

10. Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar'da Değişiklik Hakkında Bilgi;

11. Tarife Kontenjanı Uygulanması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI İSTANBUL BULUŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/11/2014 tarih 2150 sayılı yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak, İnovasyon Haftası'nı Anadolu'ya yaymak amacıyla, birincisi 29-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında yaklaşık 5.000 kişinin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye İnovasyon Haftası Anadolu Buluşmaları” etkinliklerinin devamı niteliğinde, 21-22 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara'da ve 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası Buluşmaları” bu defa 4-6 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Sözkonusu etkinliklere katılmak isteyen üyelerimiz katılıma ilişkin teyidi en geç 28 Kasım 2014 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Program (3 sayfa)

 

2

ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/11/2014 tarih 2149 sayılı yazıda, Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayri resmi tercümesinin bir örneği ilişikte yer almakta olup, duyuru ile ilgili ayrıntılı İspanyolca bilgiye, sözkonusu gayri resmi tercümede belirtilen bağlantılardan ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Gayri Resmi Tercüme (3 sayfa)

3

LÜKSEMBURG HEYETİ /VİZE KOLAYLIĞI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin 26-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Lüksemburg'da katılacağı JETCO toplantısı kapsamında düzenlenecek olan ticaret ve yatırım heyeti ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa konuyla ilgili olarak, Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan 20/11/2014 tarih 2171 sayılı yazıda, ziyarete katılacak olan özel sektör heyetinin Schengen vizesi almasını kolaylaştırmak açısından DEİK'in katılımcı bilgilerini Ankara'daki Lüksemburg Büyükelçiliği'ne iletileceği ve katılımcıların bireysel başvurularını gerçekleştirmelerinin gerektiği belirtilerek, bu kapsamda Schengen vizesi olmayan heyet üyelerinin ilişik bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, 2 adet biyometrik fotoğraf ve pasaportları ile birlikte VFS'nin İstanbul veya Ankara ofislerine veya Lüksemburg'un Ankara Büyükelçiliği'ne başvuru yapabilecekleri, Büyükelçiliğe başvurulması halinde vize ücretinin ödenmeyeceği, VFS'ye başvuru halinde ise VFS'nin servis ücreti olan 75 TL'nin ödeneceği belirtilmekte olup, katılımcıların en geç 21 Kasım 2014 Cuma günü ilgili yerlere başvurmuş olmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Schengen Vizesi Başvuru Formu ve Program (6 sayfa)

4

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN IV İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAG-İF)'nun dördüncü toplantısının 5 Aralık 2014 tarihinde Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenmesi ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/11/2014 tarih 2009 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

5

KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 13/11/2014 tarih 12310 sayılı yazıda;

 

- Limon çeşitlerinden Lamas'a izin verildikten sonra,

- Mandarin çeşitlerinden Satsuma'ya izin verildikten sonra,

- Portakal çeşitlerinden Washington'a izin verildikten sonra,

- Altıntop çeşitlerinden March Seedless'e izin verildikten sonra

 

Turunçgillerin bütün çeşitlerine kesim ve ihraç izni verilmiş sayılmakta olduğu ifade edilmektedir.

6

ÜRDÜN TRANSİT GEÇİŞLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/11/2014 tarih 2115 sayılı yazıda, Ürdün Dışişleri ve Vatandaşlık İşleri Bakanlığı'nın tüm misyonlara ilettiği bir nota ile, 01/01/2015 tarihinden itibaren Karayolu Taşıma ve Düzenleme Kurumu'ndan özel izin alınmadığı sürece transit geçiş yapan boş kamyonların Ürdün topraklarında yükleme yapmasına izin verilmeyeceği, ihlal durumunda sınır noktalarında malların boşaltılacağı ve Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca ceza uygulanacağının bildirildiği ifade edilmektedir.

 

7

AB'YE İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliği'nin 20.11.2014 tarih ve 121 sayılı yazıları ilişiğinde alınan; birçok yönü ile 669/2009/EC Komisyon Yönetmeliği'ni andıran, (EC) 884/2014 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde hayvansal olmayan bazı gıda ürünlerinin (kuruyemiş ve kurutulmuş meyveler; kurutulmuş incir, fındık, Antep fıstığı ve ürünleri) fiziki kontrollerinin de Kaptan Andreevo'da 03.09.2014 tarihi itibariyle yapılmaya başlandığı bilgisi üzerine, bu ürünlerin ihracatını yapan firmaların geçişlerde sorun yaşamamaları için Müşavirliklerince hazırlanan bilgi notu ilişikte önemle bilgilerine sunulur.

Ek:Bilgi notu (2 sayfa)

8

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Söz konusu tebliğ metni için tıklayınız…

 

9

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN HAKKINDA BİLGİ;

Sözkonusu kanun metninin Resmi Gazete örneği için tıklayınız…

 

 

10

GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ KARAR'DA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

Sözkonusu Tebliğ metni için tıklayınız..

11

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARLARI HK.

20 Kasım 2014 Tarihli ve 29181 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarife Kontenjanı Uygulanması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları hakkında bilgier aşağıda link halinde belirtilmektedir;

 

 

2014/6951 Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6952 Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6953 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6954 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6955 Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6956 Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6957 Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6958 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

 

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.