2014/71 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2014/71)

1. Türkiye Yunanistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

2. DTÖ Kamu Alımları Anlaşması Hakkında Bilgi;

3. FDA Kayıt İşlemleri Hakkında Bilgi;

4. REACH-CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

5. Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatı Hakkında Bilgi;

6. SIAL Middle East Gıda ve Ekipmanları Fuarı Hakkında Bilgi;

7. Forum ve Sergi Hakkında Bilgi;

8. İran (İsfahan) İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Karadağ'ın İthalatının Ürün ve Ülke Bazında İstatistikleri Hakkında Bilgi;

10. 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

11. D-8 Sanayi İşbirliği 4. Bakanlar Toplantısı Hakkında Bilgi;

12. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı Hakkında Bilgi;

13. EIF 2014 Enerji Kongresi Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE YUNANİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ, Yunanistan Kalkınma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan Ticaret Odası Başkanı Sayın Konstantinos Mihalos ve Yunan işadamlarının katılımlarıyla, 12 Kasım 2014 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye–Yunanistan İş Forumu ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 05/11/2014 tarih 2023 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı, Taslak Program, Katılım Formu ve Katılımcı Listesi (7 sayfa)

 

2

DTÖ KAMU ALIMLARI ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/10/2014 tarih 2051 sayılı yazıda; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında çoklu anlaşmalardan birisi olan "Kamu Alımları Anlaşması”na taraf olunmasına ilişkin değerlendirme çalışmalarının Anlaşmalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilerek, mezkûr anlaşmaya taraf olunması konusunda özel sektörün görüş ve değerlendirmeler alınmak üzere bir anket çalışması başlatıldığı belirtilmekte ve sözkonusu anketin Ekonomi Bakanlığı http://www.ekonomi.gov.tr/anketgenel/index.cfm?ID=14 sitesinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

3

FDA KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Vaşington Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 04/09/2014 tarih 120007556 sayılı yazısı ekinde alınan; FDA'ya kayıt işlemleri ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 21 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan duyuru ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Duyuru (2 sayfa)

 

4

REACH-CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

 

REACH-CLP Haber Bülteni ile ilgili olarak, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 04/11/2014 tarih 19657 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

 

 

 

5

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

27 Temmuz 2012 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına İlişkin 649/2012/EU sayılı Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü (PIC – Prior Informed Consent) ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/11/2014 tarih 2051 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (2 sayfa)

 

6

SIAL MIDDLE EAST GIDA VE EKİPMANLARI FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

24-26 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "SIAL Middle East Gıda ve Ekipmanları Fuar”ı ile ilgili olarak, İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Katılım Formu (2 sayfa)

 

7

FORUM VE SERGİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Suudi Arabistan'da 25-26 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 13. Orta Asya İşbirliği Diyalogu Bakanlar Toplantısı münasebetiyle düzenlenecek olan forum ve sergi ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/11/2014 tarih 2036 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Katılım Formu (5 sayfa)

 

8

İRAN (İSFAHAN) İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 7-11 Aralık 2014 tarihleri arasında İran'a yönelik düzenlenecek olan İşadamları Heyeti ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/11/2014 tarih 2040 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

KARADAĞ'IN İTHALATININ ÜRÜN VE ÜLKE BAZINDA İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Karadağ'ın en çok ithalatını gerçekleştirdiği ürün /ülke istatistikleri ve Türkiye'nin Karadağ'a en çok ihracatını gerçekleştirdiği ürün istatistikleri ile ilgili olarak Podgorica Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiler ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: İstatistiki Bilgiler (62 sayfa)

 

10

5. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği ile düzenlenecek olan "5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” ile ilgili olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 31/10/2014 tarih 8905 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

11

D-8 SANAYİ İŞBİRLİĞİ 4. BAKANLAR TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/10/2014 tarihli yazıda; Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası bünyesinde ve İran'ın ev sahipliğinde Tahran'da 26 Kasım 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK'ın katılımlarıyla D-8 4. Sanayi Bakanları Toplantısı ve 24-25 Kasım 2014 tarihlerinde Senior Official (Kıdemli Memurlar Toplantısı) ile paralel sektörel toplantıları gerçekleştirileceği, sözkonusu toplantılardan daha verimli sonuçlar elde edilebilmesi bakımından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarının önem arz ettiği ve ilişikte yer alan taslak program dahilinde yapılacak olan sektörel toplantılara ilgili temsilcilerin katılımlarının faydalı olacağı belirtilmekte olup, ilgili olunan sektörlerde ülkemizin durumunu ve D-8 ülkeleriyle mevcut ilişkilerin daha üst seviyelere taşınması, ticari ilişkilerin ve yatırımların geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerimizi yansıtan 10'ar dakikalık İngilizce sunum yapılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

 

Be çerçevede konuyla ilgilenecek üyelerimizin sunum metinlerini ve konferansa katılım sağlayacak temsilcilerine ait bilgileri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletilmek üzere, en geç 10/11/2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

 

EK: Taslak Program (5 sayfa)

 

12

TÜRK ARAP GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

1-4 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı ile ilgili olarak Türk Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği İzmir şubesinden alınan yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (11 sayfa)

 

13

EIF 2014 ENERJİ KONGRESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

 

24-25 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan EIF 2014 Enerji Kongresi ile ilgili olarak Domino Expo'dan alınan yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.