2014/79 Özel Sirküler / Makina İmalatçılarına Yönelik İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi Duyurusu Hk.

SİRKÜLER (2014/79)

Sayın Firma Yetkilisi;

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 2010/8 Sayılı Tebliğ kapsamında, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından, Bölge ekonomisinin potansiyel arz eden sektörlerinden biri olan makine imalat sektörü imalatçılarının ve ürünlerinin yüksek katma değer ile ihracata odaklanmasını sağlamak amacıyla "Doğu Karadeniz Bölgesi Makine İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Kapasitesinin Arttırılması” projesi gerçekleştirilecektir.

 

Amacı, Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin, uluslararası pazarlara yönelmeleri ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini desteklemek olan sözkonusu Tebliğ kapsamında tasarlanan projelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin maliyetlerin %75'i desteklenmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek sözkonusu projede toplam 25 sektör şirketinin yer alması planlanmıştır. Merkezi Birliğimizin faaliyet alanın içersinde yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kurulu olan makine imalat sektöründe iştigal eden firmaların başvurabileceği proje kapsamında faydalanıcı olarak yer almaya hak kazanacak 25 şirket, 36 ay (3 yıl) boyunca yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden, en az 5 ülke için yurtdışı pazarlama (pazar ziyaretleri, tanıtım, marka faaliyetleri, yurtdışı fuar katılım ve ziyaretleri, ticaret heyeti, eşleştirme), en az 3 ülke için ithalatçıların Bölgemize davet edileceği alım heyeti organizasyonları ve şirketlere verilecek bireysel danışmanlık hizmetlerinden %70 ila 75 oranında devlet desteği ile yararlanacaktır. Proje sonunda katılımcı şirketlerin uluslararası rekabetçilik kazanarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlayacak gelişmiş kurumsal kapasiteler ve iş bağlantıları oluşturması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje ile kümele işbirliğinin de geliştirilerek sektörün kendi içinde güç birliği oluşturulması da hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Birliğimizce Hedef Bölgede yerleşik makine imalat sanayi mensubu imalatçı ve/veya ihracatçılarının uluslararası rekabet imkânlarının arttırılması amacıyla hazırlanmış bulunan proje kapsamında sırasıyla;

 

· Proje Katılımcısı firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi;

· İhtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenen ve ön plana çıkan öncelikli konularda dış ticarete ve kurumsal gelişime yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

· Yurtdışı Teknik İnceleme ve Pazar Araştırma Gezilerinin gerçekleştirilmesi,

· Yurtdışı Ticaret Heyet Programlarının gerçekleştirilmesi

 

başlıkları altında bir dizi proje faaliyetlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

 

Bu çerçevede, Bölge makine imalat sanayi firmalarımıza yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan ve gerek bölgesel gelişime gerekse de ilgili sektör paydaşlarına uluslararası pazarlara açılma anlamında önemli yararlar sağlayacağına inanılan "Doğu Karadeniz Bölgesi Makine İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Kapasitesinin Arttırılması” Projesine katılmak isteyen firmaların ekteki başvuru dilekçesini ve firma bilgi formunu doldurarak Genel Sekreterliğimize (0462 326 94 01 nolu faks veya dkib@dkib.org.tr adresli e-mail aracılığıyla) göndermeleri hususunda;

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

EKİ : 1 Sayfa (Katılımcı Şirket Bilgi ve Başvuru Formu)