[if !mso]>

SİRKÜLER  (2014/08)

          

1.     MSC Gemi Acenteliği Tarafından Trabzon'da Organize Edilen Lojistik Semineri Hakkında Bilgi;

2.     Türkiye -  İran Ortak Ticaret Komitesi 5. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;  

3.     R.F. Tataristan Tekstil, Deri, Konfeksiyon ve Makineleri Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;  

4.     İsviçre Sağlık Turizmi Fuarları Hakkında Bilgi;  

5.     Türkiye Güney Kore STA Bilgi Paylaşım Platformu Hakkında Bilgi;  

6.     Tunus Fuarı 2014 Hakkında Bilgi;

7.     Libya Askeri Malzemeler Fuarı Hakkında Bilgi;  

8.     Kırgızistan – Şeker Sektörü İşbirliği Teklifi Hakkında Bilgi;  

9.     İskenderiye Beyt-ül Amel İşadamları Derneği Üyeleri ile Görüşmeler Hakkında Bilgi;  

10.   Fransa /SIAL2014  Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Hakkında Bilgi;  

11.   Enerji Verimli Sanayi Projesi Hakkında Bilgi;

12.  Ülkemizden Kuru Dut Alım Talebi Hakkında Bilgi;

13.  2009/5 Sayılı Fuar Desteği Uygulama Usul ve Esaslarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;

14.  Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerinin Sermaye Yükseltimi Hakkında Bilgi;

15.  Ro-Ro ile Ukrayna Üzeri Romanya ve Macaristan'a Yapılan Taşımalar Hakkında Bilgi;

16.  Dış Ticaret Talepleri;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

İdris ÇEVİK

    Genel Sekreter

1

MSC GEMİ ACENTELİĞİ TARAFINDAN TRABZON'DA ORGANİZE EDİLEN LOJİSTİK SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

 17 Şubat 2014 Pazartesi günü MSC Gemi Acenteliği A.Ş. ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası seminer salonunda ”Akreditifli Yüklemeler ve Denizyolu Taşımacılığı” konulu seminer gerçekleştirilecektir. Söz konusu seminer ücretsiz olup, seminer sonunda katılım sertifikası sunulacaktır.

 

Söz konusu seminere başvuru ve kayır için irtibat bilgileri:

 MSC Gemi Acenteliği A.Ş. / MSC Shipping Agency S.A.

Müşteri Temsilcisi Satış/Customer Representative Sales

Pazarlama / Marketing&Sales-Trabzon

 

Telefon/Phone           : +90 462 326 20 19 (Dahili/ext: 6105)

Faks/Fax                    : +90 462 326 30 01

E-posta /E-mail         : Murat.ASLAN@msc.com.tr

Web                          : www.mscturkey.com

İlgili Personel           : Murat ASLAN

 

 Program Akışı:

10:00            Açılış

10:15             Konşimento ile ilgili genel bilgiler ve konşimentodaki ilgili alanlar,              

                     konşimento hazırlama ve kayıp konşimento prosedürleri

11:00              Kahve Molası

11:15              Akreditifli yüklemelerde bankalarda yaşanan konşimento kaynaklı rezerv konuları ve Milletlerarası Ticaret Odası çerçevesinde çözümler

12:00             Soru Cevap

 

Konuşmacılar: Ahmet AYTOĞAN (MSC Gemi Acenteliği A.Ş.)

Yer:                Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonu Kat:3

Pazarkapı Mah., Devlet Sahil Yolu Cad No:103, 61200 Trabzon

Davetiye için tıklayınız..

 

2

TÜRKİYE -  İRAN ORTAK TİCARET KOMİTESİ 5. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;  

 Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2014 tarih 283 sayılı yazıda, Türkiye - İran Ortak Komitesi (OTK) 5. Dönem Toplantısı'nın 26-29 Ocak 2014 tarihleri arasında Tahran'da gerçekleştirildiği, söz konusu OTK sonunda ticaret, yatırım, gümrükler, standardizasyon ve ulaşım alanlarına ilişkin kararları içeren bir toplantı tutanağının imzalandığı, ilişik bulunan toplantı tutanağının incelenmesinden bekleyen firma sorunlarının 2014 yılı Şubat ayının ortasına kadar diplomatik kanallarla teati edilmesi hususunda mutabakata varıldığının görüldüğü belirtilmekte olup, üyelerimizin anılan pazarda karşılaştığı sorunlarını net ve belgelere dayalı olarak  en geç 13 Şubat 2014 Perşembe  günü mesai saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 Ek: Toplantı Tutanağı ( 8 sayfa)

3

R.F. TATARİSTAN TEKSTİL, DERİ, KONFEKSİYON VE MAKİNELERİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;  

Tataristan'ın Başkenti Kazan'da 6-10 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "FASHION & STYLE KAZAN- SPRING” fuarıyla eşzamanlı olarak TİM organizasyonunda 5-8 Mart 2014 tarihleri arasında Tekstil,  Deri, Konfeksiyon, Mobilya ve Makineleri sektörlerine yönelik olarak düzenlenecek olan Ticaret Heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/02/2014 tarih 279 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek:Yazı,  Heyet Programı, Fuar Duyurusu (6 sayfa) 

4

İSVİÇRE SAĞLIK TURİZMİ FUARLARI HAKKINDA BİLGİ;  

İsviçre Sağlık Turizmi Fuarları ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/02/2014 tarih 274 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almakta olup, bahsi geçen sözkonusu fuar ve heyetlere katılım sağlamak isteyen üyelerimizin en geç 17 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek:Yazı ve Bilgi Notu  (3 sayfa) 

5

TÜRKİYE GÜNEY KORE STA BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU HAKKINDA BİLGİ;  

 Kore Strateji ve Finans Bakanlığı ve Kore Kalkınma Enstitüsü ile Ekonomi Bakanlığı eşgüdümünde yürütülen Bilgi Paylaşım Programı çerçevesinde Güney Kore       STA'sından karşılıklı sağlanacak faydanın arttırılmasına yönelik olarak yürütülen proje ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/02/2014 tarih 276 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Hedef Sektörler, Program  (3 sayfa) 

6

TUNUS FUARI 2014 HAKKINDA BİLGİ;

 

 21-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında Tunus – Sfax Kongre Fuar Merkezi (AFIS)'nde, B2B etkinlikleriyle birlikte düzenlenecek olan, SMA MED FOOD – 10. Akdeniz  Tarım ve Gıda Fuarı ile ilgili olarak AndExpo Org. ve Dan. Ltd. Şti Firması'ndan alınan 07/02/2014 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 Ek:3 sayfa  

7

LİBYA ASKERİ MALZEMELER FUARI HAKKINDA BİLGİ;  

 

Trablus Ticaret Müşavirliği'nden alınan 09/02/2014 tarihli  e-posta mesajında; Tablus Askeri Havaalanında 14-16 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Military and Defense Security Exhibition” fuarı ile ilgili detaylı bilgiler ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır

 Ek:Detaylı Bilgi (3 sayfa) 

8

KIRGIZİSTAN – ŞEKER SEKTÖRÜ İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ;  

 

Kırgızistan Şeker Sektörü İşbirliği Teklifi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/02/2014 tarih 120001056 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 Ek:Yazı ( 1 sayfa)  

9

İSKENDERİYE BEYT-ÜL AMEL İŞADAMLARI DERNEĞİ ÜYELERİ İLE GÖRÜŞMELER HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir yazısına atfen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 07/02/2014 tarih 265 sayılı yazıda; DEİK-Türk – Mısır İş Konseyi tarafından, İskenderiye Ticaret Ataşeliği desteğiyle,   17 Şubat 2014 Pazartesi günü 09:30-12:00 saatleri arasında İskenderiye Beyt-ül Amel İşadamları Derneği üyeleri ile İstanbul TOBB Plaza'da ikili görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ilişik bulunan katılım formunu doldurarak 14 Şubat 2014 Cuma gününe kadar DEİK'e ( Tel: 0212 3395070, afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir. 

Ek:Heyet Listesi ve Başvuru Formu (2 sayfa) 

10

SIAL ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI HAKKINDA BİLGİ;  

 19-23 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan SIAL 2014 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 20/01/2014 tarih 10149 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 Ekler: Yazı  ve Duyuru (2 sayfa)               
 

11

ENERJİ VERİMLİ SANAYİ PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

 Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, sanayi tesislerimizde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması, bu konudaki yatırımların teşviki amacıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği (Enverder) işbirliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) desteği ile "Enerji Verimli Sanayi” adı altında bir projeye başlandığı,

 Enerji verimliliğine yatırım yapacak iş dünyası ve sanayi kuruluşlarla "5. Bölge Teşvikleri”nden yararlandırılmasını amaçlayan projenin sanayicilerimize etkin bir şekilde bilgilendirmesi amacıyla bir internet adresi hazırlandığı (buradan ilgili siteye ulaşabilirsiniz),belirtilmektedir.

12

ÜLKEMİZDEN KURU DUT ALIM TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden almış olduğumuz 12/02/2014 tarih ve 297 sayılı yazıda; Washington Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, kuru meyve ticareti yapan Ponto İnternational isimli bir firmanın örneği ekte yer alan e-postada da belirtildiği üzere başta dut olmak üzere çeşitli kuru meyve ve tohumda ülkemizde büyük miktarlarda ürün arz sağlayabilecek ve belli sağlık sertifikalarına sahip satıcılar aradığından bahsedildiği belirtilmektedir. Bu nedenle, belirtilen özelliklerde üretim ve ihracat kabiliyetine sahip firmalarımızın detaylı bilgi için Birliğimizle irtibata geçmeleri önem arz etmektedir.

          13

2009/5 SAYILI FUAR DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/02/2014 tarihli yazıda özetle; "2009/5 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ve başvuru sahibi açısından lehe gelen hükümlerin henüz sonuçlandılmamış olan destek başvurularında uygulanması ” gerektiği ifade edilmektedir.

Bahsekonu yazıda, özetle 30/12/2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirişken Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesi "Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.” Hükmü amir olduğu belirtilerek bu kapsamda 2009/5 sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması hususu Bakanlıkları Müsteşarlık Makamınca 10/02/2014 tarihli ve 2014/98 sayılı Onayı ile uygun görülmüş olduğu bildirilmektedir. 

Bu çerçevede; anılan Tebliğ'e ait Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan değişikliklere ilişkin tablo ekte yer almaktadır.

EK : 2009/5 sayılı Tebliğ'e ait Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan değişikliğe ilişkin tablo (4 Sayfa)

14

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN SERMAYE YÜKSELTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; "ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN ASGARİ TUTARA YÜKSELTİLMESİ İÇİN SON VE UZATILMAYACAK TARİH 14.02.2014”

Asgari sermaye, Limited şirketlerde 10.000-TL Anonim şirketlerde ise 50.000-TL olarak belirlenmiştir. Mevcut sermayeleri bu rakamların altın da olan şirketlerin 14 Şubat 2014 mesai bitimine kadar tescil edilmek üzere ticaret sicil müdürlüğüne, harçları ödenerek müracaat etmeleri gerekmektedir, Bu tarihe kadar müracaat etmeyen şirketlerin münfesih sayılacakları ve T.T.K. geçici 7.madde kapsamına dahil edilerek resen silinecekleri ile bu tarihin uzatılmayacağı hususunda, ihracatçı üyelerimizin   gerekli işlemleri ticaret sicil müdürlüklerinde yapmaları menfaatlerine olacaktır.

 

15

RO-RO İLE UKRAYNA ÜZERİ ROMANYA VE MACARİSTAN'A YAPILAN TAŞIMALAR HAKKINDA BİLGİ;

UND- Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden edinilen bilgiler aşağıda belirtilmektedir:

"Ro-Ro ile Ukrayna Üzeri Romanya ve Macaristan'a Yapılan Taşımalarda Geçiş Belgesi Dağıtımına İzin Verilmiştir     

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede; Türk taşımacılarına alternatif güzergahlar oluşturmak adına Romanya ve Macaristan'a yapılan taşımaların da Ukrayna limanları varışlı Ro-Ro gemisi ile gerçekleştirilmesi halinde gerekli geçiş belgelerinin tahsis edilmesinin yararı olacağı değerlendirilmektedir. 
Bu itibarla, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin Ek-2'de izlenecek güzergah bölümünde Romanya ve Macaristan varışlı güzergahlara Zonguldak/Samsun/Tekirdağ/Haydarpaşa çıkışlı olmak üzere; 

  • Ukrayna-Romanya
  • Ukrayna-Romanya-Macaristan
  • Ukrayna-Moldova-Romanya
  • Ukrayna-Moldova-Romanya-Macaristan
  • Ukrayna-Macaristan
  • Ukrayna-Slovakya-Çek Cumhuriyeti

 Güzergahlarının eklenmesi ve söz konusu güzergahlardan çıkış yapacak taşıtlara, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde geçiş belgesi tahsis edilmesi 07.02.2014 tarih 10367 sayılı Makam Onuru ile uygun görülmüştür.” 

Kaynak: www.und.org.tr                                                                                                                                        

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.