YENİ BAŞLAYAN FİRMALAR İÇİN A'DAN Z'YE DIŞ TİCARET EĞİTİM SEMİNERİ/ 25-28 ARALIK 2018

(SİRKÜLER 2018- 50)

Sayın Üyemiz / Firma Yetkilisi;

 

Bilindiği üzere; dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve firmalarımızı ihracata yönlendirmek üzere Genel Sekreterliğimizce yıllık faaliyet programımız dahilinde her yıl çeşitli konularda eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Genel Sekreterliğimiz organizasyonuyla "Küçülen, küreselleşen dünyada firmalarımızın bir ayağının mutlaka yurt dışı pazarlarında olması gerekmektedir ve bunun yolu dış ticaret bilgisinden geçmektedir.” mantığından hareketle özellikle sınırlı ihracat deneyimi bulunan ve/ veya ihracat potansiyeli olan ancak henüz başlangıç aşamasında olan bölge firmalarımıza yönelik 4 günlük bir süreci kapsayacak "A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitimi” konulu bir eğitim semineri düzenlenmesi planlanmıştır.

Genel Sekreterliğimizce tasarlanan seminer programı ile gelecek planları arasında ihracat ile ilgili planları olan veya ihracat henüz yeni başlangıç yapmış olan firmaların ihracat bilinç düzeylerini yükseltmek suretiyle sistematik bir şekilde hedef pazarlara yönelmelerini teşvik ederek bu pazarlara fiili olarak girişlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Ayrıca, anılan seminer programı ile yoğun rekabeti beraberinde getiren küreselleşme sürecinde yaşanan global kriz ortamında ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla firma dış ticaret yapabilirlik kapasitesinin geliştirilerek, daha önce çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ve/veya düzenli ihracat yapmamış KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılması ve düzenli birer ihracatçı haline gelmeleri amaçlanmaktadır.

Bu amaçtan hareketle tasarlanan eğitim programının adı "İhracata Yeni Başlayanlar Firmalar İçin A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Semineri olarak belirlenmiştir. Merkezi İstanbul'da bulunan ve sektörde yaklaşık 37 yıllık tecrübesi bulunan INOVAKADEMİ - İnovakademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nde görevli dış ticaret uzmanı Sayın Hüseyin TEKGÜÇ tarafından aktarılacak programın özel amacı katılımcı firmalarımızı ihracata başlamak için yapısal ve sistematik şekilde hazırlanma konusunda bilinçlendirmektir.

Bahsekonu amaç çerçevesinde sözkonusu eğitim semineri programı kapsamında verilecek teorik ve uygulama eğitimi, dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen herkes için ideal bir şekilde sunulacaktır. Aynı zamanda vaka çalışmaları gibi örnek çalışmalarla, katılımcılara gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar da gösterilecektir. Ayrıca simülasyonlu olarak tipik bir ihracat işleminin fizibilite, planlama ve uygulama safhalarını içerecek şekilde yürütülmesini ve bu işlemlerin daha da verimli bir şekilde kavranmasını teminen grup çalışması yaptırılacaktır.

Eğitim seminerinin öngörüldüğü şekilde tamamlanması neticesinde katılımcılara ihracata hazırlık aşamasından başlayarak fiili ihracata kadar uzanan süreçler hakkında bilgi verilirken maliyetlerini düşürülmesi için devlet desteklerinden yararlanma yolu ile krizin etkilerinden kurtulma yolları ve krizin fırsata dönüştürülmesinin sağlanması konularında yetkiniler kazandırılmış olunacaktır.

Katılımcı profili ile ilgili olarak; İhracat konusunda ciddi deneyimi olan firmaların ya da tamamen yurtiçine çalışan firmaların seçilmesinin projenin amacına ulaşmadaki verimliliği azaltacağı düşünülmekte olup projeden daha fazla yararlanacakları düşüncesinden hareketle önceliğin ihracat konusunda sınırlı deneyime sahip firmalara (şimdiye kadar birkaç ihracat bağlantısı yapmış olan firmalar) veya ihracat potansiyeline sahip olup halihazırda ihracat yapmamış ancak gelecek planları arasında ihracat olan firmalarla çalışma yapılması planlanmaktadır. Eğitim seminerinin hedef kitlesi olarak yukarıda belirtilen firmaların dış ticaret sorumluları ya da ilgili üst düzey yöneticileri olarak bir katılımcı profili belirlenmiştir.

Eğitim semineri kapsamındaki tüm giderler DKİB tarafından karşılanacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Katılımcıların 4 günlük programı tam olarak tamamlamaları durumunda kendilerine "Eğitim Katılım Belgesi” verilecektir.

Katılımcı sayısı ile ilgili olarak, sayının sınırlandırılmasının eğitim seminerinin verimliliğini ve etkinliğini artıracağı öngörüsü ile katılımcı sayısının 25 ile sınırlandırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Başvuru sayısının 25'ten fazla olması durumunda başvuranlar arasından seçim yapılması gerekecektir.

Bu bilgiler doğrultusunda başvuru formu ekte yer alan bahsekonu eğitim seminerinde yer almak isteyen firmalarımızın ilgili formu doldurarak en geç 21 Aralık 2018, Cuma günü mesai saati sonuna kadar başvurularını iletmeleri veya konu hakkında detaylı bilgi talep etmek durumunda Genel Sekreterliğimiz ile mümkün olan en yakın zamanda temasa geçmeleri hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Sayfa Başvuru Formu ve Program