A'DAN Z'YE DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI. EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 2019'DA ARTARAK DEVAM EDECEK..

4 GÜNLÜK A'DAN Z'YE DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI..

Bilindiği ürere, Bölgemiz dış ticaret alt yapısının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve firmalarımızı ihracata yönlendirmek üzere Genel Sekreterliğimizce kuruluşundan bugüne kadar yıllık faaliyet programımız dahilinde her yıl çeşitli konularda eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Genel Sekreterliğimiz organizasyonuyla 25-28 Aralık 2018 tarihleri arasında "Küçülen, küreselleşen dünyada firmalarımızın bir ayağının mutlaka yurt dışı pazarlarında olması gerekmektedir ve bunun yolu dış ticaret bilgisinden geçmektedir.” mantığından hareketle özellikle sınırlı ihracat deneyimi bulunan ve/ veya ihracat potansiyeli olan ancak henüz başlangıç aşamasında olan bölge firmalarımıza yönelik 4 günlük bir süreci kapsayan "A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitimi” konulu bir eğitim semineri düzenlenmiştir.

Genel Sekreterliğimizce tasarlanan seminer programı ile gelecek planları arasında ihracat ile ilgili planları olan veya ihracat henüz yeni başlangıç yapmış olan firmaların ihracat bilinç düzeylerini yükseltmek suretiyle sistematik bir şekilde hedef pazarlara yönelmelerini teşvik ederek bu pazarlara fiili olarak girişlerine katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

Ayrıca, anılan seminer programı ile yoğun rekabeti beraberinde getiren küreselleşme sürecinde yaşanan global kriz ortamında ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla firma dış ticaret yapabilirlik kapasitesinin geliştirilerek, daha önce çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ve/veya düzenli ihracat yapmamış KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılması ve düzenli birer ihracatçı haline gelmeleri amaçlanmıştır.

Bu amaçtan hareketle tasarlanan "İhracata Yeni Başlayanlar Firmalar İçin A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Semineri”, merkezi İstanbul'da bulunan ve sektörde yaklaşık 37 yıllık tecrübesi bulunan INOVAKADEMİ Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nde görevli dış ticaret uzmanı Sayın Hüseyin TEKGÜÇ tarafından aktarılmıştır.

Sözkonusu tarihlere gerçekleştirilen eğitim semineri programı kapsamında Bölgemizde yerleşik 25 firmaya 4 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitimi verilerek A'dan Z'ye dış ticaret operasyonel bilgileri bütün katılımcılara için ideal bir şekilde sunulmuştur.  Aynı zamanda vaka çalışmaları gibi örnek çalışmalarla, katılımcılara gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar da gösterilmiş ve simülasyonlu olarak tipik bir ihracat işleminin fizibilite, planlama ve uygulama safhalarını içerecek şekilde yürütülmesini ve bu işlemlerin daha da verimli bir şekilde kavranmasını teminen gerekli bilgi yüklemeleri gerçekleştirilmiştir.

Böylelikle, katılımcılara ihracata hazırlık aşamasından başlayarak fiili ihracata kadar uzanan süreçler hakkında bilgi verilirken maliyetlerini düşürülmesi için devlet desteklerinden yararlanma yolu ile krizin etkilerinden kurtulma yolları ve krizin fırsata dönüştürülmesinin sağlanması konularında yetkiniler kazandırmıştır. Bahsekonu 4 günlük eğitim programı neticesinde katılımcılara "Eğitim Katılım Belgesi” verilmiş olup, üyelerimize yönelik olarak benzer eğitim faaliyetleri önümüzdeki dönemde de tüm hızıyla devam edecektir. 

Saffet KALYONCU
Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Fotoğraflar