DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNELERİ START ALIYOR..

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik Destek programlarının tanıtımı amacıyla, Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM koordinasyonu ve Genel Sekreterliğimiz ile Ticaret ve Sanayi Odaları müşterek organizasyonunda 06-09 Kasım 2018 tarihlerinde Artvin, Hopa, Rize ve Trabzon illerinde İhracatta Sağlanan Güncel Devlet Yardımları, Gümrük Mevzuatı, Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları konularını içeren "DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ düzenlenecek olup sözkonusu seminerlere ilişkin olarak hazırlanan program ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda anılan seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin ekle yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 2 Kasım 2018, Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize (Faks: 0462.326.94.01 veya İlgili Personel e-posta: sgumuskaya@dkib.org.tr) iletmeleri hususunda;

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

Ek: Program ve Başvuru Formu