UR-GE PROJESİ MENSUBU BÖLGE MAKİNA İMALAT SANAYİ FİRMALARI FAS'TAN UMUTLA DÖNDÜ..

BÖLGE MAKİNA FİRMALARIMIZ

FAS'TA ÖNEMLİ İŞ BAĞLANTILARINA

İMZA ATTILAR..

Ekonomi Bakanlığımız Koordinasyonu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz koordinasyonunda yürütülmekte olan "Doğu Karadeniz Bölgesi Makine İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Kapasitesinin Arttırılması” projemiz kapsamında Bölgemizin önde gelen Makine üreticisi firmaları ile 6-9 Eylül 2016 tarihinde FAS'a yönelik Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Siyasi istikrarının yanısıra stratejik coğrafi konumu sebebiyle diğer Afrika ülkelerine açılan kapı olma özelliği taşıyan Fas bölgesel bir merkez olarak değerlendirilen bir ülkedir. Bu nedenle Fas üzerinden diğer Afrika ülkelerine ürünlerin satılma ihtimali olması nedeniyle de FAS pazarı başta makine sektörü olmak üzere bir çok sektörde büyük avantaj ve elveriş olanakları sunmaktadır. Ayrıca zenginleşen ekonomi ve buna bağlı tüketim malları talebinin karşılanmasında, ülke içi üretimin, teknoloji ve miktar olarak yetersiz kalması, alt yapı yatırımlarına son zamanlarda oldukça hız verilmesi ve de çalışma ve yabancı sermaye mevzuatlarının uluslararası standartlar açısından yeterince liberal olması FAS'ı ticarette potansiyel arz eden ve yükselen bir Pazar olarak ön plana çıkarmaktadır.

Diğer taraftan, Fas pazarında ülkemiz malları imajının "kaliteli ve iyi” olması, nakliye sürelerinde ve imkânlarında yaşanan olumlu gelişmeler, vize uygulamasının bulunmaması ve uçuş kolaylıklarının iş adamlarımıza serbest seyahat imkânı sunması, kültürel benzerlik, tarihi bağlar, özellikle aynı dinden oluşumuz, ülkemiz insanına duyulan genel sempati, zenginleşen ekonomi ve buna bağlı oluşan talebin karşılanmasında ülke içi üretimin ve teknolojinin yetersiz kalması gibi avantajları bulunmaktadır.

Bahse konu avantajlar ile var olan potansiyelden Bölge firmalarının önemli bir pay alması amacıyla düzenlenen sözkonusu Ticaret Heyet Programına Bölge Makine sektörünü temsilen 8 firmadan 12 temsilci tarafından katılım sağlanmıştır. Son dönemlerde stratejik coğrafi konumu dolayısıyla, sadece Fas pazarı değil, komşularına ve özellikle Sahra altı ülkelerdeki fırsatların yakalanma ihtimali sebebiyle öne çıkan ekonomilerden bir tanesi durumunda olan ve Makine sektöründe tamamen dış pazarlara bağımlı bulunan FAS'a yönelik gerçekleştirilen programa, ATASOY MAKİNA, YILMAZLAR TARIM MAKİNA, MEMAKSAN MEMİŞOĞLU MAKİNE, KERMAK KERİMOĞLU MAKİNE, EMAMAKSAN MAKİNA, OLGUN KLİMA, BEYAZLI GRUP, HİTAŞ HACISALİHOĞLU İNŞAAT unvanlı bölge firmalarımız katılmışlardır.

Heyet programı kapsamında her iki ülkede de ekonomik ve ticari işbirliği olanaklarının geliştirilmesi hakkında çeşitli brifingler verilmiştir. Türk ve Fas'lı işadamları arasında B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu program kapsamında düzenlenen, İkili İş Görüşmelerine 41 Fas'lı işadamı katılmış olup, toplamda gerçekleştirilen 46 ticari iş görüşmesi ile firmalarımız önemli iş bağlantıları sağlamışlardır. Bu çerçevede, Fas Makine Sektörü Ticaret Heyeti Programının, makine ve aksamları sektöründe gerek Fas pazarlarına girmek, gerekse anılan pazarlardaki paylarını daha da artırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturmuştur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı